De nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is weer uit

15 februari 2016
De Nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is uit! https://sites.google.com/site/wnvalleiveluwe/nieuwsbrieven Met onder andere: Meld je aan voor excursie en avond over versterking Grebbedijk! We zijn benieuwd naar de ideeën die bij onze achterban en andere geïnteresseerden leven over de versterking van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert daarom binnenkort zowel een excursie als een brainstormavond. … Lees "De nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is weer uit" verder

De Nieuwsbrief van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe is uit!
https://sites.google.com/site/wnvalleiveluwe/nieuwsbrieven

Met onder andere:

Meld je aan voor excursie en avond over versterking Grebbedijk!

We zijn benieuwd naar de ideeën die bij onze achterban en andere geïnteresseerden leven over de versterking van de Grebbedijk. Water Natuurlijk organiseert daarom binnenkort zowel een excursie als een brainstormavond. De excursie is op zaterdagmiddag 27 februari. De avond is op woensdag 16 maart. Meer informatie is hier te vinden.

Met vriendelijke groet,
Redactie Nieuwsbrief
WNValleiVeluwe@gmail.com

Dit onderstaande was te groot voor in de nieuwsbrief.
Daarom een foto van het artikel dat in “De Bron” stond.
Een feestelijke opening van de Eendrachtspreng en tegelijk “bosje van Norel” omgedoopt tot “Goudvink”

Bospark de Goudvink Uchelen 27 januari 2016 IMG_20160214_105723

Vallei en Veluwe Nieuws

15 januari 2016
Onze nieuwsbrief is uit! Wilt u onze eerste nieuwsbrief van januari 2016 lezen, klik dan snel door. Ongeveer acht keer per jaar brengen we een korte nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is niet alleen bedoeld voor leden van Water Natuurlijk, maar ook voor iedereen die is geïnteresseerd in water, natuur, recreatie, landschap en erfgoed in het … Lees "Vallei en Veluwe Nieuws" verder

Onze nieuwsbrief is uit! Wilt u onze eerste nieuwsbrief van januari 2016 lezen, klik dan snel door.

Ongeveer acht keer per jaar brengen we een korte nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is niet alleen bedoeld voor leden van Water Natuurlijk, maar ook voor iedereen die is geïnteresseerd in water, natuur, recreatie, landschap en erfgoed in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe.
De nieuwsbrieven zijn hier te vinden. En hier kunt u zich kostenloos abonneren. Op elk gewenst moment is het abonnement weer te beëindigen.

ijsvogel

Dijkverbetering: garantie voor de toekomst

14 januari 2016
Onze heemraad Frans ter Maten heeft een stuk over dijkverbetering geschreven op de weblog van Waterschap Vallei en Veluwe. Wij willen dit mooie stuk graag met u delen. Dijkverbetering: garantie voor de toekomst Kunnen we leren van de geschiedenis? Ik vind van wel. Als dagelijks bestuurslid van Waterschap Vallei en Veluwe staat de watersnood van … Lees "Dijkverbetering: garantie voor de toekomst" verder

Onze heemraad Frans ter Maten heeft een stuk over dijkverbetering geschreven op de weblog van Waterschap Vallei en Veluwe. Wij willen dit mooie stuk graag met u delen.

Dijkverbetering: garantie voor de toekomst

Kunnen we leren van de geschiedenis? Ik vind van wel. Als dagelijks bestuurslid van Waterschap Vallei en Veluwe staat de watersnood van precies honderd jaar geleden scherp op mijn netvlies. Deze ramp staat niet los van het werk dat we vandaag als waterschap doen en de keuzes die we maken, gericht op de veiligheid van honderdduizenden mensen. De recente overstromingen in Engeland laten zien hoe belangrijk dat is.

Op 13 januari 1916 maakte een stormvloed slachtoffers en richtte grote schade aan rondom de toenmalige Zuiderzee, nu het IJsselmeer. De hele middag en nacht stond er een noordwesterstorm van windkracht 10. Veel zeewater werd de Zuiderzee opgeblazen en dat viel samen met hoge waterafvoeren op de grote rivieren. De dijken braken op diverse plaatsen. In Noord-Holland vielen negentien doden. Bij Nijkerk kwam het water door een doorbraak van de Arkemheense Zeedijk tot voorbij de spoorlijn. Grote schade werd aangericht in Spakenburg, waar de storm botters op de kade smeet.

Nieuwe normen voor dijken
De ramp was de directe aanleiding voor de aanleg van de Afsluitdijk, die in 1932 gereed kwam. De stormvloed van 1953 was aanleiding voor de aanleg van de wereldberoemde Deltawerken. In de winters van 1993 en 1995 steeg het water in de grote rivieren tot gevaarlijke hoogtes. Dat was aanleiding om onze binnendijken eens goed onder de loep te nemen. De Tweede Kamer stelde nieuwe normen voor onze dijken vast. Sindsdien verbeteren waterschappen overal in ons land de dijken. En inmiddels dienen ook deze maatregelen internationaal tot voorbeeld. Niet alleen in Europa, maar ook in de VS, Zuid-Amerika en Azië.

Ooggetuige
Graag citeer ik de Zaandijker Gerrit Jan Honig, ramptoerist avant la lettre, die in 1916 in Noord-Holland een ooggetuigenverslag schreef over de gevolgen van de noordwesterstorm en de overstromingen en zijn verhaal eindigde met de zin: “De waterwolf kan wel slapen, maar is niet dood en ook in de toekomst kan deze oude vijand van onze lage landen gelegen bij de zee de kusten weder bespringen en de dijken weder beuken in zijn volle kracht. Nederland, Aeternitate Vigila, waakt eeuwig!”

dijken-brekenEem en Randmeren
Waterschap Vallei en Veluwe is al jaren bezig om de waterkeringen langs de Eem en de Randmeren te verbeteren. Om zo het risico van komende overstromingen tot een minimum te beperken. Ingrijpende activiteiten voor iedereen, zeker voor de inwoners die om, nabij en op de dijk wonen. Maar het moet gebeuren: immers we willen geen overstromingen meer in Nederland.Op woensdag 13 januari 2016, honderd jaar na de stormvloed op de Zuiderzee, sluiten wij de verbetering van de Arkemheense Zeedijk en de Oostdijk tussen Nijkerk en Spakenburg af. Hierdoor kunnen de dijken het water keren dat bij een noordwesterstorm van windkracht 11 de Randmeren wordt opgeblazen. Komende twee jaar zullen ook de dijkverbeteringen Slaagse dijk, Eemdijken en Westdijk worden afgerond. Ook wordt de beweegbare, opdrijvende waterkering in de historische kern van Spakenburg opgeleverd.

Klimaatverandering
Zover zijn we inmiddels: met nieuwe kennis over het gedrag van water en dijkenbouw nemen we gerichte maatregelen, om rampen zoals die van 1916 en 1953 te voorkomen. Want door klimaatverandering – de gevolgen ervan zien wij in de landen om ons heen – geven resultaten uit het verleden, geen garantie voor de toekomst. Daarom gaan we de komende jaren ook aan de slag met de Grebbedijk en de dijken van de IJssel. Daarbij zie ik het als mijn taak om de inwoners van ons werkgebied, met name hen die deze maatregelen direct treffen, goed mee te nemen in de beslissingen die genomen worden.

Deze tekst is overgenomen van de site van Waterschap Vallei en Veluwe.

Afkoppelen in de wijk ’t Hovenhuus.

17 december 2015
Op zaterdag 12 december klaarden inwoners van het Hovenhuus (Deventer) een fantastische klus! In één dag hebben ze met elkaar -en zelfs een aantal kinderen- 330 m2 van het Hovenhuus afgekoppeld, bestuurders en bedrijven waren hierbij aanwezig en hielpen een handje. Heemraad Frans ter Maten van Vallei en Veluwe verwoorde het als volgt: “Ik voelde … Lees "Afkoppelen in de wijk ’t Hovenhuus." verder
foto via Wim van Vilsteren: Afkoppelen t Hovenhuus
foto via Wim van Vilsteren: Afkoppelen t Hovenhuus

Op zaterdag 12 december klaarden inwoners van het Hovenhuus (Deventer) een fantastische klus! In één dag hebben ze met elkaar -en zelfs een aantal kinderen- 330 m2 van het Hovenhuus afgekoppeld, bestuurders en bedrijven waren hierbij aanwezig en hielpen een handje.

Heemraad Frans ter Maten van Vallei en Veluwe verwoorde het als volgt: “Ik voelde me bezwaard toen ik net mijn auto parkeerde hier voor ‘t Hovenhuus. Je hoort niet met je handen in de zakken te komen. Zoveel mensen uit de wijk die komen helpen. Burgerparticipatie is een term die bedacht is door de overheid. Burgers nemen in deze wijk zelf initiatief om producent van hun eigen leefomgeving te zijn. Wij als overheid dienen dit soort initiatieven te faciliteren door kennis, kunde en financiële middelen ter beschikking te stellen. Wat een dynamiek in de samenleving hier, jullie zijn een voorbeeld”.

Wethouder Robin Hartogh Heys had eveneens lovende woorden met dezelfde strekking, maar had de volgende toevoeging: “Als het initiatief van de De Worp komt dan weten we als gemeente dat het goed komt”.

Meer informatie en foto’s over deze actie vind je hier

Nieuwsbrief Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

Onze nieuwsbrief is uit! Ongeveer acht keer per jaar brengen we een korte nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is niet alleen bedoeld voor leden van Water Natuurlijk, maar ook voor iedereen die is geïnteresseerd in water, natuur, recreatie, landschap en erfgoed in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe. De nieuwsbrieven zijn hier te vinden. En … Lees "Nieuwsbrief Water Natuurlijk Vallei en Veluwe" verder
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft sinds kort een nieuwsbrief.
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft sinds kort een nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief is uit! Ongeveer acht keer per jaar brengen we een korte nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief is niet alleen bedoeld voor leden van Water Natuurlijk, maar ook voor iedereen die is geïnteresseerd in water, natuur, recreatie, landschap en erfgoed in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe.

De nieuwsbrieven zijn hier te vinden. En hier kunt u zich kostenloos abonneren. Op elk gewenst moment is het abonnement weer te beëindigen.

Opdrijvende dam biedt Spakenburg bescherming.

30 oktober 2015
Waterschap Vallei en Veluwe is een van de koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we als Water Natuurlijk trots op en die positie willen we behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren. Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen … Lees "Opdrijvende dam biedt Spakenburg bescherming." verder
foto van Waterschap Vallei en Veluwe: Opstaande dam oude schans spakenburg
foto van Waterschap Vallei en Veluwe: Opstaande dam oude schans spakenburg

Waterschap Vallei en Veluwe is een van de koplopers met het toepassen van innovaties. Daar zijn we als Water Natuurlijk trots op en die positie willen we behouden. Met sommige innovaties kunnen we energie of grondstoffen besparen of opleveren. Andere innovaties leveren meer rendement of een beter resultaat op. Of we kunnen er meerdere doelen tegelijk mee dienen.

De komende jaren zijn in het hele gebied van Vallei en Veluwe dijkversterkingen nodig om overstromingsrisico’s te verminderen. We zoeken naar innovatieve oplossingen om de gevolgen voor omwonenden, cultuurhistorie, landschap en natuur te beperken. Denk bijvoorbeeld aan flexibele keringen, zanddicht textiel, damwanden en klimaatdijken. Met dit soort nieuwe oplossingen gaat de omgeving er vaak zelfs op vooruit. Dat past bij onze inzet om doelen te verbinden. Een mooi voorbeeld is de opdrijvende dam rond de haven van Spakenburg.

Via de site van Waterschap Vallei en Veluwe leest u meer over de opdrijvende dam.

In het deksel van de kering wordt de tekst van het Spakenburger volkslied gegraveerd. Dit lazen wij op architectenweb.nl.

De Grebbedijk.

29 oktober 2015
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe maakt zich er sterk voor dat de Grebbedijk op korte termijn wordt versterkt tot superveilige en multifunctionele Deltadijk. Maar dijkversterking moet wel gebeuren  met respect voor cultuurhistorie, en extra kansen bieden aan natuurontwikkeling, en mooi en veilig wandelen en fietsen. We zijn dan ook blij dat dit de koers is … Lees "De Grebbedijk." verder

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe maakt zich er sterk voor dat de Grebbedijk op korte termijn wordt versterkt tot superveilige en multifunctionele Deltadijk. Maar dijkversterking moet wel gebeuren  met respect voor cultuurhistorie, en extra kansen bieden aan natuurontwikkeling, en mooi en veilig wandelen en fietsen. We zijn dan ook blij dat dit de koers is waarvoor de provincies Gelderland en Utrecht, de gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe hebben gekozen.

Grebbedijk hoog op de agenda en via de site van Waterschap Vallei en Veluwe kunt u hier meer over lezen.

grebbedijk
Foto van Waterschap Vallei en Veluwe : De Grebbedijk

Heemraad is een prachtbaan

19 augustus 2015
Begin augustus tijdens een fietstochtje langs de zeedijk tussen Nijkerk en Spakenburg laat ik het afgelopen half jaar in gedachten passeren. Januari-februari: volop bezig met de voorbereidingen van de verkiezingscampagne Water Natuurlijk Vallei&Veluwe. Samen met een team van ongeveer twintig enthousiaste waternatuurlijk-kandidaten, bedenken we wat we gaan doen om de aandacht van de kiezer in … Lees "Heemraad is een prachtbaan" verder
Frans ter Maten ©Waterschap Vallei en Veluwe
Frans ter Maten – foto: Waterschap Vallei en Veluwe ©

Begin augustus tijdens een fietstochtje langs de zeedijk tussen Nijkerk en Spakenburg laat ik het afgelopen half jaar in gedachten passeren.

Januari-februari: volop bezig met de voorbereidingen van de verkiezingscampagne Water Natuurlijk Vallei&Veluwe. Samen met een team van ongeveer twintig enthousiaste waternatuurlijk-kandidaten, bedenken we wat we gaan doen om de aandacht van de kiezer in onze richting te krijgen. Regio campagneteams worden gevormd en naast gezamenlijke activiteiten gaan de teams in hun regio aan de slag. Er wordt geflyerd, gedebatteerd, georganiseerd en verleid.

Maart: de laatste weken voor de verkiezing zet iedereen nog een tandje bij. In Arnhem in het Nederlands Watermuseum is de landelijke aftrap-bijeenkomst met Jan Terlouw als prominente gast en Antoinette van Helvoirt (lijsttrekker WN Rijn&IJssel) als enthousiaste gastvrouw. Iedereen is in ‘a good spirit’.

18 maart verkiezingsdag. De opkomst haalt bijna de 50%. Daar waar de uitslag van de provinciale verkiezingen dezelfde avond bekend zijn, moeten de wij wachten tot de volgende middag op de voorlopige uitslag.  Sippe gezichten bij het Water Natuurlijk gezelschap. We blijven steken op drie zetels terwijl we er vijf hadden. Twee verlies dus. En we gaan een algemeen bestuur krijgen met acht partijen met drie zetels, twee partijen met twee zetels en twee partijen met één zetel. Voorwaar een lastige opgave om daar een breed gesteund D&H uit te formeren. Gelukkig hielp één ding zeer bij de formatie: voorafgaande aan de verkiezingen hadden alle lijsttrekkers al ingestemd te gaan werken met een onafhankelijk (in)formateur, ongeacht de uitslag van de verkiezing. Unaniem was dhr. Co Verdaas genoemd als geschikte persoon.

April: Formatie-tijd. Spannend en nog ongewis wat de uitkomst zou worden. Half april tekende de contouren van het nieuwe D&H zich af. Dat betekende blijdschap bij de één en teleurstelling bij de ander. Hetgeen toch aan het einde nog een heus politiek spel opleverde. Edoch de uitkomst van het formatieproces verwoord door dhr. Verdaas veranderde er uiteindelijk niet door. Uitkomst was: vier heemraden te weten Dirk-Siert Schoonman (ongebouwd), Bert van Vreeswijk (SGP), Viktor Doorn (VVD) en ondergetekende (Water Natuurlijk). Op 29 april werd het voorstel in stemming gebracht en per persoon gestemd. Ik was verheugd dat ik met 27 van de 29 stemmen gekozen werd. Ook de andere kandidaten kregen een meerderheid van de stemmen.

En dus werd ik op 30 april wakker als heemraad. En wat nu te doen:
1)    Mijn mooie baan als directeur/bestuurder bij Landschap Erfgoed Utrecht na 36 jaar opzeggen;
2)    Een pak aantrekken en me opmaken voor het constituerend D&H beraad;
3)    Genieten van het succes.
Na een plezierige vergadering met de dijkgraaf, directeur/secretaris en mijn nieuwe collega bestuurders was ik heemraad met de volgende portefeuilles: waterveiligheid en stedelijk water, daarnaast verantwoordelijk voor muskusrattenbeheer en loco-dijkgraaf.  Een mooie invulling, waar ik veel van de ideeën van WN van mezelf in kwijt kan. De maanden mei en juni moest ik mijn aandacht verdelen tussen het Waterschap, vakantie en Landschap Erfgoed Utrecht, vanwege een opzegtermijn bij de laatste genoemde organisatie.

Die maanden gingen op aan:
1)    Campervakantie naar Mid-West-Amerika met bezoek aan o.a. Yellowstone, Rocky Mountain, Grand Teton, Custers, Mount Rushmore en Crazy horse Memorial. Bizons, Elanden, Herten, Elken en beren (zwarte beren met cubs en jaja een echte Grizzly) in grootste landschappen. Prachtige reis met veel indrukwekkende indrukken!
2)    Afronden van mijn werk bij Landschap Erfgoed Utrecht;
3)    Afscheidsfeestjes en receptie bij Landschap Erfgoed Utrecht;
4)    Inwerken bij Waterschap, kennismaken en “snuffelen” aan de onderwerpen waar ik de komende 4 jaar mee bezig ben;
5)    En meeting met de mensen van lijst WN om de campagne en de verkiezingen te evalueren en te bespreken hoe we de komende jaren met elkaar kunnen werken aan saamhorigheid en een hechte WN-groep met als doel een betere uitslag bij de volgende verkiezingen.

Juli: Mijn eerste ‘volle’ maand als Heemraad. Naast de reguliere vergadering veel tijd besteed aan werkbezoeken, gesprekken met medewerkers en oud-heemraden, eerste gesprekken met wethouders over stedelijk water en eerste bestuurlijk overleg over beheer muskusratten. Het was al leuk en het wordt steeds leuker! Wat een dynamische wereld, dat waterschap. Er gebeurt zoveel, zoals dijkverzwaring randmeren en eemdijken, ruimte voor de rivier Veessen-Wapenveld en Cortenoever-Voorsterklei, waterproblematiek in de stedelijke omgeving. En wat een gedreven, kundige medewerkers heeft ons waterschap!

Dus… al fietsend op de zeedijk kom ik tot de conclusie dat ik de komende vier jaar een prachtbaan mag vervullen!

Frans ter Maten

Vakantie: Gluur in de Natuur

5 augustus 2015
Gluur in de natuur.  Het is vakantietijd en daarom wat stil op de site. Daar de natuur nooit vakantie heeft, het weer soms grillig is met warmte records, heftige stormen en fikse regenbuien, hier wat leuke tips. Als het geen weer om te surfen is surf dan eens op de site van het waterschap, daar … Lees "Vakantie: Gluur in de Natuur" verder
Waterschap Vallei en Veluwe: De Zuivering in Apeldoorn
Waterschap Vallei en Veluwe: De Zuivering in Apeldoorn

Gluur in de natuur. 

Het is vakantietijd en daarom wat stil op de site.

Daar de natuur nooit vakantie heeft, het weer soms grillig is met warmte records, heftige stormen en fikse regenbuien, hier wat leuke tips.
Als het geen weer om te surfen is surf dan eens op de site van het waterschap, daar kom je ook leuke wandel– en fietsroutes tegen.

Vrolijke zomergroet van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

De Gielenbeek in Renkum
De Gielenbeek in Renkum

Het Dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe benoemd

5 mei 2015
Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft op 29 april een nieuw dagelijks bestuur benoemd dat bestaat, naast de dijkgraaf, uit vier heemraden. Dit zijn de heren Victor Doorn (VVD), Frans ter Maten (Water Natuurlijk), Dirk-Siert Schoonman (Ongebouwd) en Bert van Vreeswijk (SGP). De heren Doorn en Van Vreeswijk maakten de afgelopen zes … Lees "Het Dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe benoemd" verder

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft op 29 april een nieuw dagelijks bestuur benoemd dat bestaat, naast de dijkgraaf, uit vier heemraden.

Dit zijn de heren Victor Doorn (VVD), Frans ter Maten (Water Natuurlijk), Dirk-Siert Schoonman (Ongebouwd) en Bert van Vreeswijk (SGP). De heren Doorn en Van Vreeswijk maakten de afgelopen zes jaar ook deel uit van het dagelijks bestuur.

Voor het complete bericht verwijs ik u graag door naar de site van Waterschap Vallei en Veluwe.

Derde van links is onze Heemraad Frans ter Maten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe.
Derde van links is onze Heemraad Frans ter Maten van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031