Welkom voor nieuwe bestuursleden en afscheid van de oude fractie.

24 maart 2015
Op 23 maart werd de uitslag definitief en dat betekent voor onze fractie 3 zetels. De nieuwe 3 koppige fractie bestaat uit Frans ter Maten, Astrid Meier en Dirk Wever. Wij wensen hen veel succes voor de komende periode. Het welkom van de nieuwe bestuursleden is tevens een afscheid van een aantal bestuursleden die tot … Lees "Welkom voor nieuwe bestuursleden en afscheid van de oude fractie." verder

uitslagOp 23 maart werd de uitslag definitief en dat betekent voor onze fractie 3 zetels. De nieuwe 3 koppige fractie bestaat uit Frans ter Maten, Astrid Meier en Dirk Wever. Wij wensen hen veel succes voor de komende periode.

Het welkom van de nieuwe bestuursleden is tevens een afscheid van een aantal bestuursleden die tot nu toe zitting hadden in het bestuur.

Woensdag 25 maart is de laatste Algemene bestuursvergadering van de “oude” 5 koppige fractie voor Marjan Brouwer, Wim Goedhart, Yvonne de Graaf, Frans ter Maten en Dick van Oort.

Hier even een kort overzichtje van de eerste tien kandidaten en de stemmen die zij kregen.

1    ter Maten, F. (Frans) (m)        24019    stemmen
2    Meier, A.T.F. (Astrid) (v)         10659     stemmen
3    Wever, D. (Dirk)(m)                 2830    stemmen
4    Goedhart, W. (Wim)(m)           1014    stemmen
5    van Wezel, H.A.T.M. (Henk)(m) 535    stemmen
6    Kwakernaak, C. (Cees) (m)      899    stemmen
7    van Geest, E. (Elly) (v)             1210    stemmen
8    de Graaf, Y.H.P. (Yvonne) (v)    3974    stemmen
9    Pijper, H. (Henk) (m)                  320    stemmen
10  van der Weerd, J.J. (Jules) (m)  308    stemmen

We willen nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor de steun die wij kregen en voor de stemmen op ons en onze 26 kandidaten.

Uitslag verkiezing Vallei en Veluwe

20 maart 2015
Vol verwachting zaten wij met onze kandidaten bij de voorlopige uitslag die bij het Waterschap Vallei en Veluwe bekend werd gemaakt. Het was wel even slikken toen we het getal van slechts 3 zetels zagen staan. Er zijn overigens heel veel partijen die drie zetels hebben gekregen dus dat is ook wel weer bijzonder. De … Lees "Uitslag verkiezing Vallei en Veluwe" verder

kiezer-bedanktVol verwachting zaten wij met onze kandidaten bij de voorlopige uitslag die bij het Waterschap Vallei en Veluwe bekend werd gemaakt. Het was wel even slikken toen we het getal van slechts 3 zetels zagen staan. Er zijn overigens heel veel partijen die drie zetels hebben gekregen dus dat is ook wel weer bijzonder. De opkomst van stemmers was zeer groot en dat is zeker een compliment waard. Langs deze weg willen wij nogmaals al onze kiezers bedanken voor hun stem en steun en het vertrouwen dat zij in ons stellen.

Onderstaande informatie is van de website van waterschap Vallei en Veluwe overgenomen.

Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen Vallei en Veluwe
Donderdag 19 maart heeft dijkgraaf Tanja Klip-Martin de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Vallei en Veluwe bekend gemaakt. De opkomst voor de waterschapsverkiezingen in Waterschap Vallei en Veluwe bedroeg 50,05%.

Op basis van de voorlopige telling is de uitslag in zetels:

zetels
Partij van de Arbeid 3
ChristenUnie 3
Water Natuurlijk 3
Staatkundig Gereformeerde Partij 3
50Plus 1
CDA 3
VVD 3
AWP Vallei en Veluwe 2
Lokaal Waterbeheer  2

Hele mooie opkomst
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin in reactie op de opkomst: “50,05% is een heel mooie opkomst. We zien dat de gelijktijdige verkiezingen voor waterschapsbestuur en provinciale staten hun vruchten afwerpen. De bekendheid van het waterschap is duidelijk toegenomen. Ten opzichte van de vorige verkiezingen is de opkomst ruim verdubbeld, de belangstelling voor het waterschap doet niet onder voor die voor de provincie. De kiezers maakten in gelijke mate gebruik van hun stemrecht voor beide regionale overheden.”

Definitieve uitslag
De definitieve uitslag wordt maandag 23 maart om 10.00 uur vastgesteld door het centraal stembureau van het waterschap.

Video: Rienk Kuiper over Water Natuurlijk

17 maart 2015
Alle politieke partijen stonden in aanloop naar de verkiezingen op de Markt in Wageningen met een ingerichte kraam. Moborah TV ging bij ze langs. Rienk Kuiper van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe legt uit waar zijn waterschapspartij voor staat. Bekijk de volledige video op YouTube.

Alle politieke partijen stonden in aanloop naar de verkiezingen op de Markt in Wageningen met een ingerichte kraam. Moborah TV ging bij ze langs. Rienk Kuiper van Water Natuurlijk Vallei en Veluwe legt uit waar zijn waterschapspartij voor staat.

Bekijk de volledige video op YouTube.

Dijk moet stevig genoeg zijn, maar ook de natuur

Voor Yvonne de Graaf is schoon water allerminst vanzelfsprekend. De Apeldoornse bepleit met haar partij Water Natuurlijk bedachtzaam met water om te gaan. Schaarste aan zoet water, overvloedige regen, voor Water Natuurlijk zijn de gevolgen van de klimaatverandering speerpunt bij de verkiezingen. “Onze beken en sprengen moeten goed onderhouden worden, maar er zijn ook natuurgebieden … Lees "Dijk moet stevig genoeg zijn, maar ook de natuur" verder
Krantenartikel 17 maart kandidaat 8 water natuurlijk en overige partijen
Klik op de afbeelding om het volledige artikel uit de Stentor te lezen

Voor Yvonne de Graaf is schoon water allerminst vanzelfsprekend. De Apeldoornse bepleit met haar partij Water Natuurlijk bedachtzaam met water om te gaan. Schaarste aan zoet water, overvloedige regen, voor Water Natuurlijk zijn de gevolgen van de klimaatverandering speerpunt bij de verkiezingen. “Onze beken en sprengen moeten goed onderhouden worden, maar er zijn ook natuurgebieden als het Vossenbroek in Emst. Dat is van nationaal belang, maar het verdroogt als je er niets aan doet. Tegelijk is het niet overal droog op de Veluwe.”

Water board elections: vote Water Natuurlijk for clean and safe water

13 maart 2015
Elections for the Regional Water Boards on Wednesday 18th March – If you care for clean and safe water you should vote “Water Natuurlijk”. The elections for the board members of the Regional Water Boards are held on Wednesday March 18. As an international resident of the Netherlands, you have the right to vote in … Lees "Water board elections: vote Water Natuurlijk for clean and safe water" verder

Elections for the Regional Water Boards on Wednesday 18th March – If you care for clean and safe water you should vote “Water Natuurlijk”.

ValleiVeluwe - Water Board electionsThe elections for the board members of the Regional Water Boards are held on Wednesday March 18. As an international resident of the Netherlands, you have the right to vote in this election. If you have received a voting card (stempas), you can vote at any voting bureau (stembureau) in your town. Bring both your voting card and your passport. The voting card as well as other information sources are written in Dutch. As a service to you, we offer you this explanation in English.

The Dutch water boards are amongst the oldest democratic institutes in the world. Ever since the middle-ages, people started to protect their lands from flooding by building dykes. Nowadays, there are twenty-four regional water authorities in the Netherlands. Their responsibilities include: protection against flooding by maintaining all local dikes and dams; maintenance of water levels in al lakes, ponds, canals and ditches; and preservation of water quality and ecosystems in these waters. The water boards also clean wastewater and sewage from private residences and industrial facilities. This water then returns to the water systems.

Water board elections 18th March - vote Water NatuurlijkIn water board ‘Vallei en Veluwe’, Water Natuurlijk (list 3) is one of nine parties you can vote for. Water Natuurlijk purely is a water board party, we only partake in water board elections. We are supported by liberal democratic and green left-wing parties (D66 and GroenLinks) and by many nature conservation organizations. Interest in and concern for landscape, nature, cultural history and recreation is what binds us. Our programme aims at clean water and water levels in nature, innovation in wastewater treatment and adaptation to climate change. Last but not least, we want to enable people to enjoy water in their spare time.

If you also support these goals, use your democratic rights in the Netherlands and vote Water Natuurlijk!

Onze folder is informatief maar ook leuk

11 maart 2015
Op onze folder staan onze speerpunten en de namen van al onze kandidaten. Hier is de duidelijke instructie om de vouwfolder tot een leuk bootje om te toveren.

bootje wat groter in het riet foto 3Op onze folder staan onze speerpunten en de namen van al onze kandidaten.

Hier is de duidelijke instructie om de vouwfolder tot een leuk bootje om te toveren.

Water Natuurlijk staat met beide benen in de streek

De verkiezingsbijeenkomst van Water Natuurlijk op 5 maart in het Wageningse café Onder de Linden was goed bezocht. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, voor en door alle bewoners van waterschap Vallei en Veluwe. Lijsttrekker Frans ter Maten en de kandidaten uit de zuidelijke Vallei en Veluwe presenteerden hun plannen  voor een veilige, schone en … Lees "Water Natuurlijk staat met beide benen in de streek" verder

De verkiezingsbijeenkomst van Water Natuurlijk op 5 maart in het Wageningse café Onder de Linden was goed bezocht. Water Natuurlijk is een onafhankelijke waterschapspartij, voor en door alle bewoners van waterschap Vallei en Veluwe. Lijsttrekker Frans ter Maten en de kandidaten uit de zuidelijke Vallei en Veluwe presenteerden hun plannen  voor een veilige, schone en mooie Vallei en Veluwe. De aanwezige bewoners stelden dit duidelijk op prijs: “Water Natuurlijk is tot dusverre de enige waterschapspartij die bij ons langs komt om ónze ideeën te horen!”

ValleiVeluwe - Binnenveld langs de GriftDe belangrijke projecten in het gebied Renkum – Wageningen – Veenendaal passeerden de revue, onder kritische noten van de zaal, en onder bezield voorzitterschap van Greet Eijkelenboom. Cees Kwakernaak, kandidaat op de lijst van Water Natuurlijk, legde uit dat de Heelsumse Beek een nieuwe monding in de Rijn krijgt, maar daarmee nog niet is hersteld. Bescherming van dit prachtige gebied is jammer genoeg niet vanzelfsprekend. Water Natuurlijk wil dat niet alleen de beek, maar ook het Heelsums Beekdal wordt verbeterd. Dat betekent dat de gemeente Renkum de aanwezigheid van een groot en vervuilend landbouwbedrijf in het beekdal niet zou moeten legaliseren. Peter Smits signaleerde dat de maatregelen om de Natura 2000 gebieden  in het Binnenveld van voldoende kwelwater te voorzien via nieuwe putten bij natuurbeschermers in de streek omstreden zijn. De fractie van Water Natuurlijk moet er boven op zitten om te zien of het ook echt wel gaat werken.

ValleiVeluwe - Frans ter Maten in gesprek
In gesprek bij de nazit: Lijsttrekker Water Natuurlijk Frans ter Maten rechts) in gesprek met Wethouder Han ter Maat (links) en met Patrick Jansen van Mooi Wageningen (midden)

De Wageningse wethouder Han ter Maat gaf ook een korte presentatie over de Grebbedijk. Hij maakt zich er hard voor dat de Grebbedijk op korte termijn wordt versterkt tot superveilige en multifunctionele Deltadijk. Rienk Kuiper gaf aan dat Water Natuurlijk hier helemaal achter staat.  Maar dijkversterking moet wel gebeuren  met respect voor cultuurhistorie, en extra kansen bieden aan natuurontwikkeling, en mooi en veilig wandelen en fietsen.

Belangstellenden voor de ontwikkelingen van waterlopen en waterzuivering in de zuidelijke Vallei kunnen rekenen op aandacht van nieuw te kiezen bestuurders. Kandidaten van de lijst Water Natuurlijk lieten weten ook na de verkiezingen van het nieuwe waterschapsbestuur te willen blijven communiceren met burgers over wat er in de streek leeft rond waterbeheer. Geïnteresseerden kunnen zich melden en inbreng leveren via WNValleiVeluwe@gmail.com. Met de uitnodiging van de kandidaten zetten zij een stap om de maatregelen en ook de politieke keuzes daarin meer bekend te maken.

Voor Chris Aalberts, de politiek commentator uit het westen des lands, was dit niet voldoende. Hij vindt dat het de waterschapspartijen ontbreekt aan een visie over de democratische legitimiteit. Hij twijfelt aan het nut van verkiezingen voor de relatief onbekende waterschappen, maar moest erkennen dat deze avond wel degelijk ergens over ging. Hij vond de avond zelfs zinvoller dan het landelijke verkiezingsdebat van RTL.

Wijzer over water en met een verstevigd netwerk toog ieder na de borrel naar huis. Wie meer informatie wil kan terecht op de kraam van Water Natuurlijk op de Markt in Wageningen, en ook bij de kramen van GroenLinks en D66. Deze partijen doen zelf niet mee aan de waterschapsverkiezingen, omdat ze Water Natuurlijk ten volle steunen.

Het programma en verdere informatie is te vinden op www.waternatuurlijk.nl/valleienveluwe en www.facebook.com/waternatuurlijk.valleienveluwe danwel te verkrijgen bij de kandidaten van WaterNatuurlijk.

Bootje vol speerpunten

28 februari 2015
Geen vouwflyer ontvangen? Treur niet, download hem hier! Dit filmpje helpt je het bootje in elkaar te zetten: [su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=MIKUb40f2G4″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

maak een mooi bootje Water Natuurlijk Vallei en Veluwe

Geen vouwflyer ontvangen? Treur niet, download hem hier!

Dit filmpje helpt je het bootje in elkaar te zetten:
[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=MIKUb40f2G4″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Even voorstellen: Jacob Ruiter

18 februari 2015
Jacob Ruiter Kandidaat 18 Als betrokken inwoner van Apeldoorn wil ik mij sterk maken voor uitvoering van de waterschapstaken met optimaal behoud en waar mogelijk, versterking van de natuurlijke waarden. Opgeleid als bioloog ben ik tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben … Lees "Even voorstellen: Jacob Ruiter" verder

Jacob_R2 (2)WN Vallei en Veluwe Ruijter kandidaat 18

Jacob Ruiter
Kandidaat 18

Als betrokken inwoner van Apeldoorn wil ik mij sterk maken voor uitvoering van de waterschapstaken met optimaal behoud en waar mogelijk, versterking van de natuurlijke waarden.

Opgeleid als bioloog ben ik tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben ik weer teruggekeerd naar mijn oorspronkelijke passie voor natuur & milieu.

Zo ben ik onder andere actief als vrijwilliger bij de Stichting Stadsakkers Apeldoorn en bij Natuurmonumenten Oost-Veluwe.
Wat ik heel belangrijk vind is het bewerkstelligen van een meer duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu. Om dat te kunnen verwezenlijken is het mijn ambitie om ten aanzien van natuur & milieubeleid een inhoudelijke rol te gaan vervullen in de daartoe relevante bestuurslagen als provincie en waterschap.

Even voorstellen: Elsa Loosjes

16 februari 2015
Elsa Loosjes Kandidaat 14 Elsa Loosjes woont in Bennekom, zij is vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Zij komt uit Zaanstad, waar ze jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ze vooral ruimtelijke ordening in haar portefeuille had: “Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap, en geeft hun ook waar voor … Lees "Even voorstellen: Elsa Loosjes" verder

Elsa Loosjes Water Natuurlijk Vallei en Veluwe nr 14 Elsa Loosjes
Kandidaat 14

Elsa Loosjes woont in Bennekom, zij is vanaf de oprichting lid van Water Natuurlijk. Zij komt uit Zaanstad, waar ze jarenlang in de milieubeweging zat, en waar ze vooral ruimtelijke ordening in haar portefeuille had: “Water Natuurlijk is er voor alle inwoners van het waterschap, en geeft hun ook waar voor hun geld. Maar dat houdt ook in dat we zorgvuldig met water moeten omgaan zodat we, bijvoorbeeld, kunnen voldoen aan de eisen van de kaderrichtlijn water. Illegale vervuilers moeten we opsporen, maar goed gedrag willen we belonen. We willen vooral ook voorkomen dat medicijnresten, resten van gewasbeschermingsmiddelen en hormonen in het water terecht komen. Ook moeten we zorgen voor minder stedelijke verhardingen, zodat de waterafvoer, ook bij stortbuien,  beheersbaar blijft.  Bewoners kunnen daar zelf aan bijdragen door hun tuinen te vergroenen”.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031