Even voorstellen: Henk van Wezel

15 januari 2015
Henk van Wezel kandidaat 5 Uit passie voor de natuur ben ik destijds biologie gaan studeren. Ik werk nu ruim 25 jaar als bestuurs- en beleidsadviseur voor onder meer waterschappen. De laatste jaren op het gebied van schoon water en waterveiligheid. Mijn kennis, ervaring en netwerk zet ik vanaf 2009 in als bestuurslid voor het … Lees "Even voorstellen: Henk van Wezel" verder

Henk van Wezel Henk van Wezel

kandidaat 5

Uit passie voor de natuur ben ik destijds biologie gaan studeren. Ik werk nu ruim 25 jaar als bestuurs- en beleidsadviseur voor onder meer waterschappen. De laatste jaren op het gebied van schoon water en waterveiligheid.

Mijn kennis, ervaring en netwerk zet ik vanaf 2009 in als bestuurslid voor het waterschap Vallei en Veluwe. Ik behartig het belang van natuur- en landgoedeigenaren. In de komende bestuursperiode vind ik het eervol om via Water Natuurlijk bij te dragen aan een groener en innovatiever waterschap. Mijn visie is dat het waterschap er nog meer toe doet als bij maatregelen voor schoon, voldoende en veilig water ook andere wensen van u als inwoner zijn in te vullen.

Zo is het hele gebied van Amersfoort tot en met Veenendaal duurzaam veilig te maken met een nieuwe Grebbedijk. Dit kan als ‘kale deltadijk’, maar mooier is een ‘aangeklede dijk’ met een groot natuurgebied om rond te struinen, meer fietspaden en waar mogelijk het verplaatsen van de jachthaven naar het centrum van Wageningen. Met een stem op mij kiest u voor deskundigheid, vernieuwende initiatieven en meerwaarde(n) voor natuur, landschap en recreatie.

Even voorstellen: Elly van Geest

Elly van Geest Kandidaat 7 Zonder waterschap zag Nederland er heel anders uit en woonde ik in Putten op de Veluwe aan de Noordzee. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Eén van mijn werkplekken is de woeste Arkemheense polder. Voor het stoomgemaal Hertog Reijnout (1883) en bezoekerscentrum Arkemheen verzorg ik de communicatie en educatie. Leerlingen … Lees "Even voorstellen: Elly van Geest" verder

Elly van geest nr 7Elly van Geest

Kandidaat 7

Zonder waterschap zag Nederland er heel anders uit en woonde ik in Putten op de Veluwe aan de Noordzee. Niet iedereen is zich daarvan bewust.

Eén van mijn werkplekken is de woeste Arkemheense polder. Voor het stoomgemaal Hertog Reijnout (1883) en bezoekerscentrum Arkemheen verzorg ik de communicatie en educatie. Leerlingen beleven de polder en zien wat het waterschap allemaal doet. Daarnaast doe ik diverse groene projecten; van het organiseren van een Grebbeliniedag tot een workshop over recreatie langs de Eem.

Water Natuurlijk is voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Water is ook plezier! Ieder heeft een belang bij water en dat is niet altijd hetzelfde belang. Ik vind het belangrijk om tot een goed compromis te komen. Met mijn ervaring en enthousiasme denk ik een verfrissende groenblauwe bijdrage te kunnen leveren in het waterschapsbestuur van Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Reinder Torenbeek

Reinder Torenbeek kandidaat 21 Natuur in en rond het water heeft mij van jongs af aan geboeid. Ik heb daar ook mijn werk in gevonden. Als water-bioloog ben ik werkzaam geweest bij waterschappen, een adviesbureau en tegenwoordig doe ik dat als zelfstandig ondernemer. Behoud en herstel van aquatische natuurwaarden zijn voor mij een drijfveer. Maar … Lees "Even voorstellen: Reinder Torenbeek" verder

Reinder TorenbeekReinder Torenbeek

kandidaat 21

Natuur in en rond het water heeft mij van jongs af aan geboeid. Ik heb daar ook mijn werk in gevonden. Als water-bioloog ben ik werkzaam geweest bij waterschappen, een adviesbureau en tegenwoordig doe ik dat als zelfstandig ondernemer. Behoud en herstel van aquatische natuurwaarden zijn voor mij een drijfveer. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen van water kunnen genieten, niet alleen in de natuur maar ook in de stad.

Daarbij vind ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het geïnde belastinggeld. Analyses van kosteneffectiviteit en maatschappelijke kosten-baten analyses zijn naar mijn mening nodig om verstandige keuzes te maken. Met deze inzet wil ik mijn bijdrage leveren aan het beleid van Waterschap Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Frans ter Maten, lijsttrekker

13 januari 2015
Frans ter Maten , Lijsttrekker Mijn inspiratie haal ik uit de vele duizenden mensen die zich op een of andere manier actief inzetten voor hun leefomgeving. Als directeur/ bestuurder van Landschap Erfgoed Utrecht zet ik mij al jaren in om cultuurhistorie, erfgoed en landschap levend te houden. En zet ik Landschap Erfgoed Utrecht in om … Lees "Even voorstellen: Frans ter Maten, lijsttrekker" verder

Frans ter Maten lijsttrekker Frans ter Maten , Lijsttrekker

Mijn inspiratie haal ik uit de vele duizenden mensen die zich op een of andere manier actief inzetten voor hun leefomgeving.

Als directeur/ bestuurder van Landschap Erfgoed Utrecht zet ik mij al jaren in om cultuurhistorie, erfgoed en landschap levend te houden. En zet ik Landschap Erfgoed Utrecht in om nog meer mensen actief betrokken te krijgen.

Als bestuurder van het waterschap Vallei en Veluwe zet ik mij al jaren in om de belangen van erfgoed, landschap, natuur en cultuurhistorie mee te laten liften met de doelen van het waterschap. Om zo meer voor hetzelfde geld te bereiken.

Als lijsttrekker voor Water Natuurlijk zet ik mij graag in om een goede verkiezingsuitslag te behalen om daarna als Water Natuurlijk weer 4 jaar lang mooie samenhangende resultaten te bereiken met veel betrokken mensen. Dus veilig, schoon, mooi water in ons gebied gecombineerd met aantrekkelijk landschap, florerende natuur en landbouw en herkenbare en zichtbare cultuurhistorie.

Even voorstellen: Yvonne de Graaf

12 januari 2015
Yvonne de Graaf Kandidaat 8 Als inwoner van Apeldoorn en afgevaardigde van Water Natuurlijk voel ik mij betrokken bij alle aspecten van het water. In het waterschapsbestuur wil ik de natuur en recreatie extra aandacht geven. Het belang van onderhoud aan sloten, beken en weteringen voor een goede afwatering is groot. Het is het leefgebied … Lees "Even voorstellen: Yvonne de Graaf" verder

Yvonne de Graaf kandidaat 8 WN Vallei & VeluweYvonne de Graaf
Kandidaat 8

Als inwoner van Apeldoorn en afgevaardigde van Water Natuurlijk voel ik mij betrokken bij alle aspecten van het water.

In het waterschapsbestuur wil ik de natuur en recreatie extra aandacht geven. Het belang van onderhoud aan sloten, beken en weteringen voor een goede afwatering is groot. Het is het leefgebied van vele dier- en plantensoorten. Daarnaast geeft het charme en uitstraling aan een stad, ook daarom moeten we het water onderhouden en zichtbaar maken.

Als we zorgen voor optimale kwaliteit van het oppervlaktewater komt dit iedereen en alles ten goede, we kunnen dan genieten van veilig en gezond water. Het doet veel mensen een plezier te kunnen wandelen en fietsen langs het Apeldoorns Kanaal en de Veluwse recreatieplassen. Een hengeltje uitgooien, of met bootjes, waterfietsen en kano’s ronddobberen. Dit alles maakt het water beleefbaar. Het water is belangrijk voor ons mensen, de flora en de fauna. Het is onze taak bewust om te gaan met het water in al zijn facetten.

[su_youtube url=”https://youtu.be/tsaNOWj20eI” width=”580″ height=”380″]https://www.youtube.com/watch?v=qSGNwghKYeQ[/su_youtube]

Volg mij ook op: twitter-logo

Even voorstellen: Wim Goedhart

Wim Goedhart Kandidaat 4 “Combineer wateropgaven met andere doelen  en speel in op de klimaatverandering”, dat is waar ik mij voor in wil zetten in het Waterschapsbestuur. Bij alle keuzes en besluiten moet vanaf de start maximaal gekeken worden naar hoe mensen kunnen meegenieten en hoe de natuur er beter van wordt. Die mogelijkheden zijn prima te combineren … Lees "Even voorstellen: Wim Goedhart" verder

Wim Goedhart
Kandidaat 4

“Combineer wateropgaven met andere doelen  en speel in op de klimaatverandering”, dat is waar ik mij voor in wil zetten in het Waterschapsbestuur.

Bij alle keuzes en besluiten moet vanaf de start maximaal gekeken worden naar hoe mensen kunnen meegenieten en hoe de natuur er beter van wordt. Die mogelijkheden zijn prima te combineren met de belangrijkste vraag die in het waterschap speelt: inspelen de langere natte en droge tijden die er aanbreken door de klimaatverandering.

Een natuurgebied waarin water vastgehouden wordt en het op een hete zomerdag lekker verkoeling biedt, een aantrekkelijk ingerichte uiterwaard met een multifunctionele dijk die bij hoog water veiligheid biedt, bewoners die samen met het waterschap zorgen voor een groene wijk, een waterzuivering die energieneutraal is, enzovoort.

Zo krijgt iedereen waarde voor zijn betaalde waterschapsbelasting.

Even voorstellen: Cees Kwakernaak

Cees Kwakernaak Kandidaat 6 De natuur heeft veel baat bij goed waterbeheer. Maar natuurgebieden en natuurlijke processen kunnen ook nog veel meer worden ingezet bij tal van wateropgaven. In mijn werk bij de onderzoeksinstelling Alterra in Wageningen kom ik daar steeds meer achter. Planten nemen veel voedingsstoffen op, waardoor het water helderder wordt. Natuurlijk ingerichte … Lees "Even voorstellen: Cees Kwakernaak" verder

WN Vallei&Veluwe Cees Kwakernaak kandidaat 6Cees Kwakernaak
Kandidaat 6

De natuur heeft veel baat bij goed waterbeheer. Maar natuurgebieden en natuurlijke processen kunnen ook nog veel meer worden ingezet bij tal van wateropgaven.

In mijn werk bij de onderzoeksinstelling Alterra in Wageningen kom ik daar steeds meer achter. Planten nemen veel voedingsstoffen op, waardoor het water helderder wordt. Natuurlijk ingerichte waterlopen en oevers bieden meer ruimte voor waterberging, waardoor wateroverlast benedenstrooms voorkomen kan worden. En voorkomen dat water bovenstrooms snel wordt afgevoerd, bespaart veel kosten aan waterbeheer benedenstrooms. Naast technische innovaties bieden natuurgerichte oplossingen grote kansen voor duurzamer en ook goedkoper waterbeleid.

Het is mijn ambitie om mijn kennis hierover in te zetten voor het waterbeheer van Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Rienk Kuiper

Rienk Kuiper Kandidaat 22 Water Natuurlijk spreekt me sterk aan: gericht op alle bewoners van het gebied, aanvliegen vanuit de inhoud, en een brede insteek die duidelijk verder gaat dan individuele belangen. Ik wil mijn brede kennis en contacten op het gebied van water en ruimtelijke ordening graag inzetten voor Water Natuurlijk. Dat geldt aan … Lees "Even voorstellen: Rienk Kuiper" verder

WN Vallei&Veluwe: Rienk Kuiper, kandidaat 22Rienk Kuiper
Kandidaat 22

Water Natuurlijk spreekt me sterk aan: gericht op alle bewoners van het gebied, aanvliegen vanuit de inhoud, en een brede insteek die duidelijk verder gaat dan individuele belangen.

Ik wil mijn brede kennis en contacten op het gebied van water en ruimtelijke ordening graag inzetten voor Water Natuurlijk. Dat geldt aan de ene kant mijn werkervaring als programmaleider ruimtelijke ordening bij de rijksoverheid. Aan de andere kant ben ik in mijn vrije tijd in mijn woonplaats Wageningen actief met concrete inrichtingsprojecten op het gebied van water in de stad. Overigens ken ik het gebied van Vallei en Veluwe goed. Ik wil me dan ook inzetten voor veilig, schoon en mooi water in heel het gebied van Vallei en Veluwe.

Even voorstellen: Irma Beusink

Irma Beusink Kandidaat 17 Ik ben geboren in de Achterhoek en daardoor heb ik sinds mijn jeugd een passie voor mooie natuur en interessante cultuur historie. In mijn werk en leven in de derde wereld heb ik de kracht van mensen en organisaties ervaren. Ik heb in het verleden meegewerkt aan processen, bewegingen en besturen. … Lees "Even voorstellen: Irma Beusink" verder

WN Vallei&Veluwe kandidaat 17 Irma BeusinkIrma Beusink
Kandidaat 17

Ik ben geboren in de Achterhoek en daardoor heb ik sinds mijn jeugd een passie voor mooie natuur en interessante cultuur historie.

In mijn werk en leven in de derde wereld heb ik de kracht van mensen en organisaties ervaren. Ik heb in het verleden meegewerkt aan processen, bewegingen en besturen. Vaak met resultaat. Daardoor heb ik een rijkdom aan ervaring.

Ik zet mij in voor duurzame samenlevingen en beschouw dat vanuit een feministische antropologische invalshoek. Tegenwoordig doe ik dat vooral met onderzoek. Verder ben ik lokaal actief in netwerken, organisaties en in Groen Links. Graag zet ik mij in met Water Natuurlijk voor een evenwichtige relatie tussen mens, natuur en water. Zodat we allemaal kunnen genieten van schoon, veilig en mooi water. Ik zie dan ook graag de bank op de dijk in Wageningen weer opgeknapt.

De kandidatenlijst is vastgesteld: op naar de verkiezingen van 18 maart 2015!

1 december 2014
De kandidatenlijst van WN Vallei & Veluwe is vastgesteld en telt 26 kandidaten. Zij zetten zich de komende tijd in voor de verkiezingscampagne. 1 Frans ter Maten Leusden 2 Astrid Meier Amersfoort 3 Dirk Wever Nijkerk 4 Wim Goedhart Deventer 5 Henk van Wezel Amersfoort 6 Cees Kwakernaak Heveadorp 7 Elly van Geest Putten 8 … Lees "De kandidatenlijst is vastgesteld: op naar de verkiezingen van 18 maart 2015!" verder

De kandidatenlijst van WN Vallei & Veluwe is vastgesteld en telt 26 kandidaten. Zij zetten zich de komende tijd in voor de verkiezingscampagne.

1 Frans ter Maten Leusden
2 Astrid Meier Amersfoort
3 Dirk Wever Nijkerk
4 Wim Goedhart Deventer
5 Henk van Wezel Amersfoort
6 Cees Kwakernaak Heveadorp
7 Elly van Geest Putten
8 Yvonne de Graaf Apeldoorn
9 Henk Pijper Amersfoort
10 Jules van der Weerd Hattemerbroek
11 Greet Eijkelenboom Wageningen
12 Monique van Gerwen Oosterbeek
13 Peter Smits Wageningen
14 Elsa Loosjes Bennekom
15 Ton Knoet Harderwijk
16 Marie José Verheugen Leusden
17 Irma Beusink Wageningen
18 Jacob Ruijter Apeldoorn
19 Hester Smeenk Deventer
20 Marc Schmitz Amersfoort
21 Reinder Torenbeek Hoenderloo
22 Rienk Kuiper Wageningen
23 Egbert Jaap Mooiweer Doorwerth
24 Dick van Oort Oosterbeek
25 Theo Verstrael Bennekom
26 Marjan Brouwer Amersfoort

14 leden WN Vallei & Veluwe14 van de 26 kandidaten voor WN Vallei & Veluwe.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031