We maken ons gereed voor de waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

27 november 2014
Op 18 maart 2015 kunt u stemmen voor het nieuwe waterschapsbestuur. De voorbereidingen binnen Water Natuurlijk van waterschap Vallei en Veluwe zijn in volle gang. Een gedreven en kundig team van kandidaten is bezig met het voltooien van een groen-blauw verkiezingsprogramma, bedenkt aansprekende flyers en is tevens bezig met een stevige campagne. Daar u het zicht … Lees "We maken ons gereed voor de waterschapsverkiezingen 18 maart 2015" verder
Uitzicht op Eemnes
Uitzicht op Eemnes

Op 18 maart 2015 kunt u stemmen voor het nieuwe waterschapsbestuur. De voorbereidingen binnen Water Natuurlijk van waterschap Vallei en Veluwe zijn in volle gang. Een gedreven en kundig team van kandidaten is bezig met het voltooien van een groen-blauw verkiezingsprogramma, bedenkt aansprekende flyers en is tevens bezig met een stevige campagne. Daar u het zicht op onze kandidaten nog heel even moet missen een hele kleine impressie van ons mooie gebied via deze foto in de Eempolder.

De verkiezingen komen eraan.

8 november 2014
De verkiezingen komen eraan. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. De kandidatenlijst is in de maak en we hopen u over een tijdje al onze enthousiaste kandidaten voor te stellen. Toch gaat het al kriebelen om te starten met onze campagne. Het leek ons mooi om alvast aan te haken bij een actie van … Lees "De verkiezingen komen eraan." verder

foto dag voor de herfstduik de promotie vlag uitproberen november 2014 herfstduik gelukt en ook weer blij de noordzee uit nov dec 2014 kl

De verkiezingen komen eraan. We zijn druk bezig met de voorbereidingen. De kandidatenlijst is in de maak en we hopen u over een tijdje al onze enthousiaste kandidaten voor te stellen.

Toch gaat het al kriebelen om te starten met onze campagne. Het leek ons mooi om alvast aan te haken bij een actie van het Wereld Natuurfonds. De Herfstduik in de Noordzee heeft inmiddels plaatsgevonden. Namens onze club zijn een tweetal enthousiastelingen de Noordzee ingegaan.

We hopen binnenkort ook op de sociale media wat meer zichtbaarheid te krijgen.

Waterschappen belangrijk tot ver over de grens.

26 september 2014
René Eisenga en Marjan Brouwer in Zuid-Afrika Deze week (week 39) zijn Marjan Brouwer en René Eisenga in Zuid-Afrika. Samen met een afvaardiging van Waterschap Groot Salland en Vechtstromen onderzoeken zij of en hoe de waterschappen bij kunnen dragen aan een op te richten lokaal waterschap. Zuid-Afrika decentraliseert zijn waterbeheer: negen Catchment Management Agencies (CMA’s) … Lees "Waterschappen belangrijk tot ver over de grens." verder

Natuur

René Eisenga en Marjan Brouwer in Zuid-Afrika

Deze week (week 39) zijn Marjan Brouwer en René Eisenga in Zuid-Afrika. Samen met een afvaardiging van Waterschap Groot Salland en Vechtstromen onderzoeken zij of en hoe de waterschappen bij kunnen dragen aan een op te richten lokaal waterschap.

Zuid-Afrika decentraliseert zijn waterbeheer: negen Catchment Management Agencies (CMA’s) gaan op stroomgebiedsniveau het waterbeheer op zich nemen. De Zuid-Afrikaanse regering heeft voor deze ontwikkeling de hulp in geroepen van de Nederlandse waterschappen. We hebben immers vele eeuwen ervaring met regionaal waterbeheer.

Kingfisherproject

Onder de projectnaam Kingfisher is een samenwerking gestart tussen het Zuid-Afrikaanse ministerie van Water en Sanitatie en de Unie van Waterschappen. Doel van het project is het verbeteren van de governance capaciteit van de CMA’s op het gebied van integraal waterbeheer als basis voor duurzame, lokale groei. Dus een waterschap, maar dan zonder uitvoerende organisatie.

Olifants

Verschillende waterschappen participeren en de Zuid-Afrikaanse regio’s zijn verdeeld onder de waterschappen. Namens ons waterschap zijn Heemraad Marjan Brouwer en René Eisenga samen met collega’s van Groot Salland en Vechtstromen deze week in het stroomgebied van de rivier De Olifant.

Deze informatie is verkregen via het Waterschap Vallei en Veluwe. Meer informatie over dit Waterschap Vallei en Veluwe is te vinden via :www.vallei-veluwe.nl/actueel/

Vallei en Veluwe verwelkomt Wim Goedhart

27 juni 2014
Yvonne de Graaf verwelkomt Wim Goedhart op 25-6-2014 Woensdag 25 juni 2014 is Wim Goedhart benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Aan Yvonne de Graaf de eer om hem te verwelkomen. Met de komst van Wim Goedhart is de lege plek die Jan Aalbers achterliet weer opgevuld. Zijn collega … Lees "Vallei en Veluwe verwelkomt Wim Goedhart" verder
Yvonne de Graaf verwelkomt Wim Goedhart op 25-6-2014
Yvonne de Graaf verwelkomt Wim Goedhart op 25-6-2014

Woensdag 25 juni 2014 is Wim Goedhart benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. Aan Yvonne de Graaf de eer om hem te verwelkomen. Met de komst van Wim Goedhart is de lege plek die Jan Aalbers achterliet weer opgevuld. Zijn collega bestuursleden wensen hem veel plezier en succes de komende periode.

Vijfentwintig jaar beekherstel afgesloten.

symbolische afsluiting 25 jaar beken en sprengen herstel Ws V&V De beken zijn van ons allemaal Samenwerking als drijvende kracht bij beekbeheer. Vanuit die symboliek wierpen bestuurders, bewoners én belangstellende omwonenden van beken, kurkletters in het water. Dat gebeurde woensdag 11 juni tijdens de feestelijke afsluiting van 25 jaar beekherstel op Kasteel Cannenburch in Vaassen. … Lees "Vijfentwintig jaar beekherstel afgesloten." verder

symbolische afsluiting 25 jaar beken en sprengen herstel Ws V&Vsymbolische afsluiting 25 jaar beken en sprengen herstel Ws V&V

De beken zijn van ons allemaal

Samenwerking als drijvende kracht bij beekbeheer. Vanuit die symboliek wierpen bestuurders, bewoners én belangstellende omwonenden van beken, kurkletters in het water. Dat gebeurde woensdag 11 juni tijdens de feestelijke afsluiting van 25 jaar beekherstel op Kasteel Cannenburch in Vaassen. Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland organiseerden de bijeenkomst.

De kurkletters vormden in het water meerdere malen het woord ‘beek’. Kort daarna werden de letters weer uit de beek gevist. Voorafgaand aan de gezamenlijke handeling, waren er toespraken en een tentoonstelling. ’s Avonds wandelden en fietsten de gasten langs de herstelde sprengen en beken. Sinds het beekherstel in 1989 begon zijn 81 beekclusters, bij elkaar 500 kilometer in lengte, schoongemaakt, opgeruimd en naar een zo natuurlijk mogelijke vorm teruggebracht.

Toekomst

‘Omdat beekherstel nooit af is, kijken we ook vooruit,’ zegt dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe. ‘Voor alle beken en sprengen bestaat een beheer- en onderhoudsplan. Daarnaast coördineert het waterschap het onderhoud dat vrijwilligersorganisaties doen aan het beekstelsel rondom de Veluwe. Die lokale betrokkenheid willen we gaan uitbreiden.’ Gelders gedeputeerde Josan Meijers benadrukte het belang van een gezond beken- en sprengenstelsel voor recreatie en toerisme en voor de waterhuishouding op de Veluwe: ‘We weten dat we door klimaatverandering rekening moeten houden met langere periodes van droogte en ook met meer neerslag. Dus is een goed functionerend stelsel van beken en sprengen heel belangrijk voor de Veluwe.’

Initiatief

Begin jaren tachtig lagen de Veluwse beken en sprengen er verloederd bij. Het economische belang was destijds verdwenen. Dat ging niet alleen ten koste van de waterafvoerende functie die de beken hebben. Ook het leven van waterdieren en -planten ging achteruit. Reden voor vrijwilligers van de Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken initiatief te nemen om het achterstallige onderhoud aan te pakken. Toen in 1984 de beken onder verantwoordelijkheid van het waterschap kwamen, werden voorbereidingen getroffen voor gecoördineerd en gestructureerd herstel. Dat resulteerde vijf jaar later in het uitvoeren van de eerste herstelwerkzaamheden: de Paalbeek bij Epe kreeg destijds een vistrap.

https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/nieuws-0/nieuws-2014/juni/beken-allemaal/

Bloemen voor Algemeen Bestuurslid Jan Aalbers

29 april 2014
Op woensdag 23 april heeft het Algemeen Bestuur afscheid genomen van bestuurslid Jan Aalbers. Jan Aalbers is donderdag 24 april benoemd tot wethouder in Epe (Groenlinks) en de waterschapswet laat niet toe dat wethouders ook lid kunnen zijn van het Algemeen Bestuur van een waterschap. Ruim 16 jaar is Jan Aalbers actief geweest als bestuurslid … Lees "Bloemen voor Algemeen Bestuurslid Jan Aalbers" verder

Afscheid Jan Aalbers met Dijkgraaf VenV 23 april 2014 pngOp woensdag 23 april heeft het Algemeen Bestuur afscheid genomen van bestuurslid Jan Aalbers. Jan Aalbers is donderdag 24 april benoemd tot wethouder in Epe (Groenlinks) en de waterschapswet laat niet toe dat wethouders ook lid kunnen zijn van het Algemeen Bestuur van een waterschap.

Ruim 16 jaar is Jan Aalbers actief geweest als bestuurslid voor ons Waterschap. Vanaf 5 januari 1998 als algemeen bestuurslid van Veluwe, vervolgens van september 2002 tot september 2003 als heemraad en vanaf die tijd tot nu als algemeen bestuurslid.

In de speeches van dijkgraaf Tanja Klip en de algemeen bestuursleden Edith Vermeulen en Yvonne de Graaf klonk vooral door dat Jan Aalbers een groen-blauwe bestuurder is, met een grote passie voor beken. Een bestuurder met een grondige dossierkennis, opbouwend en constructief op zowel inhoud als proces. De bestuurders gaven aan dat ze Jan gaan missen, maar blij zijn dat hij voor het waterschap in beeld blijft als groen-blauwe wethouder.

In zijn dankwoord gaf Jan het Algemeen Bestuur nog graag mee dat het eigenlijk niet kan dat het beekherstelprogramma binnenkort wordt afgesloten. “De zeldzame bronnen en de cultuur-historische waarden blijven aandacht verdienen. Het Veluwse Sprengengebied is uniek”, aldus Jan “en dat verdient eigenlijk een plaats op de lijst van werelderfgoedgebieden van Unesco.”

Wandelpad over verbeterde Appense Dijk officieel opengesteld

10 april 2014
Onze heemraad Marjan Brouwer in actie. Op vrijdag 28 maart 2014 heeft wethouder Jan van Muyden van de gemeente Voorst samen met Marjan Brouwer van Waterschap Vallei en Veluwe, het wandelpad over de Appense Dijk officieel opengesteld. Gelijktijdig vond ook de oplevering van het project Appense Dijk plaats. Met dit project, dat Waterschap Vallei en … Lees "Wandelpad over verbeterde Appense Dijk officieel opengesteld" verder

Onze heemraad Marjan Brouwer in actie.Onze heemraad Marjan Brouwer in actie.

Op vrijdag 28 maart 2014 heeft wethouder Jan van Muyden van de gemeente Voorst samen met Marjan Brouwer van Waterschap Vallei en Veluwe, het wandelpad over de Appense Dijk officieel opengesteld. Gelijktijdig vond ook de oplevering van het project Appense Dijk plaats. Met dit project, dat Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Voorst met belangrijke ondersteuning van de provincie Gelderland uitvoerden in de periode 2011 tot en met voorjaar 2014, is de cultuurhistorie rond de Appense Dijk beter zichtbaar gemaakt. Daarnaast is een goede ontsluiting voor wandelaars gerealiseerd. Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft dit project inhoudelijk geleid.

Dijk beter herkenbaar

De Appense Dijk is in 1453 aangelegd en loopt vanaf Klarenbeek in oostwaartse richting en sluit aan op de bestaande dijk. Vroeger beschermde dit gedeelte de noordelijke IJsselvallei tegen hoog water en vormde een belangrijk onderdeel van het historische waterhuishoudingssysteem in het gebied tussen Veluwe en IJssel. Nu heeft dit unieke dijkje geen kerende functie meer. Wel is de Appense Dijk, dankzij haar archeologische waarde en bijzondere ligging, opgenomen in de Top 100 van de Historische Geografie Nederland. De vele zichtbare sporen van de strijd tegen het water en de indrukwekkende flora en fauna rondom de dijk zijn uniek. Met het project zijn de kwaliteiten van de Appense Dijk in kaart gebracht en de herkenbaarheid en beleefbaarheid van de dijk verbeterd. Zo is de dijk nu beter zichtbaar, er zijn kolken opgeschoond en er is een wandelpad over de dijk aangelegd.

Gemeenschappelijke recreatieve en cultuurhistorische parel

Met de afronding van het project Appense Dijk is de gemeente Voorst een bijzondere recreatieve voorziening rijker. Ook de grondeigenaren, zoals Beekzicht en Ekeby erkennen dat de Appense Dijk een gemeenschappelijke parel is. Zij waren nauw betrokken bij de uitvoering van het project dat mede dankzij hen geslaagd is.

Wandelroute Het Appense Schouwpad

De wandelroute van 12 km leidt door het mooie landschap rondom het buurtschap Appen, over de middeleeuwse dijk, langs de Voorsterbeek en over de landgoederen Beekzicht, Ekeby en Klarenbeek. Het waterschap heeft financieel bijgedragen aan het opknappen van de Huilende Kolk en de revatilisatie van de Appense Dijk inclusief de wandelroute.

Deze informatie komt van de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031