Water Natuurlijk haalt het nieuws in Amersfoort met actie Plastic Soup Server

8 maart 2019

Plastic Soup Surfer komt naar Amersfoort

Op zaterdag 16 maart komt de Plastic Soup Surfer naar Amersfoort. Samen met het publiek gaat hij gaat de Amersfoortse grachten en binnenstad plasticvrij maken.

Astrid Meier is lijsttrekker van de ‘Water Natuurlijk’ partij die meedoet aan de komende waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart. Meier coördineert deze schoonmaakactie. ,,Doel van deze actie is om plastic en zwerfafval uit het water en van de straat te halen”, vertelt Meier, ,,hiermee willen we bijdragen aan de vermindering van het plastic soepprobleem. Uiteindelijk komt een deel van het plastic uit onze stad ook in zee terecht.”

In het kader van de verkiezingen vraagt de partij hier aandacht voor. Ook surfers en suppers zijn van harte welkom om op het water mee te helpen. ,,Gooi ook geen plastic in de natuur”, benadrukt de lijstrekker, ,,het levert zoveel schade op. Het liefst zien we dat zo’n opruimactie niet een eenmalig gebeuren blijft, maar dat er op regelmatige basis wordt opgeruimd. Dan heeft het schoonmaken ook werkelijk zin.”

Bioloog en beeldend kunstenaar Merijn Tinga (44) ontpopte zich in 2014 als Plastic Soup Surfer. Tinga onderneemt in die rol acties om aandacht te vragen voor de problemen die veroorzaakt worden door zwerfvuil. De surfer vervaardigde zijn eerste plastic soup board van plastic afval dat hij zelf had verzameld. Hiermee kitesurfte hij 350 kilometer langs de Nederlandse en Belgische kust om aandacht te vragen voor het zwerfafval op zee, de zogenaamde plasticsoep.

De Plastic Soup Surfer kan het natuurlijk niet alleen opknappen. Wie helpt hem op zaterdag 16 maart mee met zijn schoonmaakactie? Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar waternatuurlijk.plasticsoup@gmail.com De actie start om 11.30 uur op de Vismarkten en eindigt rond 14.30 uur.

 

 

Watertoer Water Natuurlijk van Groenlo naar Winterswijk 10 maart 2019 vanaf 10.00 uur

7 maart 2019

Aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen op 20 maart houdt de waterschapspartij Water Natuurlijk een watertoer door het gebied van Waterschap Rijn en IJssel. Zondagmorgen 10 maart start de toer om 10.00 uur in Groenlo met een wandeling langs de Grolse Gracht. Het startpunt is Brouwersnös, Eibergseweg 1 in Groenlo.
Die middag gaat de watertoer verder met een wandeling door het Vragenderveen. Tijdens de wandeling van een uur wordt uitleg gegeven over de bijzondere natuur in dit gebied en de relatie tussen het waterbeheer en veenvorming. Deze wandeling start om 13.30 uur bij de observatiepost Vragenderveen, Dwarsdijk Vragender.
Daarna vervolgt de watertoer met een bezoek aan landgoed Sieverdink bij Kotten. In dit gebied wordt onder regie van het waterschap nieuwe natuur ontwikkeld. Hier heeft de lijsttrekker van Water Natuurlijk, Antoinet van Helvoirt, op 23 februari al een aantal bomen geplant. De excursie start om 16.00 uur aan de Buitinkweg 4 in Winterswijk Kotten.
Deelname aan de duurzame watertoer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl

Jan Terlouw trapt duurzame watertoer af op 9 maart 2019


 

Voormalig minister Jan Terlouw trapt op zaterdag 9 maart een duurzame watertoer af. Deze aftrap is stipt om 9.30 uur in (inloop vanaf 9 uur). De toer is de start van de verkiezingscampagne van waterschapspartij Water Natuurlijk in het kader van de waterschapsverkiezing op 20 maart.

Terlouw is ambassadeur voor Water Natuurlijk en heeft hart voor water, natuur en landschap. Na de aftrap om 10.30 uur is er een openbare wandelexcursie door het stadscentrum van Zutphen. Tijdens de wandeling wordt uitleg gegeven over onder meer het maaionderhoud, de te bouwen brug over de Berkel, de gedempte en wellicht te vullen gracht, de Berkelmonding en de gerenoveerde IJsselkade. Om 13 uur stappen de deelnemers van de duurzame toer bij de IJsselstroom op de fiets richting Almen. Op het biologisch pluimveebedrijf de Nieuwe Baankreis wordt ingegaan op de landbouw en hoe het waterschap daar mee om zou moeten gaan. Hierbij is ook melkveehouder en Water Natuurlijk ambassadeur Bert Wagenvoort aanwezig. Om 15.30 uur vervolgt de watertoer met een bijeenkomst voor jongeren in Borculo (locatie Voorstad 13A).

Voorafgaand aan de stadswandeling in Zutphen krijgt Terlouw het eerste exemplaar van een nieuw fietsboekje overhandigd. Het boekje Fietsen door het land van de Berkel beschrijft een nieuwe fietsroute vanaf de bron in het Duitse Billerbeck (zo’n 40 kilometer over de grens) tot aan de monding in de IJssel in Zutphen.

Deelname aan de duurzame toer is voor iedereen mogelijk. Meer informatie en opgave via www.watertoer.nl.

Uitkomsten van het gesprek over “water in de stad” met het publiek in Dok Zuid, Apeldoorn op dinsdag 26 februari.

4 maart 2019
Met WaterNatuurlijk in gesprek over een klimaatbestendige toekomst Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een WatercafĂ©-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is “Klimaat in de stad”. Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende … Lees "Uitkomsten van het gesprek over “water in de stad” met het publiek in Dok Zuid, Apeldoorn op dinsdag 26 februari." verder

Met WaterNatuurlijk in gesprek over een klimaatbestendige toekomst

Op dinsdag 26 februari jl vond in het Apeldoornse Dok Zuid een WatercafĂ©-bijeenkomst plaats georganiseerd door waterschapspartij WaterNatuurlijk. Thema is “Klimaat in de stad”. Theo Straatsma, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Apeldoorn, legt het hoe en waarom van klimaatadaptatie uit. De gemeente Apeldoorn zorgt op verschillende manieren voor een evenwichtige waterhuishouding in de stad, zowel in periodes van droogte als bij hoosbuien.

Meer hitte

Volgens Straatsma zullen we in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met extreem lange periodes van droogte, zoals in de zomer van 2018. Vooral in de steden zijn de nadelige gevolgen daarvan goed te merken. Bewoners kunnen last krijgen van hittestress. Apeldoorn wil voorkomen dat kwetsbare groepen als zieken en ouderen aan te hoge temperaturen worden blootgesteld. Groenvoorzieningen aanbrengen kan helpen voor aangenamere temperaturen. Maar groen heeft zelf ook voldoende water nodig wil het niet verdorren.

Water vasthouden Behalve aan maatregelen ter voorkoming van de schadelijke effecten van hitte denkt de gemeente Apeldoorn ook aan maatregelen om water beter en langer vast te houden. Met daktuinen en ondergrondse waterreservoirs kan het water worden vastgehouden. Ook door je regenpijp af te koppelen en het regenwater in je tuin te laten afvloeien wordt water vastgehouden. De gemeente stelt subsidie beschikbaar om inwoners te stimuleren hun bijdrage te leveren. Ook heeft de gemeente Apeldoorn een zogenaamde klimaatatlas voor de stad gemaakt. Hierin staat per wijk aangegeven hoe groot de kans is dat er water op straat komt te staan of waar de grootste hitte zal optreden.

Samenwerking

Apeldoorn wil niet alleen samenwerken met haar burgers. Ook met het waterschap Vallei en Veluwe wordt intensief samengewerkt om het stedelijk gebied klaar te maken voor het nieuwe klimaat, zoals Frans ter Maten, lijsttrekker WaterNatuurlijk en Heemraad Vallei en Veluwe volmondig beaamt. Veel kiezers vragen zich volgens Ter Maten nog steeds af hoe het waterschap is georganiseerd, wat het doet en wat nu eigenlijk de verschillen zijn tussen de partijen. Ter Maten: “Tot ruim tien jaar geleden kon een bestuurder zich individueel kandidaat stellen voor het waterschapbestuur, mits je voldoende handtekeningen van sympathisanten had verzameld. Tegenwoordig kun je kiezen uit landelijk bekende partijen maar ook uit typische waterschappartijen, zoals WaterNatuurlijk. WaterNatuurlijk is op dit moment landelijk de grootste”. De hoofdtaak van waterschappen is zorgen voor veilig en schoon water. WaterNatuurlijk wil dat deze taken worden uitgevoerd rekeninghoudend met natuur, cultuurerfgoed en recreatie, legt Ter Maten uit, maar niet van boven af opgelegd, maar gezamenlijk met inwoners, bedrijven, landbouwers en natuurorganisaties. Daarbij heeft WaterNatuurlijk de ambitie om het waterschap een “klimaatschap” te laten zijn. Met de juiste maatregelen inspelen op klimaatverandering wordt naar verwachting haar belangrijkste taak.

Waterschap Vallei en Veluwe koploper

Ons waterschap is in Nederland al ruim tien jaar koploper op het gebied van de productie van duurzame energie en het recyclen van grondstoffen. De eerste waterschaps-energiefabriek stond bij de RWZI in Apeldoorn. Deze koploperpositie van is mogelijk dankzij de unieke samenwerking van een groot aantal partijen in het algemeen bestuur. WaterNatuurlijk streeft ernaar deze koploperpositie op gebied van innovatie de komende vier jaar verder uit te bouwen.

Meer informatie bij Willem Seine, wkfseine@gmail.com

Water Natuurlijk: democratiseer waterschappen!

28 februari 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van de waterschappen. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieĂ«n’. In waterschap Vallei en Veluwe worden 7 van de in totaal 31 zetels toegewezen. Drie zijn … Lees "Water Natuurlijk: democratiseer waterschappen!" verder

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van de waterschappen. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieĂ«n’. In waterschap Vallei en Veluwe worden 7 van de in totaal 31 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor agrariĂ«rs en Ă©Ă©n voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft in 2015 besloten dat we af willen van de geborgde zetels. Het blijkt dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, ook binnen Water Natuurlijk.

Dat laat onverlet dat we als Water Natuurlijk, zeker ook in Vallei en Veluwe, prima kunnen samenwerken met de collega’s van de geborgde zetels. Maar in principe vinden we het aanwijzen van zetels, buiten democratische verkiezingen om, niet meer van deze tijd. Overigens gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Water Natuurlijk: Bescherm de rust op Veluwe – GĂ©Ă©n laagvliegroutes Lelystad!

22 februari 2019
Waterschapspartij Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe heeft een zienswijze ingediend tegen nieuwe laagvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe. Waterschappen hebben de laatste jaren fors geĂŻnvesteerd om het watersysteem weer op orde te brengen, en betere omgevingsvoorwaarden te scheppen voor mens en natuur. De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf … Lees "Water Natuurlijk: Bescherm de rust op Veluwe – GĂ©Ă©n laagvliegroutes Lelystad!" verder

Waterschapspartij Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe heeft een zienswijze ingediend tegen nieuwe laagvliegroutes van Lelystad Airport over de Veluwe.

Waterschappen hebben de laatste jaren fors geĂŻnvesteerd om het watersysteem weer op orde te brengen, en betere omgevingsvoorwaarden te scheppen voor mens en natuur. De plannen voor Lelystad Airport komen erop neer dat vanaf 2020 boven grote delen van Nederland laag wordt gevlogen. Dit is onacceptabel. Mens en natuur zijn de dupe.

Water Natuurlijk in waterschap Vallei en Veluwe wil een duurzaam ingericht en beheerd watersysteem in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en in de toekomst goed toeven is. Daarbij past geen herrie van overbodige pretvluchten. Dat zou namelijk kapitaalvernietiging betekenen van belangrijke investeringen van waterschap Vallei en Veluwe.

De extra vluchten zullen bovendien leiden tot extra stikstofdepositie op deze natuurgebieden. En terwijl de waterschappen fors investeren in het beperken van de klimaatverandering, dreigt dit beleid van de rijksoverheid alleen maar te leiden tot nog meer broeikasgassen in de lucht.

Ons verbetervoorstel is: opschorting van de opening van Lelystad Airport, versnelde herindeling van het Nederlandse luchtruim, onderzoeken welke bijdrage de luchtvaart moet leveren aan het beperken van de klimaatverandering, en of Lelystad dan nog nodig is.

Het gaat in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe onder andere om de volgende belangrijke watergebonden natuurgebieden:

* De Staverdense/Leuvenumse Beek op de Veluwe bij Harderwijk

* Het Drontermeer bij Elburg

* De IJssel met uiterwaarden, zoals Hoenwaard bij Hattem

* Het Woudhuis en het Beekbergerwoud bij Apeldoorn

* De landgoederenzone (Huis Voorstonden, Engelenburg, Leusveld) bij Brummen

* Renkums Beekdal bij Ede, Wageningen en Renkum

* De uiterwaarden bij Rhenen en Wageningen (Blauwe Kamer, Plasserwaard, Bovenste Polder)

De kaart geeft de ligging aan van wat de laagvliegroutes van Lelystad Airport zouden moeten worden.

Bron: https://reddeveluwe.nl/Vliegroutes

 

Internationale waterschapsavond in de BBLTHK

21 februari 2019

Op 5 maart is er een Engelstalige informatieavond over de waterschapsverkiezingen in de BBLTHK. Centraal staat de vraag wat er straks op 20 maart te kiezen valt. Dat is namelijk voor veel mensen niet duidelijk. De avond biedt de gelegenheid kennis te maken met Waterschap Vallei en Veluwe en te horen wat de standpunten zijn van de verschillende partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen.

Voor veel mensen, of ze nu lang of kort in Nederland wonen, is het onduidelijk waar het bij een waterschap – en dus ook bij de waterschapsverkiezingen – om gaat. Daarom organiseren o.a. Platform Duurzaam Wageningen en Water Natuurlijk op 5 maart aanstaande een waterschapsavond in de BBLTHK in Wageningen. Centraal staan de waterschapsverkiezingen die plaatsvinden op 20 maart a.s., gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Tijdens de waterschapsavond geven enkele deskundigen tekst en uitleg over het belang van waterbeheer in Nederland. Zo komt de Grebbedijk aan de orde in een toelichting door Rik Eweg van de Dijkdenkers. Daarnaast zijn kandidaten van de diverse partijen die aan de waterschapsverkiezingen meedoen, present om hun standpunten toe te lichten. Dat doen ze aan de hand van vragen uit het publiek. Emma Holmes, op de Campus bekend van de TedX-lezingen, zal de aanwezigen op de haar vertrouwde humoristische manier door het programma loodsen.

De waterschapsavond is in het Engels om ook de vele niet Nederlands sprekende Wageningers de kans te geven zich te informeren over waarom het gaat bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart. Ook zij zijn immers betalers van waterschapsbelastingen.

De avond begint om 20.00uur en eindigt om 22.00 waarna onder het genot van een drankje met de vertegenwoordigers van de diverse partijen kan worden nagepraat. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich via e-mail aan te melden: info@duuurzaamwageningen.n

Waterschap moet klimaatschap worden!

2 februari 2019

Waterschap Vallei en Veluwe moet een klimaatschap worden. Dat stelt Water Natuurlijk Vallei en Veluwe in haar  verkiezingsprogramma.
Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Het is bij uitstek de expertise van waterschappen om daar goed mee om te gaan. Water Natuurlijk publiceert haar verkiezingsprogramma in de aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart aanstaande.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt is het volgens Water Natuurlijk belangrijk dat het waterschap de regie neemt. Water moet hét ordende principe voor de inrichting van Nederland worden. Zo wil Water Natuurlijk dat in steden werk wordt gemaakt van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Meer groen en waterpartijen in de stad helpen bovendien hittestress te voorkomen.

Maar ook buiten de stad zijn maatregelen hard nodig. Water Natuurlijk wil daar de zogeheten sponswerking versterken. Dat wil zeggen dat het water wordt vastgehouden in plaats van snel afgevoerd. Dat kan onder andere in natte natuurgebieden, maar ook in het agrarisch gebied is het
nodig water vast te houden. De landbouw zal zich daaraan moeten aanpassen vindt Water Natuurlijk. Door de sponswerking van het landschap te vergroten kan het Waterschap ook de verdroging van natuurgebieden helpen tegengaan.

Daarbij wil Water Natuurlijk zich ervoor inzetten dat al dat water zo schoon is dat er overal in gezwommen kan worden en mensen zonder nadenken in iedere sloot, plas of beek kunnen springen. Want laten we niet vergeten om van water en zijn omgeving te genieten. Nederland is gebouwd op en rond water, laten we ons dat bewust zijn en laten we
daarvan genieten.

Lek in Eerbeekse Beek gedicht

13 januari 2019

Eerbeekse beek foto van het waterschap

Een deel van de Eerbeekse Beek heeft een nieuwe leemlaag gekregen.
Volgens het waterschap moest dit gedeelte van de Eerbeekse Beek zo snel mogelijk hersteld worden. Doordat er water weglekte kon de gerestaureerde en weer werkende korenmolen te weinig draaien.

Het gaat om het gedeelte langs landgoed Huis te Eerbeek (Weberbos). Daar krijgt de beek een nieuwe leemlaag en herstellen we weggezakte oevers. Werkzaamheden starten half oktober en zijn naar verwachting in december afgerond.

Het herstel van de Eerbeekse beek is onderdeel van het gemeentelijke plan ‘Ruimte voor Eerbeek’. Hierbij werken verschillende partijen samen om Eerbeek een economisch gezond en vitaal dorp maken, gevestigde (papier)industrie behouden en werken aan een prettig woon- en leefklimaat. En Eerbeek op de kaart zetten bij toeristen. De Eerbeekse Beek speelt hier een belangrijke rol bij.

Even voorstellen: Jaap Zuidema Kandidaat 27

4 januari 2019
Ik ben lid geworden van Water Natuurlijk omdat dit ook van groot belang is voor Veenendaal. Mijn woonplaats heeft in het verleden al eens onder water gestaan en dat wil graag voorkomen. Ik ben gepensioneerd en heb 8 jaar in de fractie van D66 Veenendaal gewerkt als schaduw raadslid. Naast ook het stoppen van een … Lees "Even voorstellen: Jaap Zuidema Kandidaat 27" verder

Ik ben lid geworden van Water Natuurlijk omdat dit ook van groot belang is voor Veenendaal. Mijn woonplaats heeft in het verleden al eens onder water gestaan en dat wil graag voorkomen. Ik ben gepensioneerd en heb 8 jaar in de fractie van D66 Veenendaal gewerkt als schaduw raadslid. Naast ook het stoppen van een aantal bestuurlijke functies heb ik wat meer tijd gekregen die ik graag wil invullen bij Water Natuurlijk. Veenendaal moet de plaats zijn waar velen zich toe aangetrokken voelen en zich ook graag willen vestigen. Een duurzame en groene gemeente. Fijn om in te wonen of een bedrijf te vestigen. Daar wil ik me voor inzetten.

123456789101112131415161718192021222324252627