Verkiezingsprogramma 2019 – 2023

Water is de toekomst

Water Natuurlijk ziet het waterschap graag als een klimaatschap: de regiehouder in het aanpassen aan de klimaatverandering. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer: lange periodes van droogte, gevolgd door hevige regenval. Alleen door samen te werken kunnen we hiermee omgaan. Water natuurlijk ziet graag meer groen en water. Zowel in de steden als het buitengebied én bij de inwoners thuis. Afkoppelen en ‘ontstenen’ zijn daarbij de eerste stap. Zo voeren we met elkaar het water snel af en voorkomen we hittestress. Tegelijkertijd is het belangrijk om in bepaalde gebieden het water juist vast te houden, zodat er voldoende water is in tijden van extreme droogte. Hierin is samenwerking met de agrarische sector van groot belang. Water Natuurlijk heeft voor ogen dat het water in onze omgeving altijd in de juiste hoeveelheid én met de juiste waterkwaliteit aanwezig is. Zodoende kunnen we er ook allemaal volop van genieten, Nederland waterland. Want water is de toekomst.

Bekijk hier ons volledige verkiezingsprogramma 2019 – 2023

 

 

 


Wilt u het verkiezingsprogramma van 2015-2019 nog eens doornemen?
Klik dan hier.