Gratis cursus ’Actief voor het waterschap’

21 september 2018
In november biedt waterschap Vechtstromen de cursus ‘Actief voor het waterschap’ aan. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 hoopt Vechtstromen meer mensen enthousiast te maken om actief te worden in het waterschap. Het waterschap organiseert de … Continue reading "Gratis cursus ’Actief voor het waterschap’"

In november biedt waterschap Vechtstromen de cursus ‘Actief voor het waterschap’ aan. De cursus biedt deelnemers de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van het waterschap. In aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 hoopt Vechtstromen meer mensen enthousiast te maken om actief te worden in het waterschap. Het waterschap organiseert de cursus in samenwerking met ProDemos. Deelname aan de cursus is gratis.

Voor wie?

Kort gezegd zorgen waterschappen voor voldoende en schoon water. En voor de bescherming tegen te veel water. Maar hoe doen ze dat precies? De cursus ‘Actief voor het waterschap voor het waterschap’ is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in water en overweegt bestuurlijk actief te worden voor het waterschap, bijvoorbeeld als lid van het algemeen bestuur.

Opzet cursus

De cursusavonden zijn op 6, 12, 22 en 28 november van 18.30 uur tot 22.00 uur en worden op verschillende locaties van Vechtstromen gehouden. Het eerste uur is er een locatiebezoek waarbij een waterschapper meer zal vertellen. De start is in het waterschapshuis in Almelo. In Emmen is er naast de cursus een bezoek aan de zuivering en de ultrapuur waterfabriek. Bij het districtskantoor in Hardenberg is er tijd voor het werk in de buitendienst zoals beheer en onderhoud. Op het terrein van de zuivering in Hengelo komt ook de grondstoffen- en energiefabriek aan bod. Drie bijeenkomsten hebben een inhoudelijk karakter en gaan in op onder meer het werk van de waterschappen en wat er bij een bestuursfunctie komt kijken. De vierde avond is gereserveerd voor een debattraining. De cursus sluit af met een bezoek aan de vergadering van het algemeen bestuur op 5 december.

Aanmelden & meer informatie

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: verkiezingen@vechtstromen.nl. Meer informatie is te vinden op www.vechtstromen.nl/verkiezingen, op de website van ProDemosof neem contact op met Marjolein Friele, projectleider verkiezingen bij waterschap Vechtstromen,
telefoon 088 – 220 3629.

Uitnodiging: Algemene landelijke ledenvergadering Water Natuurlijk 22 september

Op 22 september houdt Water Natuurlijk haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Iedereen is welkom om mee te praten over de plannen van Water Natuurlijk voor de komende periode! Leden worden gevraagd zich aan te melden op de ledensite. Dit i.v.m. de lunch. Nieuw lid? Je bent niet de enige! Water Natuurlijk heeft veel nieuwe leden mogen … Continue reading "Uitnodiging: Algemene landelijke ledenvergadering Water Natuurlijk 22 september"

Op 22 september houdt Water Natuurlijk haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Iedereen is welkom om mee te praten over de plannen van Water Natuurlijk voor de komende periode!

Leden worden gevraagd zich aan te melden op de ledensite. Dit i.v.m. de lunch.

Nieuw lid? Je bent niet de enige! Water Natuurlijk heeft veel nieuwe leden mogen verwelkomen het afgelopen jaar. Je bent stemgerechtigd wanneer je langer dan een maand lid bent en wanneer je de contributie voor 2018 hebt betaald.

Programma:

10.00 Inloop en aanmelden

10.30 Start ALV:
– Bestuurskandidaten
– Verslag vergadering 21 april 2018
– Mededelingen
– Financiën
– Uitkomst commissie Beugelink
– Draaiboek verkiezingen
– Jubileum Water Natuurlijk
– Campagne
– Rondvraag
– Sluiting

13.00 Lunch

Kom kennismaken met Water Natuurlijk Vechtstromen!

20 juni 2018

Fractie eigen foto

Waterschap Vechtstromen doet mee aan landelijke Girlsday

12 april 2017
In Nederland kiezen nog steeds te weinig jongeren – en vooral te weinig meisjes – voor bèta, techniek en ICT. Om daar verandering in aan te brengen, doet waterschap Vechtstromen op donderdag 13 april mee aan Girlsday. Girlsday is een landelijk evenement waaraan 10.000 meisjes en 300 bedrijven in Nederland mee doen. Vechtstromen organiseert op … Continue reading "Waterschap Vechtstromen doet mee aan landelijke Girlsday"
bron Vechtstromen

In Nederland kiezen nog steeds te weinig jongeren – en vooral te weinig meisjes – voor bèta, techniek en ICT. Om daar verandering in aan te brengen, doet waterschap Vechtstromen op donderdag 13 april mee aan Girlsday. Girlsday is een landelijk evenement waaraan 10.000 meisjes en 300 bedrijven in Nederland mee doen.

Vechtstromen organiseert op deze dag een programma voor HAVO/VWO-leerlingen op de rioolwaterzuiveringen in Emmen en Hengelo. Ook bestuurder Nettie Aarnink, jeugdbestuurder Mirthe de Jong en procesoperators Skye van Megen en Cynthia Verkade zijn van de partij: “Meisjes denken vaak dat techniek saai, vies en alleen voor jongens is. Niks is minder waar! Tijdens Girlsday willen we laten zien dat er heel veel leuke beroepen zijn in de techniek en dat er ook vrouwen werken!” Omdat waterschap Vechtstromen het belangrijk vindt dat jongeren hun kennis vergroten over en bewust worden van de wereld van het waterbeheer krijgt educatie veel aandacht binnen het waterschap. Er wordt samengewerkt met scholen om leerlingen van het basis- en middelbaar onderwijs vanuit het hele gebied kennis te laten maken met de wereld van het waterschap.

Op de rioolwaterzuiveringen in Emmen en Hengelo maken 30 meisjes kennis met het werk van het waterschap. De leerlingen krijgen een rondleiding op de zuivering door vrouwelijke procesoperators. En daarna gaan de dames zelf aan de slag met proefjes die de procesoperators op de zuiveringen dagelijks uitvoeren. Voor het waterschap is het doel om meer jonge meiden kennis te laten maken met het waterschapswerk, waarvoor kennis van bèta, techniek en ICT essentieel is. Girlsday wordt georganiseerd door VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek. VHTO wil de participatie van meisjes in deze sectoren vergoten. Het thema van de landelijke kick-off is Groene Energie. In het ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans (Oosterscheldekering) in Zeeland wordt om 10:00 het startsein gegeven voor alle Girlsday-activiteiten in het hele land. Voor meer informatie over het programma en deelnemers, zie ook: www.girlsday.nl

bron NieuwsOverijssel.nl