Fractie Vechtstromen

De onderstaande bestuursleden van Vechtstromen vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Nettie Aarnink
Dagelijks Bestuurslid
Graag geef ik uw groene stem vorm in het waterschapsbestuur. Met bestuurservaring, kennis en verbindende kwaliteiten ga ik voor een duurzaam, biodivers, klimaatbestendig en betaalbaar waterschap.
Jan Nicolaï
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter
Ik ben Jan Nicolaï en woon in Coevorden. Internetondernemer en werkzaam geweest in het onderwijs. En daarnaast actief vrijwilliger in de natuurwereld.
Vanaf 2004 zit ik in het waterschapsbestuur. Als lid van het AB, maar ook 5 jaar lid van het DB.
Al die jaren heb ik mij ingezet om naast het belang van schoon en veilig water (vanzelfsprekend), vooral ook de belangen van natuur en recreatie te behartigen. En dat laatste is zeker niet vanzelfsprekend. Water Natuurlijk is de enige partij die daar vol voor gaat. En dat is mijn partij!!
Anieke Kranenburg
Algemeen Bestuurslid en secretaris/penningmeester

Het klimaat verandert en onze samenleving ook. Het waterschap zal daarom ook anders moeten gaan werken. Als jonge Twentenaar wil ik het waterschap wakker schudden! We moeten namelijk samen aan de slag!

Myrte van Dijk
Algemeen Bestuurslid
Als beeldend kunstenaar en docent ben ik een creatief denker. Pragmatisch, betrokken en verbindend met hart voor natuur. Schoon water is van primair belang voor een leefbare wereld voor iedereen.
Wim van de Griendt
Algemeen Bestuurslid

Ik wil meer groen en water in steden, voor koeling en wateropvang, voor spelen, sporten, natuurbeleving en meer dieren in onze wijken.

Ellen Pot
Algemeen Bestuurslid
Ik wil graag samen met anderen zorgen dat ons gebied ÔÇťtuin van NederlandÔÇŁ blijft. Voor stad, dorp en platteland, met daartussen de natuur. Met voldoende schoon
water voor mens, dier en plant.
Wouter Rozendaal
Fractie ondersteuner

Ik wil werken aan een schoon en levend watersysteem, ook voor toekomstige generaties. Een toekomstbestendige landbouw kan daar een grote bijdrage aan leveren. Samenwerking is hiervoor de sleutel tot succes.