Fractie Vechtstromen

De onderstaande bestuursleden van Vechtstromen vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Nettie Aarnink
Dagelijks Bestuurslid
Jan Nicolaï
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter
Ik ben Jan Nicolaï, 60 jaar en woon in Coevorden. Internetondernemer en werkzaam geweest in het onderwijs. En daarnaast actief vrijwilliger in de natuurwereld.
 
Vanaf 2004 zit ik in het waterschapsbestuur. Als lid van het AB, maar ook 5 jaar lid van het DB. En de laatste 5 jaren fractievoorzitter van Water Natuurlijk.
 
Al die jaren heb ik mij ingezet om naast het belang van schoon en veilig water (vanzelfsprekend), vooral ook de belangen van natuur en recreatie te behartigen. En dat laatste is zeker niet vanzelfsprekend. Water Natuurlijk is de enige partij die daar vol voor gaat. En dat is mijn partij!!
Harm Meek
Algemeen Bestuurslid
Nejat Sucu
Algemeen Bestuurslid

Ik ben Nejat Sucu, 58 jaar en woon in Almelo. Als pedagogisch medewerker ben ik werkzaam in de gehandicaptenzorg. Daarnaast ben ik actief vrijwilliger voor de vraagstukken integratie en participatie in migrantenorganisaties.

Al jaren zet ik mij in voor betaalbaar, schoon en veilig water, maar ik probeer ook om migranten te participeren in het waterschapswerk. En dat laatste is zeker niet vanzelfsprekend. Water Natuurlijk is de enige partij die daar vol voor gaat. En dat is mijn partij!

Livina Waanders
Algemeen Bestuurslid

Naast mijn waterschap werk, ben ik vrijwilliger in de Wereldwinkel Haaksbergen en lees ik elke vrijdagmorgen met veel plezier de krant voor aan jongeren met een beperking.   

Ben ik co├Ârdinator van het VASHHUSKE. Vrijwilliger bij DIO tijdens de Kennedymars.