Onze kandidaten stellen zich aan u voor:

1. Nettie Aarnink
Agelo

Graag geef ik uw  groene stem vorm in het waterschapsbestuur.
Met bestuurservaring, kennis en verbindende kwaliteiten ga ik voor een duurzaam, biodivers, klimaatbestendig en betaalbaar waterschap.
Meedoen?
Stem op Water Natuurlijk!

2. Jan Nicolaï
Coevorden

Schoon water, natuurvriendelijke oevers, veel meer biodiversiteit langs sloten en beken. Het kan en het moet! Daar wil ik mij, met uw steun, ook de komende jaren voor inzetten.

3. Anieke Kranenborg
Delden

Het klimaat verandert en onze samenleving ook. Het waterschap zal daarom ook anders moeten gaan werken. Als jonge Twentenaar wil ik het waterschap wakker schudden! We moeten namelijk samen aan de slag!

4. Wim van de Griendt
Hengelo

Ik wil meer groen en water in steden, voor koeling en wateropvang, voor spelen, sporten, natuurbeleving en meer dieren in onze wijken. Doe jij ook mee?

5. Ellen Pot
Haaksbergen
Ik wil graag samen met anderen zorgen dat ons gebied “tuin van Nederland” blijft. Voor stad, dorp en platteland, met daartussen de natuur. Met voldoende schoon
water voor mens, dier en plant.
6. Wouter Rozendaal
Geesteren

Ik wil werken aan een schoon en levend watersysteem, ook voor toekomstige generaties. Een toekomstbestendige landbouw kan daar een grote bijdrage aan leveren. Samenwerking is hiervoor de sleutel tot succes.

7. Myrte van Dijk
Emmen

Als beeldend kunstenaar en docent ben ik een creatief denker. Pragmatisch, betrokken en verbindend met hart voor natuur. Schoon water is van primair belang voor een leefbare wereld voor iedereen.

8. Martijn Rijsdijk
Bornerbroek

“Samen werken aan een natuurlijk, veilig en gezond watersysteem en kiezen
voor duurzame en slimme oplossingen. Voor die overtuiging voel ik mijn
energie en passie stromen.”

9. Anneke Beukers
Westerhaar
Ervaren bestuurder met liefde voor de natuur.  Een Twentse Drent, toegewijd aan de mooie regio Vechtstromen.  Wonend aan “de Wieke” ben ik verslingerd geraakt aan het water.
 
10. Louis Lansink
Vasse
Water raakt ons allemaal en voor ieder van ons van belang. Ik pleit voor een kringloop -
landbouw met een duurzaam verdienmodel, waarin een robuust en klimaat -
adaptief watersysteem als vanzelfsprekend
hiervan deel uit maakt.
11. Martin Mulder
Almelo

Natuur en Milieu staan zwaar onder druk. Mijn deskundigheid en bestuurservaring zal ik maximaal inzetten om, samen met boeren en burgers, te zorgen voor natuurlijk herstel van stedelijk en landelijk water.

12. Anja ter Harmsel
Nijverdal

Zonder water leven we niet. Te veel water en we verdrinken. Water willen we net als de natuur beleven. Waterschappen zorgen voor voldoende, schoon, veilig en recreatief water.  Stem 2x Groen/Blauw!

13. Anne Boot-Römelingh
Dalen

De natuur kan niet voor zichzelf opkomen.
Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid waaraan ik graag wil bijdragen.
Ook in het belang van toekomstige generaties!

14. Mario den Hoedt
Arrien

Bosbouwer woonachtig op het platte land en opgegroeid in de grote stad. Wil mensen interesseren voor water en mij inzetten voor schoon, veilig, gezond, genoeg en leuk water voor nu en in de toekomst.

15. Marc de Vegt
Enschede

Als student en klimaatactivist wil ik me graag via Water Natuurlijk inzetten om de groene stem van de toekomstige generaties te laten horen in ons stukje Nederland.

16. Willem Boeke
Heemserveen

Betrokken en van veel markten thuis. Met mijn achtergrond als farmaceutisch technoloog en ziekenhuisapotheker wil ik bijdragen aan schoner, gifvrij, natuurlijk water.

17. Mariet Uneken
Emmen

Ik ben begaan met al het natuurschoon in Nederland, maar speciaal met het Bargerveen, omdat ik daar geboren ben. Ik ga mij inzetten om dit samen met de bewoners van de gemeente Emmen toekomstbestendig te houden.

18. Marinus Trommel
Almelo
Burgerlid fractie GroenLinks in de Provinciale Staten. 
Inzet voor schoon water, biodiversiteit, ecologisch beheer, duurzamer landbouw, klimaatmaatregelen.
 
19. Ton de Bruijn
Almelo
Gepensioneerd ambtenaar; bezorgde burger voor de toekomst van de aarde voor onze
(klein)kinderen. Water is essentieel voor het leven, in goede kwaliteit en kwantiteit. Met Water
Natuurlijk ga ik daarvoor!
 
20. Lotte ten Vaarwerk
Enschede

Duurzaamheid heeft de focus zowel privé als op het werk. Als talencoördinator onderwijs en als secretaris van GroenLinks Overijssel zet ik mij in voor een beter leefklimaat voor mens en dier.

21. Nuray Tuna
Almelo

İk vind dat voldoende, schoon en veilig water voor iedereen belangrijk is. Als betrokken burger zet ik me in voor het vinden van antwoorden op vraagstukken. Het beheer over het oppervlaktewater is daarom voor mij een uitdaging. 

22. Kees Slingerland
Hardenberg

Op 20 maart heb je de kans op 2 x een STEM!
Wil jij water uit een groene omgeving en wil je gezond blauw WATER....?
Zet je tweede stem dan op water NATUURLIJK!!

23. Yvon Weustink
Oud Ootmarsum

Water is bron van al het leven; mensen, planten, dieren. Beslissingen over
water moeten we nemen met het oog op morgen. Daarom zet ik mijn kennis als
landschapsadviseur en ecoloog in voor Water Natuurlijk