Corona, Zoom, Vechtstromenen Water Natuurlijk

24 juni 2020

Over hoge hakken, drop, rode katers en vergroeningsstrategie

Het wekt verbazing dat iedereen zo snel gewend raakte aan de Corona-maatregel van: thuiswerken daar waar mogelijk. En hoe kantoorwerkers en vergadertijgers, ook van het waterschap, in no-time Zoom, Jitsi, Google Meet, Teams en Skype onder de knie hadden. Wat nooit in dit razende tempo gelukt zou zijn als daar geen noodzaak voor was. In de na-Corona tijd zullen we daar hoe dan ook ons voordeel mee doen.

Thuiswerken kan dus ook voor de Algemeen Bestuursleden van het waterschap. Thuis kun je ook je PC, IPad, laptop of zelfs je mobiele telefoon aanzetten en kom maar op met die vergadering. Ik hoorde van iemand dat ze ook bij thuis-vergaderen haar hooggehakte ‚Äėvergaderschoenen‚Äô aandoet. Om daarmee het ‚Äėechte‚Äô vergadergevoel in te brengen. Een ander doet juist graag teenslippers en een korte broek aan. Dit om de voordelen van het thuiswerken zoveel mogelijk uit te buiten. Als er plots een eega, rode kater, hond of kind op scherm verschijnt, blijven intussen verontschuldigingen achterwege.

Als voorzitter van de Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie zou ik ditmaal (17 juni) digitaal de vergadering leiden. Daartoe toog ik wel naar ons waterschapgebouw in Almelo. Ongekend leeg, dat begon al bij de parkeerplaats. In de Vechtzaal, omringd door zeer deskundige ambtenaren, zowel inhoudelijk als qua techniek, voorzien van drop, chocolade en water, nam ik plaats achter een laptop, met rechts voor mij een groot scherm en achter mij het portret van onze koning en koningin. Dit alles aangevuld met het aangename gevoel van gezelligheid. De vergadering liep zeer gedisciplineerd, hoe kon het anders. Namen van AB-leden die het woord wilden, waren keurig door de fractievoorzitters per onderwerp doorgegeven. Daarnaast konden de deelnemers middels hand opsteken of chatbericht aangeven het woord te willen. Om niet teveel uit de vergaderplanning te lopen was het tevens mijn taak om veelvuldig gebruik te maken van volgend vocabulaire: ‚ÄúNou, heel snel dan‚ÄĚ, ‚Äúu bent vast toe aan de afronding‚ÄĚ?, ‚ÄúDit wordt de laatste opmerking‚ÄĚ, ‚Äúdus niemand voor de 2eronde‚ÄĚ? Digitaal word je daarbij niet be√Įnvloed door onderlinge (non verbale) communicatie van deelnemers, wat zowel voor- als nadelen heeft. Verder heb je als voorzitter ook digitaal de technische mogelijkheid om, zelfs iedereen tegelijk, het woord te ontnemen (alle microfoons uitzetten oftewel: iedereen ‚Äėmuten‚Äô). Ondanks de tijdsdruk lukte het om zinvolle discussies te voeren over bv onze vergroeningsstrategie en de innovatieagenda. Dit alles bijna binnen de geplande tijd. Met dank aan onze DB-ers (inleiders), AB-ers en ambtenaren. Punten uit deze discussies zullen meegenomen worden in de ‚Äėlive‚Äô bespreking (#1,5m) van de Meer-Jaren-Verkenning (MJV) begin september. Dan zullen we onze activiteiten van afgelopen jaar toetsen aan ons bestuursakkoord ‚ÄúEen blauwgroene toekomst‚ÄĚ en kijken waar we onze activiteiten moeten bijsturen. Net als in een live vergadering konden ge√Įnteresseerden van buiten, na aanmelding, online meekijken en -luisteren naar de vergadering.

Ook als voorzitter vond ik het een ‚Äėmooie‚Äô vergadering.

Ellen Pot

The making off…..NOS opnames over de droogte in waterschap Vechtstromen

30 april 2020

Voor het derde opeenvolgende jaar hebben we te maken met droogte. Ondanks een relatief natte winter viel het half maart droog. Maar liefst zes weken zonder regen en dan ook nog zo vroeg in het groeiseizoen, dat hakt er in. Ons waterschap is alert: waar mogelijk worden oppervlaktewaterpeilen hoog ingesteld om het water goed vast te houden, aanpassing van maaibeheer wordt verkend.

En weer veel aandacht in zowel dagbladen als regionale bladen. De Unie van Waterschappen doet samen met de waterbedrijven een oproep voor herstel van de balans in het watersysteem. Gelukkig is er ook oog voor mooie voorbeelden in ons werkgebied. Zo kwam Nieuwe Oogst met een mooi stuk over het Nieuw Drostendiep waar we in de driehoek natuur, landbouw en water gestaag werken aan een klimaatrobuust beekdal (lees hier het artikel). En ook de NOS zocht contact met zowel provincie Overijssel als waterschap Vechtstromen. Een interview met gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel over de structurele droogte werd gevolgd door een interview met mij als portefeuillehouder watersysteem.

Ik zal jullie meenemen in het verhaal dat we hadden voorbereid samen met mijn woordvoerder Hilferink en adviseurs Worm en de Lenne. Wat de NOS uiteindelijk heeft uitgezonden hebben jullie kunnen zien in het 8 uur journaal van 25 april jl

 Balanceren tussen  water vasthouden en water afvoeren

25 april 2020, opname locatie vlakbij de knijpstuw (Hengevelde).  In de Bolscherbeek staan de stuwen met hun klep in de hoge stand. Daarmee zorgen we ervoor dat het water niet zomaar het gebied uit loopt. Want het is hier nu droog. Goed te zien aan de stofwolken die ploegende boeren produceren en ook aan het doffe, niet frisogende lage gras.  Mocht het hard gaan regenen, dan laten we de klep wat zakken anders zouden we juist weer wateroverlast krijgen. Zo balanceren we als waterschap telkens tussen water vasthouden en water afvoeren.

Het zou heel mooi zijn als we ook in heel veel kleinere watergangen water zouden kunnen vasthouden. En dat doen we als waterschap ook, want juist in de kleinere watergangen (haarvaten) is de meeste winst te behalen. Daar zie je het snelst de gevolgen van de droogte en vooral daar moet ook het water vast gehouden worden. Maar het waterschap beheert maar 4500 km watergang van de totale 25.000 km watergang in ons gebied (dus meer dan 80% van de watergangen in handen van derden).

We willen kampioen water vasthouden worden.

Ons werkgebied ligt hoog boven zeeniveau, varierend van 20 meter bij Ommen tot 85 meter bij de Tankenberg te Oldenzaal. Voor de lager gelegen delen (40%) van ons werkgebied kunnen we water met gemalen oppompen uit de IJssel of het IJsselmeer. Voor de hoger gelegen gebieden (60 %) van het werkgebied moeten we het doen met de regen die valt. Daarom kwam de droogte in 2018 en 2019 bij ons in het oosten van het land harder aan dan in de meeste andere gebieden in Nederland. Je kunt water immers niet tegen-de-helling-op aanvoeren.

Daarom doen we ons uiterste best om water vast te houden. Maar dat kunnen we niet alleen. Het grootste deel (80%) van de waterlopen in ons gebied is van agrari√ęrs, eigenaren bos en natuurterreinen en andere grondbezitters en ook zij realiseren zich ‚Äď mede nav de afgelopen twee droge zomers ‚Äď dat ze bij moeten dragen aan het water vast houden. Als waterschap willen we hen daar zo goed mogelijk bij helpen. Daarom zijn we samen met agrari√ęrs, grondeigenaren en ondernemers aan het onderzoeken welke slimme, duurzame en kosteneffektieve oplossingen we kunnen inzetten om water vast te houden in al die kleine watergangen, (de haarvaten van ons watersysteem, daar waar de meeste winst te behalen is met water vasthouden). Daarnaast onderzoeken we welke effecten dit heeft en wat het aan extra water oplevert in het perceel van de boer.

Een slimme, duurzame en betaalbare stuw

Een van de voorbeelden van een innovatieve manier om dat te doen is een kleine stuw, die eenvoudig te bedienen is. Boer Josef kan hiermee het water als het ware knijpen. Als hij water wil vasthouden dan draait hij de binnenste cilinder in de stuw omhoog. De stuw houdt het water dan langer vast voordat hij gaat afvoeren.  Daarmee geef je het water ook kans de bodem in te trekken en kan de bodem als een soort spons het water vasthouden. Komt er veel regen en er dreigt wateroverlast, dan kan hij de stuw lager instellen en het water dat te veel is afvoeren. Zo wordt de boer waterbeheerder en kunnen we samen kampioen watervasthouden worden.

Nettie Aarnink

De Geeserstroom

29 april 2020
De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het functioneren van de Geeserstroom, een beekdal in het zuidoosten van Drenthe. Direct na de overstroming in 1998 is dit gebied aangelegd om het water langer vast te houden. ‚ÄėBuilding with nature‚Äô, zoals we dat noemen. Een waterbergingsgebied van ruim 600 hectare in combinatie met natuur.¬†Er ontwikkelde … Lees "De Geeserstroom" verder

De afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het functioneren van de Geeserstroom, een beekdal in het zuidoosten van Drenthe.
Direct na de overstroming in 1998 is dit gebied aangelegd om het water langer vast te houden. ‚ÄėBuilding with nature‚Äô, zoals we dat noemen. Een waterbergingsgebied van ruim 600 hectare in combinatie met natuur.¬†Er ontwikkelde zich een prachtig oerdrents moeraslandschap. Zeldzame vogels als roerdomp en ijsvogels gingen er broeden. Steeds meer natuurtoeristen wisten het gebied te vinden. Het water werd zeer goed vastgehouden.¬†Een succesverhaal, zou je denken.
Maar het water werd zo goed vastgehouden, dat omliggende boeren vonden dat hun landerijen daardoor ook te nat werden, met gewasschade tot gevolg.¬†Ze trokken aan de bel en het gevolg was dat een deel van het stroompje uitgediept werd waardoor het gebied versneld leeg liep. En toen kwamen er ook nog extreem droge jaren.¬†In 2018 en 2019 verdroogde het gebied daardoor extra en de natuur ging er met sprongen achteruit.¬†Er werd een natuurgroep opgericht om de belangen van de natuur in dit gebied te behartigen. Ze noemen zich ‚ÄėDe Vrienden van de Geeserstroom‚Äô.¬†Wij werden door hen benaderd en er is regelmatig overleg geweest tussen Water Natuurlijk en de ‚ÄėVrienden‚Äô.¬†Gezamenlijke doel: Hoe voorkomen we dat het gebied weer verdroogd.¬†Ook in dit voorjaar dreigde het gebied weer leeg te lopen.

Er kwam mede door tussenkomst van Water Natuurlijk, een gesprek tussen de ‚ÄėVrienden‚Äô, Vechtstromen (DB-er Wim Stegeman) en Provincie Drenthe (gedeputeerde Henk Jumelet). Dat heeft er toe geleid dat het peil omhoog gezet is en het water weer langer vastgehouden kan worden.¬†Daarmee is de oplossing nog niet definitief maar we zijn wel op de goede weg.¬†En het voelt goed om samen met belanghebbenden voor de natuurbelangen op te komen.
De Geeserstroom is zeer de moeite waard om een keer te bezoeken.
Hieronder een link om meer informatie over dit mooie gebied te krijgen en met een prachtige wandelroute er doorheen:
voetzoekers.nl

Fantastisch nieuws! Statiegeld op alle plastic flessen


De invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes vindt op 1 juli 2021 plaats. Water Natuurlijk heeft zich landelijk ingezet voor de invoering van statiegeld op plastic flesjes. In april 2018, heeft Water Natuurlijk Vechtstromen het Dagelijks Bestuur van het waterschap opgeroepen om de Statiegeld Alliantie te onderteken. Deze alliantie had als doel om de regering wetgeving te laten maken waarin producenten verplicht worden statiegeld te heffen op plastic flesjes en blikjes. Bovendien heeft Water Natuurlijk samen met onze landelijke ambassadeur, Plastic Soup Surfer Merijn Tinga, meerdere malen aandacht gevraagd voor het probleem van plastic in ons water.

De invoering van statiegeld¬†zal zorgen voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen.¬†AB-lid Anieke Kranenburg:¬†”Ik hoop¬†dat het plastic zwerfafval¬†hierdoor¬†snel vermindert zodat ook¬†het¬†oppervlaktewater minder bevuild raakt.¬†Plastic fragmenteert tot kleine¬†deeltjes waardoor ons water verandert in een¬†‘plastic soep’.¬†Daarnaast zou ik ook graag zien dat er¬†statiegeld op¬†blikjes komt. Onze beken en sloten horen¬†namelijk¬†geen afvalputje te zijn van¬†plastic en chemicali√ęn”.¬†Waterverontreiniging bij de bron aanpakken is iets waar Water Natuurlijk zich¬†voor¬†blijft inzetten.

Even voorstellen… Anieke Kranenburg

28 februari 2020

Mijn naam is Anieke Kranenbrug en sinds vorig jaar zit ik in het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen. Binnen Water Natuurlijk ben ik al een aantal jaar actief maar het is mooi dat ik nu ook mijn stem kan laten horen in het waterschapsbestuur. Ik ben 26 jaar en daarmee ben ik de jongste waterschapsbestuurder uit de geschiedenis van Waterschap Vechtstromen. Het is voor mij belangrijk dat alle stemmen worden gehoord, ook die van jongeren. Dat is voor mij een van de redenen geweest om actief te worden in de waterschapspolitiek. In 2018 was de gemiddelde leeftijd van alle AB-leden in Nederland 64,6 jaar. De gemiddelde leeftijd van het Waterschapsbestuur in Vechtstromen is momenteel 57 jaar. Regelmatig krijg ik de vraag of ik het verschil in leeftijd met medebestuurders merkbaar is. Mijn antwoord: JA. Een paar recente voorbeelden zijn:

  • Ik heb een pleidooi gehouden om de AB-vergaderingen te verplaatsen naar de avond waardoor het makkelijker is voor studenten en mensen die overdag werken om waterschapsbestuurder te worden of om een vergadering bij te wonen. Toch stemden 9 AB-leden tegen dit voorstel. Argumenten die werden genoemd waren o.a.: ‚Äėstudenten gaan toch bijna nooit naar colleges‚Äô, ‚ÄėBurgers komen toch niet kijken, dus waarom zullen we dan speciaal gaan vergaderen in de avond?‚Äô
  • De AB-zaal wordt binnenkort gerenoveerd maar de meeste AB-leden zien de noodzaak tot modernisering nog niet zitten. Het aanleggen van stopcontacten voor het opladen van de laptop of tablet vindt men niet nodig.
  • Er is een discussie gaande over het gebruik van de term ‚Äėheemraad‚Äô in plaats van Dagelijks Bestuurder. Heemraad is voor mij een ouderwetse term voor een dagelijks bestuurslid en klinkt daarmee als een stap terug in de tijd. Bovendien, zullen de meeste inwoners in ons gebied deze term niet begrijpen. Om verwarring te voorkomen heb ik voorkeur voor een eenvoudige en begrijpbare term.

Anieke Kranenburg

Namens Water Natuurlijk neem ik plaats in de Commissie Waterkwaliteit en de Commissie Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie. De komende tijd zal ik mij onder andere bezighouden met thema’s als waterzuivering, medicijnresten, bestuurlijke vernieuwing, energietransitie en grensoverschrijdende samenwerking. Blij word ik van onze enthousiaste fractie die zich hard inzet om het waterschap te vergroenen. We hebben een diverse en hechte groep mensen die goed van zich laat horen in het bestuur. Binnen de fractie vervul ik de functie van secretaris en penningmeester. Naast het waterschapswerk ben ik bezig om mijn studies af te ronden, houd ik van hardlopen in de natuur en reis ik samen met mijn vriend tijdens vakanties graag door Europa met ons camperbusje.

Mijn boodschap is duidelijk: het waterschap is van iedereen en iedereen heeft ermee te maken. Daarom is het belangrijk dat meer mensen van zich laten horen. Via Instagram geef ik regelmatig updates over mijn avontuur in het waterschap. Heb je vragen of wil je meedenken? Stuur me een berichtje! Dit kan via Instagram @Water_Kranenburg of via de mail: a.kranenburg@vechtstromen.nl.

Meebewegen met water….

20 februari 2020

Nettie. De droogte van 2018 en nog eens in 2019 heeft velen de ogen geopend. Zo ook ons waterschap Vechtstromen en onze fractie Water Natuurlijk. Water Natuurlijk? Welnu zo natuurlijk was het immers niet meer dat water beschikbaar was.

Met een bovengemiddelde natte herfst 2019 en de neerslag van de afgelopen weken zijn we erg blij. Behalve een paar locaties op de hoge zandgronden in Twente en op de Hondsrug zijn de grondwaterstanden nu zo goed als hersteld van een droge zomer. Maar wat was het droog! En wat duurde het lang voordat het grondwaterpeil zich weer hersteld had. Dit betekent overigens niet dat de natuur zich overal heeft hersteld. Effecten van droogte op de natuur manifesteren zich pas in later stadium en dan is het maar afwachten of de natuur zich herstelt.

We hebben flink op de trom moeten slaan om de aandacht van zowel onze Unie van Waterschappen en nog harder om de aandacht van het rijk te vangen. En dan bedoel ik serieuze aandacht voor het feit dat hoge zandgronden hun eigen droogteproblematiek hebben. Dat we hier grotendeels afhankelijk zijn van de regen die er valt. En dat ons watersysteem meer is ingericht op een goede afvoer van water en minder op het vasthouden van water.

Het is ons gelukt de droogte op de agenda te krijgen. Provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, boeren en natuurorganisaties…..ze hebben droogte en waterbeschikbaarheid op hun agenda staan. Nu nog de middelen! Water sparen op de hoge zandgronden heeft immers topprioriteit!

Met de twee droogtes achter de rug maken we er nu werk van om ons watersysteem waterrobuuster te maken of anders gezegd: we werken aan een watersysteem dat zowel in staat is droogte op te vangen als voorbereid is op wateroverlast.

Dit doen we samen met onze partners uit landbouw en natuur kringen in de vorm van twee pilots: een in Drenthe en een in Twente. Het is deels toepassen van maatregelen die elders beproefd zijn en deels samen proberen een nieuwe solide balans zoeken. En naast dat meer robuust maken van het watersysteem zullen we er ook niet onderuit komen dat we met zijn allen ook wat vaker moeten gaan accepteren dat het allemaal even niet optimaal is; dat het soms te nat of te droog is. Dat we meer moeten meebewegen met water. Wordt vervolgd.

Samen zoeken naar creatieve oplossingen

15 februari 2020

Nettie.¬†In diverse stuurgroepen Natura 2000 waarin ik namens het waterschap als bestuurder zit, is mij¬†gevraagd wat er toch gebeurde in het kader van het project Reggedal Enter waar een forse houtkap gerealiseerd is zonder veel problemen. Ik vertel dan dat het geheim van de smid is om de direct betrokkenen, de bewoners en hun kennis te activeren door ze eigenaar te maken van zowel het probleem als¬†de oplossing. ‚ÄėHout Moet, Houd Moed‚Äô kreeg meteen energie doordat de bewoners ‚Äď jong en oud – werd gevraagd met creatieve oplossingen te komen voor een probleem in hun eigen leefwereld. Met daarbij de belofte dat de door hen uitverkozen oplossing ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. De spelregels waren helder en het spel was in handen van de bewoners. Waterschap en provincie hadden slechts een faciliterend rol indien bewoners dit nodig vonden.
De wereld op zijn kop dus. Het was aanvankelijk even slikken dat mijn rol als bestuurder klein zou zijn en ik was blij verrast dat ik werd gevraagd aanwezig te zijn op de avond waarop het winnende idee werd uitverkozen. Het verloop en de ambiance van die avond spraken boekdelen! De zaal zat vol met jong en oud, sidderde van positieve energie en op de tafels prijkten diverse maquettes. Zo kon ik met veel verve in een later stadium uitleggen waarom het traject ‚ÄúHout moet, houd moed‚ÄĚ verbindend had gewerkt. Op 12 december 2019 is het winnende idee, het herstel van de houtenophaalbrug bij Binnengait officieel geopend.

In Memoriam Livina Waanders

3 januari 2020

Op nieuwjaarsdag kwam het verdrietige bericht dat Livina Waanders, ons oud- fractielid, diezelfde morgen is overleden.

Ooit met voorkeursstemmen in de fractie Water Natuurlijk gekomen. Voorkeursstemmen die Livina o.a. kreeg van de Haaksbergers vanwege haar enorme maatschappelijke betrokkenheid. Men kende Livina en men wist dat ze betrouwbaar en eerlijk was. Ze was er voor anderen. Respect.

In de fractie Water Natuurlijk was Livina secretaresse en penningmeester. En vooral ook de bewaker van Lief en Leed.

Wat heeft ze veel kaartjes verstuurd! Soms om te feliciteren, maar vaak ook om mensen een hart onder de riem te steken. En dat was uiteraard niet het enige. Livina voorzag de fractie tijdens het overleg altijd van koekjes bij de koffie, nootjes, blokjes kaas en veel meer.
Als er vergaderd moest worden werd er¬†vergaderd. Dus niet te ver afdwalen van de onderwerpen…¬†Ze¬†hield ons bij de les. En als¬†je het niet snel genoeg ging, zei¬†ze er iets van.

Afspraken werden perfect nagekomen. Ze regelde de vergadertijden en locaties. Er ging nooit iets mis. Ze was uiterst correct! Kortom Livina was als fractielid zeer betrokken.
In de commissies deed ze haar woordje. Vaak met een kwinkslag, maar vooral ook deskundig, betrokken en scherp. Integriteit en betrouwbaarheid boven alles!

De PvdA zat haar¬†in het bloed. Daar was¬†ze¬†serieus over.¬†Daar kwam ze¬†ook altijd voor op.¬†‚ÄėKom niet aan de Partij, want dan kom je aan mij.‚Äô¬†Opkomen voor mensen die het minder hebben was¬†Livina‚Äôs¬†doel in het leven.

Presentjes, wanneer er iets gegeven moest worden? Ze kwam met een werelds idee. Altijd van de Wereldwinkel omdat er dan tegelijkertijd iets voor een goed doel gedaan kon worden.

Afgelopen voorjaar deed ze niet meer mee aan de verkiezingen. Na twee bestuursperiodes vond ze dat het mooi geweest was en dat ze het stokje weer door moest geven. Hier legt ze uit over het waarom.

In de zomer hebben we als fractie met een etentje afscheid van Livina genomen. Niet wetende dat dit afscheid zo definitief zou zijn.

In oktober kregen we bericht dat ze ernstig ziek was.

En nu, enkele maanden later is ze er niet meer. Niet te bevatten.

We wensen Livina’s dierbaren ontzettend veel sterkte met dit gemis en leven met hen mee.

De medemens zag zij als de belangrijkste mens. Anderen helpen als doel. Daarin was ze een voorbeeld voor velen. De wereld heeft een goed mens verloren.

Livina, bedankt!

 

De familie geeft aan dat u in de gelegenheid bent hen te condoleren op dinsdag 7 januari van 19.30 tot 20.30 uur bij uitvaartcentrum Startman aan de Werfheegde 27 in Haaksbergen.

Even voorstellen… Wim van de Griendt

16 december 2019

Mijn naam is Wim van de Griendt. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd en vader van drie mooie dochters. Ik werk als senior adviseur regionale economie bij provincie Overijssel. Daarnaast ben ik ook nog groepsbegeleider bij de scouting Hendrik Hudson groep. Ik heb altijd veel met water gehad. Zowel in mijn studie als in mijn werk. Op de¬†universiteit Twente heb ik Bestuurskunde gestudeerd, met specialisatie richting civiele techniek & milieu. Daarbij heb ik zowel in mijn stage, afstuderen als in mijn periode als promovendus gericht op wateronderwerpen. Na mijn studie heb ik ruim 1¬Ĺ jaar gewerkt als trainee bij waterschap Regge en Dinkel. Daarbij had je garantie op geen baan binnen het waterschap, want het was de bedoeling om vooral bij andere organisaties aan de slag te gaan. En vandaar uit je kennis over en relatie met het waterschap tot nut te brengen. Ik heb dit gedaan in mijn rol als programmasecretaris en daarna programmaleider van de brede gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. In die periode van 5 jaar heb ik mij dagelijks bezig gehouden met die mooie rivier. Maar op een gegeven moment komt aan alle mooie dingen een eind en kies je voor een nieuw avontuur.¬†Door het nieuwe avontuur, ging wel de deur weer open om mij te kandideren voor het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Zodat ik mij op die manier toch weer met wateronderwerpen kon bezig houden.

Ik zie mezelf als een maatschappelijk ondernemer. Dat wil zeggen dat ik talent, geld¬†en kennis bij elkaar probeer te brengen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven. Investeren in de goede dingen en de toekomst, bewust risico nemen en blijven innoveren. Aan de andere kant ook geen onnodige kosten maken en alles zo effici√ęnt en doelmatig mogelijk inrichten.¬†En als ambassadeur van het waterschap mensen met plannen en ambitie actief wijzen op de mogelijkheden die het waterschap biedt om deze plannen en ambitie te realiseren door hen financieel en/of door samenloop met plannen van het waterschap te ondersteunen. Daarbij zou ik ook graag zien dat het waterschap actief kijkt naar de mogelijkheden om als eerste klant van bedrijven op te treden¬†en de kracht van burgers en bedrijven te¬†versterken om met eigen plannen invulling te geven aan taken van het waterschap. Het project van¬†‚ÄĚHout moet, houd moed‚Ä̬†om samen met omwonenden¬†op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het hout dat vrij zou komen bij de uitvoering van het project¬†Reggedal¬†Enter, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Met nog mooier resultaat in de¬†ophaalbrug tussen¬†Binnengait¬†en¬†Kattelaar¬†die met dit hout is gerealiseerd.¬†Daarnaast wil ik mij actief in zetten voor¬†water/natuur als bron van biodiversiteit, gezondheid, natuurbeleving en ontspanning in de stad. Dit kan door als waterschap in het kader van klimaatadaptatie actief bij te dragen aan realisatie van de oplossingen voor de stad. Kennis, geld en talent inbrengen om dit samen met burgers, bedrijven en overheden te realiseren.
Dit alles¬†past volgens mij prima bij de grote opgave waar het waterschap de komende jaren voor staat en mijn rol binnen de fractie. Ik ga mij daar focussen op de commissies¬†financi√ęn¬†& beleidsuitvoering, alsmede duurzaamheid, bestuur & organisatie.¬†Daarnaast ben ik lid van de landelijke werkgroep van WN die zich bezig houdt met de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.¬†Binnen mijn werk hou ik mij nu veel bezig met verbonden partijen, financieringsvraagstukken en allerlei strategische economische/integrale opgaven. Die kennis en ervaring komt mij goed van pas om invulling te geven aan de controletaak die wij als AB hebben.¬†Ik probeer goede contacten te onderhouden met de lokale politieke partijen D66, Groen Links en PvdA in Hengelo en daarbuiten, om gezamenlijk het waterbelang te behartigen.¬†Bij het vinden van de goede contacten bij groene groepen kan ik nog hulp gebruiken. Mocht je hierover idee√ęn hebben of tips en opmerkingen over onderwerpen of voorstellen in mijn commissies, hoor ik het graag (w.van.de.griendt@vechtstromen.nl).

Algemene Beschouwing 2019 van fractie Water Natuurlijk tijdens AB-vergadering van 27 november

27 november 2019

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we druk waren met de verkiezingen. Kandidaten vinden, campagne voeren, en uiteindelijk de verkiezingen. En de grootste waterschapspartij worden. Dat gaf ons de verantwoordelijkheid om een coalitie proberen te vormen. En m.b.v. formateur Bart Krol is er een coalitie gevormd. Met een groen bestuursprogramma dat bijna unaniem op steun kon rekenen. Een bestuursprogramma dat ambitie maar ook realisme uitstraalt. En met een programma waarin we tijdens een erg plezierige tweedaagse, gezamenlijk met alle fracties bestuurlijke vernieuwing op de rails gezet hebben.

We zijn inmiddels een half jaar bezig.
I.p.v. commissiedagen hebben we nu peildagen. We kennen agendacommissies. De peildagcommissies worden voorgezeten door AB-leden. En dat bevalt uitstekend!

Het dualisme begint terrein te winnen. Maar……..het zijn wel erg lange vergaderdagen en het aantal ondersteunende commissies is groeiende. Willen we dit en is het ook voor de kleine fracties te doen?

Over een half jaar gaan we evalueren. Het goede behouden en hetgeen wat niet bevalt aanpassen.

Afgelopen zomer kenmerkte zich voor het tweede achtereenvolgende jaar als een kurkdroog jaar. Natuur en landbouw hebben flink geleden.

Voor onze waterschapsorganisatie betekende het langdurig extra inspanningen.

Er is gedaan wat mogelijk was om de schade zo veel mogelijk te beperken.

We willen dan ook graag een compliment geven aan onze organisatie dat ze daarin geslaagd zijn.
Tegelijkertijd geeft de droogte van de laatste jaren ook aan dat we werk moeten maken met o.a. ruimtelijke adaptatie, ons gebied klimaatrobuust inrichten.
We moeten droogte maar ook een te veel aan water maximaal het hoofd kunnen bieden. En daarnaast ook accepteren dat we als waterschap niet alle extremen op kunnen lossen.

We zijn te kort bezig om inhoudelijk veel over de programma’s te kunnen zeggen. Dat gaan we dan ook niet doen.

Eén project willen we wel met name noemen. Dat is de afronding van het project Reggedal Enter.Een schoolvoorbeeld van een klimaatrobuust beekherstel project.

KRW, natuur, klimaatbestendigheid, veiligheid, recreatief medegebruik.
En dat alles gerealiseerd met zeer veel draagvlak in het gebied.
Onze complimenten voor het projectteam die dit voor elkaar heeft gekregen.

Wat we deze bestuursperiode willen en ook verwachten is dat bij al ons handelen als waterschap er nagedacht wordt over vergroening en duurzaamheid.
Of dat nu om het aanleggen van een zonnepark gaat of over het vervangen van een stuw. Zo ook bij de komende aanpassingen van ons kantoor en omgeving. Duurzaamheid en vergroening moeten daar vanzelfsprekende onderdelen van zijn.
Het komend jaar zullen we de voortgang op vergroening en duurzaamheid zeer kritisch volgen en waar nodig om aanscherping vragen.

Het huidige maaibeleid is voor ons wat dat betreft een zorgenkind.
Daar valt nog zeer veel winst te behalen. Biodiversiteit vergroten moet ook daar een speerpunt zijn.
En de voortgang KRW, natura 2000. Het zal een hele uitdaging worden om op tijd deze doelen te halen.

In deze korte beschouwing willen we toch nog iets kwijt over de problemen, uitdagingen waar wij voor staan voor wat betreft de stikstof en de pfas.

Wij vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor de problemen en daarmee ook voor de oplossingen.

Ook voor ons waterschap heeft het consequenties. We hopen dat landbouw, natuur, en de bouw niet tegenover elkaar komen te staan maar samen op zoek gaan naar oplossingen. Een uitdaging waarbij we een beroep doen op onsnuchtere boerenverstand en op ons nuchtere burgerverstand.

Tot slot willen we de organisatie bedanken voor de goede ondersteuning van ons bestuurswerk. En we danken de overige fracties voor de plezierige en constructieve manier van samenwerken.

Jan Nicola√Į namens de fractie WN

v.l.n.r.:
Ellen Pot, Anieke Kranenburg, Wim van de Griendt, Jan Nicola√Į, Nettie Aarnink, Myrte van Dijk
1234567