PEILdag voor commissies

23 oktober 2019
Binnen het waterschap Vechtstromen wilde het algemeen bestuur bestuurlijk een meer duale structuur.¬†In navolging van De Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, wil het AB ook in het waterschap een duidelijkere scheidslijn tussen de volksvertegenwoordigers¬†(Algemeen Bestuurders) en portefeuillehouders (Dagelijks Bestuurders).¬†E√©n van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door … Continue reading "PEILdag voor commissies"

Binnen het waterschap Vechtstromen wilde het algemeen bestuur bestuurlijk een meer duale structuur. In navolging van De Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, wil het AB ook in het waterschap een duidelijkere scheidslijn tussen de volksvertegenwoordigers (Algemeen Bestuurders) en portefeuillehouders (Dagelijks Bestuurders). Eén van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door AB-leden. Portefeuillehouders (DB-leden) wordt desgevraagd het woord gegeven. De commissies komen vijf keer per jaar, op de zogeheten PEILdagen, bij elkaar ter voorbereiding op de AB-vergaderingen. Ons waterschap kent nu vier commissies en als fractie hebben we ons verdeeld over de verschillende commissies:

 • Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie¬†| Jan Nicola√Į, Wim van de Griendt, Anieke Kranenburg
 • Klimaat¬†| Ellen Pot, Wouter Rozendaal, Jan Nicola√Į
 • Waterkwaliteit¬†| Anieke Kranenburg, Wouter Roozendaal, Myrte van Dijk
 • Financi√ęn en Beleidsuitvoering | Wim van de Griendt, Myrte van Dijk

Vanuit de fractie heeft Ellen gesolliciteerd als commissievoorzitter van de commissie DBO en zij is op 2 oktober voor die functie benoemd door het algemeen bestuur. Daar zijn wij als fractie erg blij mee en vooral na haar eerste zeer geslaagde vergadering.

Even voorstellen…

Ellen Pot¬†Commissievoorzitter Uitvoerende en controlerende macht niet in dezelfde handen.¬†Ik ben daar een groot voorstander van. Dat komt het democratische proces¬†√®n¬†de resultaten ten goede. E√©n van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door AB-leden.¬†Een goed begin!¬†Ik vind het een goede zaak dat¬†ook AB-leden hierdoor het democratisch proces helpen bewaken.¬†Ik¬†draag¬†daar¬†graag mijn … Continue reading "Even voorstellen…"

Ellen Pot Commissievoorzitter

Uitvoerende en controlerende macht niet in dezelfde handen. Ik ben daar een groot voorstander van. Dat komt het democratische proces èn de resultaten ten goede. Eén van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door AB-leden. Een goed begin! Ik vind het een goede zaak dat ook AB-leden hierdoor het democratisch proces helpen bewaken. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij en heb daarom intern gesolliciteerd op de functie van commissievoorzitter.

Mijn ambitie en sollicitatie zijn op 2 oktober jl. gehonoreerd met een benoeming¬†tot voorzitter van¬†mijn voorkeurscommissie:¬†Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie¬†(DBO) door¬†het Algemeen Bestuur. Ik ben daar heel blij mee.¬†Meteen¬†mocht ik aan de slag in m‚Äôn nieuwe functie. Daarbij kreeg ik de onmisbare en professionele¬†steun¬†van directielid Marianne Ottenvanger. Portefeuillehouders Stefan Kuks¬†(Bestuur en Organisatie), onze watergraaf,¬†en Hans van¬†Agteren¬†(Duurzaamheid)¬†waren paraat om de commissieleden van informatie te voorzien en hun vragen te beantwoorden.¬†Ik heb¬†als voorzitter¬†ingezet¬†op een ieders inbreng aan het ‚Äėgesprek‚Äô, zoveel mogelijk naar tevredenheid van alle leden van de commissie.¬†Uit de feedback die ik mocht ontvangen bleek dat dat aardig gelukt was.¬†Het aangenaam¬†en duaal¬†laten¬†verlopen van de onderlinge kennisoverdracht en discussies¬†is een blijvende uitdaging.¬†Houd mij scherp!¬†Dan houd ik jullie graag op de hoogte van de vorderingen van het dualiseringsproces binnen ons waterschap.

Naast commissievoorzitter van DBO, ben ik lid van de commissie Klimaat. Ook in die hoedanigheid zult u, via deze nieuwsbrief, ook via de sociale media, nog regelmatig van mij horen.

Ellen Pot

Nettie Aarnink heeft namens Water Natuurlijk zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen

10 juli 2019

foto Eric Brinkhorst

Portefeuille & relatieverantwoordelijkheid

 • Portefeuille: voldoende water, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Natura2000), internationale samenwerking
 • Accounthouder: Drents plateau, Dinkel
 • Eerste loco-watergraaf

Voordracht Nettie Aarnink als dagelijks bestuurslid Vechtstromen

8 mei 2019

Formateur Bart Krol heeft vorige week met vier partijen gesproken die uitvoering willen geven aan het bestuursakkoord dat op 24 april bijna unaniem is vastgesteld door het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Dit gesprek is positief verlopen en Nettie Aarnink (Water Natuurlijk), Wim Stegeman (CDA), Hans van Agteren (AWP niet politiek wel deskundig) en Erik Lievers (fractie Bedrijven) hebben aangegeven graag het nieuwe dagelijks bestuur te willen vormen.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

De voorgestelde portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt:

 • Stefan Kuks: voorzitter;
 • Nettie Aarnink: watersysteem;
 • Wim Stegeman: watersysteem en financi√ęn;
 • Hans van Agteren: watersysteem en waterketen;
 • Erik Lievers: waterketen.

Op een nog te bepalen moment tussen 22 en 29 mei volgt het zogenoemde ‚Äėconstituerend beraad‚Äô. In dit overleg zal het nieuwe dagelijks bestuur gedetailleerde en nadere afspraken maken over onder meer de portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in overleggen.

In de komende periode wordt een risicoanalyse integriteit uitgevoerd naar de kandidaat dagelijks bestuursleden. Het algemeen bestuur besluit op 22 mei over het voorstel de kandidaat dagelijks bestuursleden te benoemen. In deze vergadering van het algemeen bestuur wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende dagelijks bestuursleden.

Nettie Aarnink en Wim Stegeman hadden de afgelopen bestuursperiode zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hans van Agteren en Erik Lievers treden nieuw toe tot het dagelijks bestuur. Hans van Agteren is onder meer wethouder geweest van de gemeente Enschede. Erik Lievers was onder meer gedeputeerde van de provincie Overijssel, wethouder van de gemeente Hengelo en is op dit moment senior-consultant bij een adviesbureau.

 

Nieuwe bestuur Waterschap Vechtstromen kiest voor een blauwgroene koers ūüí¶‚ėėÔłŹ

25 april 2019

vlnr: Anieke Kranenburg, Myrte van Dijk, Jan Nicola√Į, informateur Bart Krol, Nettie Aarnink, Wim van de Griendt en Ellen Pot.

Nieuwe bestuur Waterschap Vechtstromen omarmt blauwgroene ūüí¶‚ėėÔłŹ koers en wil extra investeren in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, vergroening, duurzaamheid en een goede waterkwaliteit. Ook koos het bestuur voor een duurzaam financieel beleid en beperking van lastendrukstijging. Een mooi resultaat ‚ėėÔłŹūüí¶ van het nieuwe bestuur en onze informateur Bart Krol en zijn supportteam Marjolein Friele en Brenda Koopman. Hiermee kunnen we als Waterschap Vechtstromen samen met onze partners en inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving.

Met een regenton kun je makkelijk en snel water sparen

18 april 2019

We zien dat het vaker en harder regent en dat er langere periodes van droogte zijn. De droge zomer van 2018 liet zien dat voldoende water niet altijd vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie. Door samen zuinig te zijn op water, houden we voldoende voor nu en later.

Bestuurslid Nettie Aarnink in gesprek media over het belang van water sparen.

De nieuwe fractie van Water Natuurlijk Vechtstromen is officieel ge√Įnstalleerd!

30 maart 2019

Dit gebeurde tijdens een speciale, tevens eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur, in het waterschapshuis in Almelo. Watergraaf Stefan Kuks heeft bij alle bestuursleden de eed of belofte afgenomen.

v.l.n.r.:
Wim van de Griendt, Anieke Kranenburg, Ellen Pot,¬† Jan Nicola√Į, Nettie Aarnink, Myrte van Dijk

23 maart 2019

We wilden jouw groene stem zijn!
We hebben jouw groene stem gekregen!
Dank daarvoor!

Op 20 maart 2019 heeft ruim een kwart van de kiezers in ons waterschapsgebied van Emmen tot Haaksbergen op Water Natuurlijk gestemd! Volgens de voorlopige uitslag zijn we de grootste partij geworden in het bestuur van waterschap Vechtstromen. Met al die stemmen en jullie vertrouwen werken we gestaag verder aan een groener waterschap. In verbinding met burger, boer en bedrijven.

Maandag 25 maart wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt en zal ook duidelijk worden wie op basis van de uitslag recht heeft op een van de 20 zetels voor gekozen leden in het algemeen bestuur.

De afgelopen periode hebben we met een 5 koppige fractie jullie groene stem vorm gegeven in het bestuur. Maar er is nog een hoop werk te doen om het waterschap groener te maken. Dat gaan we doen met onze nieuwe 6 koppige fractie die n√≥g beter zal luisteren naar uw inbreng en idee√ęn.

Nogmaals dank
en met vriendelijke groet namens alle 23 kandidaten,

Nettie Aarnink, lijsttrekker
Jan Nicola√Į, fractievoorzitter

 

 

Laat uw groene stem horen!

18 maart 2019

De 20e maart nadert met rasse schreden. Voor iedereen h√©t moment om een voorkeur uit te spreken. Niet moeilijk denk ik dan. Want als je werkelijk vindt dat het waterschap meer kan doen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, dat meer ruimte voor water en groen in stad en dorp goed is voor onszelf, plant en dier, als je echt vindt dat plastic, medicijnen en landbouwgif niet in water thuis horen, als je wilt blijven genieten van water en natuur en als je ook vindt dat we de kosten samen en eerlijk willen betalen…stem dan groen in het waterschapsbestuur en kies voor Water Natuurlijk!

Mijn naam is Nettie Aarnink, dagelijks bestuurder van Vechtstromen en ik mag opnieuw de lijst Water Natuurlijk aanvoeren. Met 23 getalenteerde kandidaten zetten we ons van Emmen tot aan Haaksbergen in om onze groene stem te laten horen. Deze weken op straat, op markten, in filmpjes en kranten en in diverse sociale media. En straks doen we dat namens u allen – en waar mogelijk in dialoog met u allen – in het waterschapsbestuur.
Landelijk zijn we de grootste partij, dat willen we ook zijn in Zuidoost Drenthe, Noordoost Overijssel en Twente, het werkgebied Vechtstromen!

De afgelopen bestuursperiode hebben we met een 5 koppige fractie uw groene stem vorm gegeven in het bestuur. Maar er is nog een hoop werk te doen. Denk aan verhogen ecologische waterkwaliteit, vergroten biodiversiteit, meer aandacht voor klimaatadaptatie, waterkringlopen, bodemleven en ecologisch maaibeleid, ¬†beter vasthouden van water voor natuur en landbouw, meer groen & blauw in stad en dorp, verwijderen van medicijnresten en microplastics uit afvalwater en nog beter luisteren naar uw inbreng en idee√ęn.

Maar we kunnen het niet alleen, we willen dit niet alleen, niet zonder uw geluid. Daarom willen we graag uw groene stem op 20 maart. Maak het waterschapsgebied mooi groen en cool blauw! Stem Water Natuurlijk!

Nettie Aarnink, lijsttrekker Water Natuurlijk Vechtstromen

Vogelbescherming Nederland steunt Water Natuurlijk


Vogelbescherming Nederland: ”Voor vogels is een natuurvriendelijk waterschapsbestuur van levensbelang. Waren waterschappen het verleden vooral gericht op landbouw en veiligheid, de laatste jaren is er groeiende aandacht voor natuur. Een van de mooie voorbeelden daarvan is het herstel van beken en het aanleggen van vispassages, waarvan de ijsvogel profiteert. Verdere vergroening van het waterschapswerk is dan ook hoognodig. Daarom was Vogelbescherming ook √©√©n van de organisaties die in 2008 de oprichting van Water Natuurlijk ondersteunde. En met succes: Water Natuurlijk werd meteen de grootste. Wij hopen dat dat zo blijft!”

123456