Nooit verwacht compliment voor Nooitgedacht

1 maart 2021

Uitreiking-compliment-IJsvereniging-Nooitgedacht
Op de foto voorzitter Bert Kleine, leden van het bestuur en overhandiger van het compliment van Water Natuurlijk Myrte van Dijk

Dalerpeel- IJsvereniging Nooitgedacht uit Dalerpeel had nooit verwacht dat zij na 40 jaar een compliment in de vorm van een wisselkunstwerk zouden ontvangen. Zij ontvingen het compliment op maandag 1 maart uit handen van Myrte van Dijk namens de fractie van Water Natuurlijk Vechtstromen voor hun inzet voor de natuur en specifiek omdat hun terrein al ruim veertig jaar dienst doet als een unieke leefomgeving voor duizenden kikkers en watersalamanders. De grootste populatie van Zuidoost Drenthe. Door hun inzet van het pompsysteem cre√ęert de vereniging de combinatie van ijspret in de winter en voldoende water voor flora en fauna in de zomer.¬† Een waar kikkerparadijs!

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer. 

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen

Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.

Keramiek - Myrte van Dijk

Herman Stevens van de KNNV krijgt een compliment


Uitreiking-compliment-Herman-Stevens
Op de foto Herman Stevens van de KNNV en overhandiger van het compliment van Water Natuurlijk Wim van de Griendt

VRIEZENVEEN- Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer. 

De KNNV heeft de afgelopen jaren aan de Oude Hoevenweg bij De Pollen de faunapassage compleet gemaakt met extra tunnels en bijna 1000 meter afscheidingswanden.

Hiervoor zijn in meer dan 30 jaar door Herman en enkele anderen met behulp van netten en emmers duizenden amfibie√ęn van een gewisse dood gered.

Door jaren bijhouden van statistieken en veel lobbywerk kon via de provincie en de gemeente voldoende geld gevonden worden om een jaarrond goed werkende faunapassage te realiseren.

Afgelopen jaar kon aanvullend, door diverse sponsoren, een uniek en fraai informatie- en rustpunt door de KNNV afdeling Vriezenveen gerealiseerd worden.

Een constructie van hout in de vorm van een dikkopje, beton zitpoefen als kikkerdril en de ontwikkeling van een kikker in roestvast staal en voorzien van een groot informatie paneel. Op het paneel veel informatie over alle daar voorkomende amfibie√ęn en reptielen.

 

Daarnaast volgt Herman voor en namens de KNNV ontwikkelingen rond de Engbertsdijksvenen waar de waterhuishouding voor hoogveen herstel hoger en stabieler dient te worden en de plannen voor een nieuwe drinkwaterwinning, enz.

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk in de vorm van een beeld van een waterdruppel met libelle van Emmens kunstenares Myrte van Dijk.

De blauwgroene libel symboliseert de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.

Keramiek - Myrte van Dijk

¬†De Groene Waaier ontvangt wisselkunstwerk ‚ÄúWater Natuurlijk‚ÄĚ


Uitreiking-compliment-Groene-Waaier
Op de foto voorzitter Wim Oltwater en penningmeester Maarten Jan Leppink van de Groene Waaier en overhandiger van het compliment van Water Natuurlijk Ellen Pot

Haaksbergen- De verrassing was groot toen het bestuur van de Groene Waaier in Haaksbergen te horen kreeg dat zij genomineerd waren voor een compliment. Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer. 

De Groene Waaier ontvangt dit compliment vanmorgen uit handen van Ellen Pot namens de fractie van Water Natuurlijk Vechtstromen voor hun samenwerking met natuurorganisaties, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Lankheet. Het stimuleren van de natuur, het natuurlijk landschap en toerisme binnen de gemeente Haaksbergen en betrekken van jeugd (educatie), kunst en bedrijven bij de natuur. Een natuurversterkingsplan is al in uitvoering en gericht op het ondersteunen van onderlinge migratie van planten en dieren. Hierbij zijn landschapsherstel, verbindingszones maar ook verkeersmaatregelen aan de orde.  De natuur en haar flora en fauna moeten daarbij voorrang krijgen binnen de gemeentegrenzen: niet alleen in woorden maar ook in daden.

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen

Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.

Keramiek - Myrte van Dijk

Livestreamen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur

22 februari 2021

Anieke Kranenburg heeft afgelopen AB-vergadering een motie ingediend met als doel het live uitzenden van waterschapsvergaderingen. En met succes! Met 23 stemmen voor is deze motie aangenomen.

‚ÄėEen livestream¬†is een toegankelijke wijze¬†voor inwoners om (meer) betrokken te raken bij de onderwerpen die worden besproken in het Algemeen Bestuur. Voortaan kunnen inwoners vanaf hun eigen bank meekijken‚Äô aldus¬†Anieke.¬†Het politieke debat wordt tevens begrijpelijker wanneer je ook de non-verbale communicatie ziet. Daarnaast biedt de livestream de mogelijkheid om de vergaderingen op te nemen en deze te delen op de website. Dit geeft inwoners de mogelijkheid om achteraf de vergadering terug te kijken.

Het live uitzenden van een vergadering is geen revolutionair idee. Andere overheden hebben hier al jarenlange ervaring mee en alle andere waterschappen doen dit al. Afgelopen jaar heb ik meerdere keren pogingen gedaan in de Werkgroep Huisvesting en in commissievergadering om een livestream te realiseren. Ondertussen zijn we een jaar verder en hebben we nog steeds geen livestream. Vandaar dat het tijd was voor een motie’ verteltAnieke.

Het was niet zomaar een motie, maar een zogeheten ‚Äėmotie vreemd‚Äô.¬†Als de motie gaat over een onderwerp dat niet op de agenda van¬†het Algemeen Bestuur¬†staat, dan heet het een motie vreemd. In deze periode is z‚Äôn type motie nog niet eerder ingediend en ook in de vorige periodes¬†kwam het zelden voor.

Voor het indienen van deze motie heeft¬†Anieke¬†de samenwerking gezocht met andere partijen. ‚ÄėIk vond het¬†belangrijk dat we gezamenlijk lieten zien dat we voor een toegankelijk, begrijpelijk en modern bestuur staan‚Äô.¬†Ellen Hemmers-Markerink¬†(CDA), Rosemarie¬†Merz¬†(AWP), en Henriette Kramer (fractie Landbouw) zijn daarom mede-indiener geworden van de motie. Een¬†mooie samenwerking!

Kijk jij de volgende keer mee met de vergadering van het Algemeen Bestuur? Tot dan!

Terugblik vergadering Algemeen Bestuur 17 februari

Afgelopen AB-vergadering stond er een voor ons zeer belangrijk punt op de agenda. Het grondbeleid van ons waterschap! Voor ons was het belangrijk om ook daarin de vergroening een prominente plaats te gaan geven. En dat is, zij het niet zonder slag of stoot, uiteindelijk gelukt. Een onderdeel van het grondbeleid is het verpachten van … Lees "Terugblik vergadering Algemeen Bestuur 17 februari" verder

Afgelopen AB-vergadering stond er een voor ons zeer belangrijk punt op de agenda. Het grondbeleid van ons waterschap! Voor ons was het belangrijk om ook daarin de vergroening een prominente plaats te gaan geven. En dat is, zij het niet zonder slag of stoot, uiteindelijk gelukt.
Een onderdeel van het grondbeleid is het verpachten van onze ruilgronden, ook wel de strategische gronden genoemd. Deze gronden zijn aangekocht om boeren te kunnen compenseren omdat we hun grond bijvoorbeeld nodig hebben voor een inrichtingsproject. In totaal hebben we daarvoor meer dan 150 ha in gezit.
Gemiddeld heeft het waterschap deze gronden zo’n 5 jaar in eigendom. We gebruiken het dan niet zelf maar verpachten het aan boeren.
Wat wij graag willen is dat er gedurende deze pachttijd groene voorwaarden aan het gebruik van deze gronden gesteld worden.
We hebben de portefeuillehouder Stegeman gevraagd om een aantal groene voorwaarden als toezeggingen te doen. Deze toezeggingen hebben wij gekregen.
Deze toezeggingen zijn:

 1. Op deze gronden mogen er geen bollen(lelies) verbouwd worden.
 2. Op deze gronden komt er langs de sloten een 3 meter spuitvrije en mestvrije zone.
 3. Dhr. Stegeman zal daarnaast een overleg organiseren om samen met gemeentes, provincies en waterschappen groene pachtvoorwaarden te gaan formuleren.
 4. Maar het allerbelangrijkste voor ons is dat er in nieuwe pachtcontracten opgenomen gaat worden dat het niet is toegestaan om glyfosaat te gebruiken.

Water Natuurlijk is trots dat dit tot beleid gemaakt is. Een ruime meerderheid ondersteunde dit voorstel.
Een andere toezegging van de portefeuillehouder betreft het jagen in Natura 2000 en Nationale Natuur Netwerken. Het gaat dan om jagen direct langs de Vecht, de Regge en de Dinkel. Dhr. Stegeman zal met de betreffende jagers (WBE’s) in gesprek gaan met als doel het jagen hier te verbieden.

Wij kijken tevreden terug op de AB-vergadering. We hebben een aantal groene punten kunnen verzilveren. Maar we zijn er nog niet. Ons maaibeleid komt binnenkort op de agenda. Ook dan hopen we dat we er een flink groen stempel op kunnen zetten.
Water Natuurlijk is wat dat betreft onmisbaar in ons waterschap. Wij zorgen voor het groene geluid.

Fractievoorzitter Jan Nicola√Į

Wie verdient een compliment?

28 januari 2021

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.
Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramieken beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen
Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.
Net als in 2019 willen wij op 1 maart 2021 wederom complimenten uitdelen binnen het gebied van Vechtstromen en daarvoor hebben wij ook jou nodig!
Ken je een initiatief dat een compliment verdient?
Meld een persoon of organisatie aan! Mail het initiatief met korte
motivatie voor 14 februari naar
vechtstromen@waternatuurlijk.nl
Water Natuurlijk Vechtstromen heeft op 1 maart 2019 voor het eerst drie complimenten uitgedeeld.
Het eerste compliment werd gegeven¬†aan ‘Bloeiend Benneveld’ voor het initiatief van bewoners van het dorp Benneveld om hun bermen in en om hun dorp ecologisch te onderhouden. Het tweede compliment ging naar Johan Poffers voor zijn onvermoeibare inzet op het gebied van natuurbescherming in en om Hardenberg. En het¬†derde compliment was aan het adres van Stichting Natuurhus Almelo voor het verbinden van zes groene verenigingen met als doel het ontplooien van activiteiten teneinde het Twentse publiek te interesseren voor natuur, milieu en duurzaamheid.

Meest groene Meerjarenverkenning van Vechtstromen

17 oktober 2020
Het is alweer anderhalf jaar geleden dat wij de verkiezingen wonnen. Dat gaf ons de kans en verantwoordelijkheid om een coalitie te formeren waarbij de thema‚Äôs vergroening, biodiversiteit en duurzaamheid leidend waren, Dat is gelukt en ook de overige fracties hebben we kunnen overtuigen van het belang van deze thema‚Äôs. Het werd uiteindelijk een breedgedragen … Lees "Meest groene Meerjarenverkenning van Vechtstromen" verder

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat wij de verkiezingen wonnen. Dat gaf ons de kans en verantwoordelijkheid om een coalitie te formeren waarbij de thema’s vergroening, biodiversiteit en duurzaamheid leidend waren,

Dat is gelukt en ook de overige fracties hebben we kunnen overtuigen van het belang van deze thema’s. Het werd uiteindelijk een breedgedragen bestuursakkoord waarbij alleen de twee ouderenpartijen het niet steunden.

De afgelopen maanden zijn we druk geweest met de meerjarenverkenning.

Hoe gaan we de komende jaren deze thema’s handen en voeten geven. Hoe gaan wij een groener en duurzamer waterschap worden.

Inmiddels ligt er een breedgedragen meerjarenverkenning. En daar zijn wij als Water Natuurlijk trots op. Wij hebben wat dat betreft het verschil kunnen maken.

Er zal een ander maaibeleid komen, we gaan op weg naar klimaatneutraal en energieneutraal. De krw zal een extra impuls krijgen. Onze dagelijks bestuurder Nettie Aarnink zet daar vol op in. De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit is Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 van kracht. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is.

Natuurlijk is er nog veel meer. Bent u daar ook benieuwd naar en wilt u onze inbreng  in de AB-vergadering lezen, dan kunt u deze link gebruiken.

Het afgelopen jaar hebben we als fractie, maar ook als AB vaak via de Zoom moeten vergaderen. Zeker als er gediscussieerd moet worden, is dat niet altijd gemakkelijk. Bij echte discussies, debatten wil je elkaar kunnen zien.

De komende tijd zal het nog zo blijven en zullen we het met Zoom moeten doen.

Het geplande ‚Äėachterbanoverleg‚Äô hebben we om die reden gecanceld. Hopelijk dat we in het voorjaar dit in kunnen halen. Tot die tijd, blijf gezond.

Fractievoorzitter Jan Nicola√Į

Aanpassing belastingstelsel

12 oktober 2020
Met eigen belastingen dekken de waterschappen nagenoeg alle kosten die zij voor hun belangrijke taken moeten maken. De waterschappen doen al geruime tijd onderzoek naar mogelijkheden om hun belastingstelsel toekomstbestendiger te maken. Daarbij willen ze ook invulling geven aan de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Nederlandse waterbeheer (2014). … Lees "Aanpassing belastingstelsel" verder

Met eigen belastingen dekken de waterschappen nagenoeg alle kosten die zij voor hun belangrijke taken moeten maken. De waterschappen doen al geruime tijd onderzoek naar mogelijkheden om hun belastingstelsel toekomstbestendiger te maken. Daarbij willen ze ook invulling geven aan de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor het Nederlandse waterbeheer (2014). De belangrijkste aanbeveling van de OESO was om met economische prikkels effici√ęnt om gaan met ‚Äėte veel‚Äô, ‚Äėte weinig‚Äô en ‚Äėte vervuild‚Äô water te versterken.

In december 2019 hebben de waterschappen besloten om een nieuwe poging te doen om tot overeenstemming te komen over aanpassing van het belastingstelsel. Er is een stuurgroep met vertegenwoordigers uit Dagelijks Besturen van alle waterschappen ingesteld om tot een nieuwe set van voorstellen te komen. Om te voorkomen dat het proces voor een derde maal niet zou slagen, komt de stuurgroep alleen met voorstellen die de bestaande knelpunten oplossen, alsmede (alleen die) punten die kunnen rekenen op voldoende draagvlak. De drie knelpunten zijn:

 1. de weeffout in de watersysteemheffing; 
 2. het niet meer mogelijk zijn van een gelijkmatige tariefontwikkeling voor de vier betalende categorie√ęn in de watersysteemheffing;
 3. het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen bij de analyse van afvalwater in de zuiverings- en verontreinigingsheffing.

De knelpunten in de watersysteemheffing hebben ervoor gezorgd dat enkele waterschappen niet meer met het huidige stelsel uit de voeten kunnen. Hierbij is de verwachting uitgesproken dat dit binnen een aantal jaren voor meer waterschappen zal gaan gelden. In december 2019 hebben de gezamenlijke waterschappen afgesproken dat zij in solidariteit op zoek zouden gaan naar oplossingen voor deze urgente knelpunten.

Op 6 oktober is de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel gekomen tot een definitief voorstel voor aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Dit voorstel ligt nu voor in alle Algemene Besturen. De Algemene Besturen moeten beslissen welk mandaat ze hun voorzitter (in ons geval, onze watergraaf) geven om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december 2020 een besluit te nemen. Het gaat te ver om alle voorstellen hier uitgebreid toe te lichten, maar wil je er meer van weten, dan kunnen we dit: webinar van de Unie van Waterschappen over de voorstellen,van harte aanbevelen.

Vanuit Water Natuurlijk heeft een landelijke werkgroep dit proces in het afgelopen jaar begeleid. Wim van de Griendt zat er namens onze fractie in. Politieke partijen waren net zoals andere belanghebbenden (bijv. LTO, VNO-NCW, Vereniging Eigen Huis en de VBNE) uitgenodigd voor stakeholderbijeenkomsten om input te leveren en te reageren op voorstellen vanuit de Stuurgroep. Drie landelijke werkgroepleden¬† gaven voeding¬† aan de stakeholderbijeenkomsten. Daarnaast heeft de landelijke werkgroep een gezamenlijk standpunt over de voorstellen vastgesteld. Dit standpunt hebben we, vanuit ‚ÄėWater Natuurlijk Vechtstromen‚Äô, in de afgelopen maanden uitgedragen.

Allereerst vinden we het jammer dat de wijziging van het belastingstelsel is beperkt tot de urgente knelpunten. Graag hadden we gezien dat de OESO-aanbevelingen meer centraal hadden gestaan. Zodat degenen die profijt hebben of ingrepen doen die effect hebben op het waterbeheer (zoals bijvoorbeeld de landbouw en de industrie) ook de daarbij behorende kosten dragen (gebruiker/vervuiler betaalt principe). Maar als we dan kijken naar de voorstellen die nu voorliggen, zijn we met de uitkomst van het proces best tevreden. Als Water Natuurlijk denken we dat dit het maximaal haalbare resultaat is. Hieronder worden de belangrijkste resultaten kort toegelicht.

De weeffout wordt opgelost, want in het nieuwe stelsel zijn waarde van gronden niet meer leidend. Wat is nu deze weeffout? Bij de laatste stelselwijziging zijn hectares infrastructuur opgenomen in de categorie ongebouwd. Dit is gedaan om te zorgen dat de landbouw een re√ęel deel van de kosten zou gaan dragen. De waarde van infrastructuur is heel hoog per ha, veel hoger dan de waarde van een ha landbouwgrond, waardoor de totale waarde van de categorie ongebouwd zorgt dat zij een groter deel van de kosten moeten dragen. In het westen van het land is er in de afgelopen jaren echter veel nieuwe infrastructuur aangelegd. Daarnaast heeft de rechter besloten dat je bij wegen de bermen niet meer meetellen voor de belastingheffing. Doordat de waarde van ongebouwd heel erg steeg door de nieuwe wegen, er minder ha wegen te belasten waren, werden een aantal waterschappen geconfronteerd met (te) grote tariefstijgingen voor landbouwpercelen. Dit was een onbedoeld/ongewenst gevolg van de eerdere keuze om infrastructuur op te nemen. Vandaar de naam weeffout.¬†

De stuurgroep heeft voorgesteld om in het nieuwe belastingstelsel de watersysteemheffing niet te baseren op waarde van grond, infrastructuur, gebouwen, etc., zoals nu, maar deze te baseren op gebiedskenmerken. Dat wil zeggen dat inwonersdichtheid, alsmede de dichtheid (ha gebruik per 1000ha) aan landbouw en natuur leidend worden voor de verdeling van kosten tussen de categorie√ęn (ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuur) van de watersysteemheffing. Wij denken dat hierdoor meer rekening kan worden gehouden met regionale verschillen, alsmede dat er een betere relatie kan worden gelegd tussen betaling en profijt. Bijna alle waterschappen hebben zich voorafgaand aan de stuurgroep al positief uitgesproken over de keuze voor het model op basis van gebiedskenmerken. We verwachten dat uiteindelijk alle waterschappen zich hier in kunnen vinden.

De stuurgroep heeft ook besloten om een voorstel te doen om waterschappen de mogelijkheid te geven om binnen de categorie gebouwd verschil te maken tussen de tarieven (i.c. tariefsdifferentiatie) van woningen en niet-woningen (zoals bedrijfsgebouwen). Gemeenten kunnen dit nu ook al. In de afgelopen jaren is de waarde van woningen veel meer gestegen (sinds 2015: +24,5%) dan de waarde van niet-woningen (sinds 2015: -2,6%). Daardoor komen binnen de categorie gebouwd de kosten met name te liggen op de categorie woningen. Hierdoor dreigt een nieuwe (inwoners)weeffout te ontstaan. Als Water Natuurlijk hebben we ons sterk gemaakt voor deze mogelijkheid, aangezien inwoners van een waterschap direct en indirect (via gebouwd) een steeds groter deel van de watersysteemheffing moeten betalen. Met deze maatregel krijgt een waterschap de mogelijkheid om hier iets aan te doen. Daardoor kan een nieuwe weeffout worden voorkomen/rechtgetrokken.

De status van het voorstel was in het afgelopen periode aan veranderingen onderhevig. In de stuurgroep van eind augustus was hij weer van de lijst afgehaald. Daar waren we als ‚ÄėWater Natuurlijk‚Äô zeer ontevreden over. Dit hebben alle fracties in hun Algemene Besturen geuit en daarbij hun zorgen meegegeven aan hun lid van de stuurgroep. Deze oproep werd ook gesteund door: een bericht van Vereniging Eigen Huis, ter ondersteuning van de tariefsdifferentiatie. Daarbij hebben we ook aangekondigd dat we landelijk met AWP zouden gaan werken aan een amendement voor alle AB‚Äôs om het weer te agenderen. Dit bleek echter niet nodig te zijn, aangezien de stuurgroep in haar laatste vergadering de tariefsdifferentatie toch weer onderdeel heeft gemaakt van de set met voorstellen. In de landelijke werkgroep is het beeld dat onze gezamenlijke actie, in combinatie met de publiciteit van Vereniging Eigen Huis, verschil heeft gemaakt in de keuze van de stuurgroep.¬†

Het laatste belangrijke onderdeel van het voorstel is dat er een permanent onderhoudsspoor (werktitel) moet komen voor tussentijdse aanpassing van het belastingstelsel. Nu moet alles via landelijke wetgeving worden aangepast. Dat kost veel tijd en energie, wat vaak onnodig is.
Door een deel van de belastingwetgeving in Algemene Maatregelen van Bestuur of ministeriele regelingen vast te leggen, kan de minister zelfstandig wijzigingen doorvoeren. 

Water Natuurlijk is van oordeel dat de noodzaak van een meer fundamentele aanpassing van het belastingstelsel onverminderd aanwezig is. Het huidige traject beoogde alleen enkele knelpunten op te lossen. Het permanent onderhoudsspoor biedt de mogelijkheid te blijven werken aan de aanpassing van het belastingstelsel. Voor Water Natuurlijk is het daarom van cruciaal belang dat de waterschappen duidelijk afspreken dat het permanent onderhoudsspoor zowel naar inhoud als proces voortvarend en doelgericht wordt aangepakt.
We snappen het beroep op solidariteit voor andere waterschappen met knelpunten. Maar waar we bang voor zijn, is dat als die knelpunten zijn opgelost, dat dan de urgentie bij een aantal partijen om met een verdere stelselwijziging aan de slag te gaan, wegvalt. Hun probleem is opgelost. Wij willen ons solidair tonen, maar vragen dan aan andere om zich ook solidair te tonen aan onze wens voor verandering. Een stevige aanzet voor een permanent onderhoudsspoor geeft ons het vertrouwen dat het daarmee goed gaat komen. De eerste signalen die verschillende fracties daarover van de directeur van de Unie van Waterschappen hebben ontvangen, zijn wat dat betreft vertrouwenwekkend. 

We waren het niet eens met de beperkte opdracht van de stuurgroep. Maar binnen die opdracht, denken we dat er een mooi gebalanceerde set van voorstellen ligt. Daarbij is de combinatie van alle elementen belangrijk. Wij vertrouwen erop dat alle waterschappen hiermee gaan instemmen. 

Ten slotte hebben we in het Algemeen Bestuur ook besproken dat bovenstaande wijzigingen vragen om goede communicatie. De Unie van Waterschappen en de stuurgroep zijn zich hier van bewust en zullen dit stevig gaan oppakken.

Paar persoonlijke observaties van Wim:

 • Binnen Water Natuurlijk zitten hele deskundige mensen. Het is erg leuk en interessant om deel uit te maken van zo‚Äôn landelijke werkgroep, om daarmee te kunnen putten uit al die kennis, maar ook je eigen inzichten te kunnen toetsen en aanscherpen.
  Samen kunnen we ook snel onze kennis op onderwerpen verdiepen. Zo heb ik met enkele leden van de werkgroep een rapportje mogen schrijven over het Waterspoor (belasten van zuiveringsheffing op basis van watergebruik in plaats van de standaard 1-3 vervuilingseenheden voor resp één- en meerpersoonshuishouden.
 • Via de landelijke werkgroep was ik snel op de hoogte van alles wat er binnen de stuurgroep speelde. En had ik veel eerder toegang tot alle stukken, dan via de reguliere route van behandeling in ons Algemeen Bestuur. Dan weet je toch beter wat er speelt en wat belangrijk is.
 • Door de samenwerking van alle fracties samen, konden we goed een gezamenlijk standpunt bepalen. Dit maakt het voor alle fracties makkelijk om dit standpunt uit te dragen in hun Algemene Besturen. Door het collectieve geluid en onze positie als grootste waterschapspartij, hebben we, ben ik van overtuigd, verschil kunnen maken in het traject.¬†

Afschaffing geborgde zetels

8 oktober 2020
Deze zomer heeft de Unie van¬†Waterschappen 5 online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over het adviesrapport ‚ÄėGeborgd gewogen‚Äô.¬†Dit rapport¬†adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het systeem van geborgde¬†zetels¬†in het waterschapsbestuur¬†af te schaffen.¬†De uitkomsten van de¬†klankbordbijeenkomsten¬†vormen de¬†input¬†voor de reactie¬†van de Unie van Waterschappen. Wat zijn geborgde zetels?¬†Geborgde¬†zetels¬†zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar … Lees "Afschaffing geborgde zetels" verder

Deze zomer heeft de Unie van¬†Waterschappen 5 online klankbordbijeenkomsten georganiseerd over het adviesrapport ‚ÄėGeborgd gewogen‚Äô.¬†Dit rapport¬†adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat het systeem van geborgde¬†zetels¬†in het waterschapsbestuur¬†af te schaffen.¬†De uitkomsten van de¬†klankbordbijeenkomsten¬†vormen de¬†input¬†voor de reactie¬†van de Unie van Waterschappen.

Wat zijn geborgde zetels?¬†Geborgde¬†zetels¬†zijn deelnemers van het Algemeen Bestuur die niet democratisch zijn gekozen, maar behoren tot specifieke belangencategorie√ęn. In Waterschap Vechtstromen worden 7 van de 27 toegewezen aan¬†belangenorganisaties. Drie van deze¬†zetels¬†zijn gereserveerd voor landbouw, drie voor bedrijven en √©√©n voor natuurterreinbeheerders.

Ongeveer¬†300 waterschapsbestuurders (algemeen en dagelijks bestuursleden)¬†hebben deelgenomen aan de klankbordbijeenkomsten. Vanuit Water Natuurlijk Vechtstromen hebben Jan, Anieke, Ellen en Wim een online sessie bijgewoond.¬†Algemeen Bestuurslid Anieke Kranenburg:¬†‚ÄėIn de sessies waren leden van¬†LTO goed vertegenwoordigd, maar Water Natuurlijk heeft ook goed van zich laten horen. De opvattingen van Water Natuurlijk over de geborgde¬†zetels¬†zijn altijd helder geweest: schaf het systeem af‚Äô.

De uitkomsten zijn gebundeld in een conceptreactie welke werd voorgelegd aan de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 9 oktober. De Uniereactie op het rapport wordt vervolgens naar de minister van IenW gestuurd. De reactie kan men hier lezen en is een opsomming van argumenten om het system van geborgde zetels wel of niet af te schaffen.

Daarnaast heeft Kamerlid Bromet het Initiatiefwetsvoorstel democratisering waterschappen ingediend¬†op 22 juni jl. Dit wetsvoorstel regelt dat de geborgde zetels uit het waterschapsbestuur worden geschrapt. Opvallend verschil met het advies van de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen is dat GroenLinks de ‚Äėvrijvallende‚Äô zetels niet aan de categorie ingezetenen wil laten toevallen, maar wil laten vervallen. Daarmee zouden de waterschapsbesturen dus kleiner worden. Op 3 augustus sloot de internetconsultatie van het initiatiefwetsvoorstel en zijn er maar liefst 770 reacties gegeven.¬†Waarschijnlijk stuurt¬†GroenLinks het initiatiefwetsvoorstel na verwerking van de ontvangen reacties in oktober voor advies naar de Raad van State.

ALV Water Natuurlijk in Lelystad

2 oktober 2020

De ochtendinhoud betrof belangrijke verenigingszaken, waarvan wisselingen binnen het bestuur. Middels deze link kun je het resultaat van de agendapunten (nog eens) nalezen: www.waternatuurlijk.nl
Wat voor mij opvallend en aangenaam was: er werden her en der complimenten uitgedeeld voor het werk dat de bestuursleden e.a. om niet (behalve eeuwige roem ūüėČ) verrichten. Als dit een trend wordt binnen Water Natuurlijk vind ik dat heuglijk nieuws.

Het middagprogramma bevatte interessante excursies naar de Markerwadden en de Boerderij van De Toekomst. Zelf ging ik naar die laatste, waar eveneens een bezoek aan en lezing (door Ir. W. Sukkel) in de Veldschuur aan gekoppeld was. Wageningen University & Research (WUR) doet hier onderzoek naar verschillende vormen van landbouw. Zo worden maatregelen en kennis uit de biologische en gangbare landbouw in een zo duurzaam mogelijk bedrijfssysteem gecombineerd. Een positief verhaal over de landbouw. Een verhaal wat perspectief biedt voor de toekomst. Interessant waren de strokenteelt, met voor- en nadelen. Er ligt een grote uitdaging om met minder gewasbeschermingsmiddelen en bedreigende klimaatverandering een volhoudbare landbouw te bedrijven. De Boerderij van de Toekomst wordt gelukkig voor steeds meer boeren tegenwoordige tijd.

Ellen Pot, fractielid

123456789