In Memoriam Livina Waanders

3 januari 2020

Op nieuwjaarsdag kwam het verdrietige bericht dat Livina Waanders, ons oud- fractielid, diezelfde morgen is overleden.

Ooit met voorkeursstemmen in de fractie Water Natuurlijk gekomen. Voorkeursstemmen die Livina o.a. kreeg van de Haaksbergers vanwege haar enorme maatschappelijke betrokkenheid. Men kende Livina en men wist dat ze betrouwbaar en eerlijk was. Ze was er voor anderen. Respect.

In de fractie Water Natuurlijk was Livina secretaresse en penningmeester. En vooral ook de bewaker van Lief en Leed.

Wat heeft ze veel kaartjes verstuurd! Soms om te feliciteren, maar vaak ook om mensen een hart onder de riem te steken. En dat was uiteraard niet het enige. Livina voorzag de fractie tijdens het overleg altijd van koekjes bij de koffie, nootjes, blokjes kaas en veel meer.
Als er vergaderd moest worden werd er¬†vergaderd. Dus niet te ver afdwalen van de onderwerpen…¬†Ze¬†hield ons bij de les. En als¬†je het niet snel genoeg ging, zei¬†ze er iets van.

Afspraken werden perfect nagekomen. Ze regelde de vergadertijden en locaties. Er ging nooit iets mis. Ze was uiterst correct! Kortom Livina was als fractielid zeer betrokken.
In de commissies deed ze haar woordje. Vaak met een kwinkslag, maar vooral ook deskundig, betrokken en scherp. Integriteit en betrouwbaarheid boven alles!

De PvdA zat haar¬†in het bloed. Daar was¬†ze¬†serieus over.¬†Daar kwam ze¬†ook altijd voor op.¬†‚ÄėKom niet aan de Partij, want dan kom je aan mij.‚Äô¬†Opkomen voor mensen die het minder hebben was¬†Livina‚Äôs¬†doel in het leven.

Presentjes, wanneer er iets gegeven moest worden? Ze kwam met een werelds idee. Altijd van de Wereldwinkel omdat er dan tegelijkertijd iets voor een goed doel gedaan kon worden.

Afgelopen voorjaar deed ze niet meer mee aan de verkiezingen. Na twee bestuursperiodes vond ze dat het mooi geweest was en dat ze het stokje weer door moest geven. Hier legt ze uit over het waarom.

In de zomer hebben we als fractie met een etentje afscheid van Livina genomen. Niet wetende dat dit afscheid zo definitief zou zijn.

In oktober kregen we bericht dat ze ernstig ziek was.

En nu, enkele maanden later is ze er niet meer. Niet te bevatten.

We wensen Livina’s dierbaren ontzettend veel sterkte met dit gemis en leven met hen mee.

De medemens zag zij als de belangrijkste mens. Anderen helpen als doel. Daarin was ze een voorbeeld voor velen. De wereld heeft een goed mens verloren.

Livina, bedankt!

 

De familie geeft aan dat u in de gelegenheid bent hen te condoleren op dinsdag 7 januari van 19.30 tot 20.30 uur bij uitvaartcentrum Startman aan de Werfheegde 27 in Haaksbergen.

Even voorstellen… Wim van de Griendt

16 december 2019

Mijn naam is Wim van de Griendt. Ik ben 42 jaar oud, getrouwd en vader van drie mooie dochters. Ik werk als senior adviseur regionale economie bij provincie Overijssel. Daarnaast ben ik ook nog groepsbegeleider bij de scouting Hendrik Hudson groep. Ik heb altijd veel met water gehad. Zowel in mijn studie als in mijn werk. Op de¬†universiteit Twente heb ik Bestuurskunde gestudeerd, met specialisatie richting civiele techniek & milieu. Daarbij heb ik zowel in mijn stage, afstuderen als in mijn periode als promovendus gericht op wateronderwerpen. Na mijn studie heb ik ruim 1¬Ĺ jaar gewerkt als trainee bij waterschap Regge en Dinkel. Daarbij had je garantie op geen baan binnen het waterschap, want het was de bedoeling om vooral bij andere organisaties aan de slag te gaan. En vandaar uit je kennis over en relatie met het waterschap tot nut te brengen. Ik heb dit gedaan in mijn rol als programmasecretaris en daarna programmaleider van de brede gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht. In die periode van 5 jaar heb ik mij dagelijks bezig gehouden met die mooie rivier. Maar op een gegeven moment komt aan alle mooie dingen een eind en kies je voor een nieuw avontuur.¬†Door het nieuwe avontuur, ging wel de deur weer open om mij te kandideren voor het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Zodat ik mij op die manier toch weer met wateronderwerpen kon bezig houden.

Ik zie mezelf als een maatschappelijk ondernemer. Dat wil zeggen dat ik talent, geld¬†en kennis bij elkaar probeer te brengen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke opgaven. Investeren in de goede dingen en de toekomst, bewust risico nemen en blijven innoveren. Aan de andere kant ook geen onnodige kosten maken en alles zo effici√ęnt en doelmatig mogelijk inrichten.¬†En als ambassadeur van het waterschap mensen met plannen en ambitie actief wijzen op de mogelijkheden die het waterschap biedt om deze plannen en ambitie te realiseren door hen financieel en/of door samenloop met plannen van het waterschap te ondersteunen. Daarbij zou ik ook graag zien dat het waterschap actief kijkt naar de mogelijkheden om als eerste klant van bedrijven op te treden¬†en de kracht van burgers en bedrijven te¬†versterken om met eigen plannen invulling te geven aan taken van het waterschap. Het project van¬†‚ÄĚHout moet, houd moed‚Ä̬†om samen met omwonenden¬†op zoek te gaan naar mogelijkheden voor het hout dat vrij zou komen bij de uitvoering van het project¬†Reggedal¬†Enter, vind ik daar een mooi voorbeeld van. Met nog mooier resultaat in de¬†ophaalbrug tussen¬†Binnengait¬†en¬†Kattelaar¬†die met dit hout is gerealiseerd.¬†Daarnaast wil ik mij actief in zetten voor¬†water/natuur als bron van biodiversiteit, gezondheid, natuurbeleving en ontspanning in de stad. Dit kan door als waterschap in het kader van klimaatadaptatie actief bij te dragen aan realisatie van de oplossingen voor de stad. Kennis, geld en talent inbrengen om dit samen met burgers, bedrijven en overheden te realiseren.
Dit alles¬†past volgens mij prima bij de grote opgave waar het waterschap de komende jaren voor staat en mijn rol binnen de fractie. Ik ga mij daar focussen op de commissies¬†financi√ęn¬†& beleidsuitvoering, alsmede duurzaamheid, bestuur & organisatie.¬†Daarnaast ben ik lid van de landelijke werkgroep van WN die zich bezig houdt met de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen.¬†Binnen mijn werk hou ik mij nu veel bezig met verbonden partijen, financieringsvraagstukken en allerlei strategische economische/integrale opgaven. Die kennis en ervaring komt mij goed van pas om invulling te geven aan de controletaak die wij als AB hebben.¬†Ik probeer goede contacten te onderhouden met de lokale politieke partijen D66, Groen Links en PvdA in Hengelo en daarbuiten, om gezamenlijk het waterbelang te behartigen.¬†Bij het vinden van de goede contacten bij groene groepen kan ik nog hulp gebruiken. Mocht je hierover idee√ęn hebben of tips en opmerkingen over onderwerpen of voorstellen in mijn commissies, hoor ik het graag (w.van.de.griendt@vechtstromen.nl).

Algemene Beschouwing 2019 van fractie Water Natuurlijk tijdens AB-vergadering van 27 november

27 november 2019

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we druk waren met de verkiezingen. Kandidaten vinden, campagne voeren, en uiteindelijk de verkiezingen. En de grootste waterschapspartij worden. Dat gaf ons de verantwoordelijkheid om een coalitie proberen te vormen. En m.b.v. formateur Bart Krol is er een coalitie gevormd. Met een groen bestuursprogramma dat bijna unaniem op steun kon rekenen. Een bestuursprogramma dat ambitie maar ook realisme uitstraalt. En met een programma waarin we tijdens een erg plezierige tweedaagse, gezamenlijk met alle fracties bestuurlijke vernieuwing op de rails gezet hebben.

We zijn inmiddels een half jaar bezig.
I.p.v. commissiedagen hebben we nu peildagen. We kennen agendacommissies. De peildagcommissies worden voorgezeten door AB-leden. En dat bevalt uitstekend!

Het dualisme begint terrein te winnen. Maar……..het zijn wel erg lange vergaderdagen en het aantal ondersteunende commissies is groeiende. Willen we dit en is het ook voor de kleine fracties te doen?

Over een half jaar gaan we evalueren. Het goede behouden en hetgeen wat niet bevalt aanpassen.

Afgelopen zomer kenmerkte zich voor het tweede achtereenvolgende jaar als een kurkdroog jaar. Natuur en landbouw hebben flink geleden.

Voor onze waterschapsorganisatie betekende het langdurig extra inspanningen.

Er is gedaan wat mogelijk was om de schade zo veel mogelijk te beperken.

We willen dan ook graag een compliment geven aan onze organisatie dat ze daarin geslaagd zijn.
Tegelijkertijd geeft de droogte van de laatste jaren ook aan dat we werk moeten maken met o.a. ruimtelijke adaptatie, ons gebied klimaatrobuust inrichten.
We moeten droogte maar ook een te veel aan water maximaal het hoofd kunnen bieden. En daarnaast ook accepteren dat we als waterschap niet alle extremen op kunnen lossen.

We zijn te kort bezig om inhoudelijk veel over de programma’s te kunnen zeggen. Dat gaan we dan ook niet doen.

Eén project willen we wel met name noemen. Dat is de afronding van het project Reggedal Enter.Een schoolvoorbeeld van een klimaatrobuust beekherstel project.

KRW, natuur, klimaatbestendigheid, veiligheid, recreatief medegebruik.
En dat alles gerealiseerd met zeer veel draagvlak in het gebied.
Onze complimenten voor het projectteam die dit voor elkaar heeft gekregen.

Wat we deze bestuursperiode willen en ook verwachten is dat bij al ons handelen als waterschap er nagedacht wordt over vergroening en duurzaamheid.
Of dat nu om het aanleggen van een zonnepark gaat of over het vervangen van een stuw. Zo ook bij de komende aanpassingen van ons kantoor en omgeving. Duurzaamheid en vergroening moeten daar vanzelfsprekende onderdelen van zijn.
Het komend jaar zullen we de voortgang op vergroening en duurzaamheid zeer kritisch volgen en waar nodig om aanscherping vragen.

Het huidige maaibeleid is voor ons wat dat betreft een zorgenkind.
Daar valt nog zeer veel winst te behalen. Biodiversiteit vergroten moet ook daar een speerpunt zijn.
En de voortgang KRW, natura 2000. Het zal een hele uitdaging worden om op tijd deze doelen te halen.

In deze korte beschouwing willen we toch nog iets kwijt over de problemen, uitdagingen waar wij voor staan voor wat betreft de stikstof en de pfas.

Wij vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor de problemen en daarmee ook voor de oplossingen.

Ook voor ons waterschap heeft het consequenties. We hopen dat landbouw, natuur, en de bouw niet tegenover elkaar komen te staan maar samen op zoek gaan naar oplossingen. Een uitdaging waarbij we een beroep doen op onsnuchtere boerenverstand en op ons nuchtere burgerverstand.

Tot slot willen we de organisatie bedanken voor de goede ondersteuning van ons bestuurswerk. En we danken de overige fracties voor de plezierige en constructieve manier van samenwerken.

Jan Nicola√Į namens de fractie WN

v.l.n.r.:
Ellen Pot, Anieke Kranenburg, Wim van de Griendt, Jan Nicola√Į, Nettie Aarnink, Myrte van Dijk

Algemene ledenvergadering Water Natuurlijk Regio Oost

20 november 2019

Ed Piek en Wim Boom zijn tijdens de ALV van 19 november afgetreden als bestuurslid. Daarop werden er door de aanwezige leden twee nieuwe, voorgestelde, bestuursleden gekozen, t.w. Ton de Bruijn en Robert Scholma. Het regiobestuur zoekt samen met de fracties (nieuwe) wegen om de verbinding met de achterban te levend te houden.

Inhoudelijk speelt er van alles bij de Waterschappen, dus neem vooral eens een kijkje op de sites van de Overijsselse waterschappen:
https://www.waternatuurlijkdodelta.nl
https://www.waternatuurlijk.nl/vechtstromen/
Klimaatverandering, watermanagement: ze zijn onlosmakelijk verbonden.

Gastspreker Maurice¬†Beijk¬†van Rentmeester2050 inspireerde de aanwezigen¬†(leden en gasten)¬†met zijn betoog als dwarsdenker en creatieve verbinder.¬†Blauw+Groen=Doen is zijn motto.¬†Dat lukt met¬†omdenken: op een andere manier naar problemen en uitdagingen kijken. In een¬†inspirerende presentatie nam hij de aanwezigen mee in zijn idee√ęn. De natuur is de grootste inspiratiebron voor circulariteit: de natuur herbergt alle oplossingen in zich. Zo stond de snavel van een ijsvogel model voor de neus van¬†een¬†hogesnelheidstrein,¬†waardoor de luchtweerstand aanzienlijk werd verminderd. Vraag niet wat iets kost, maar wat het oplevert, ook waar het gaat om je persoonlijke investeringen in duurzaam leven!
Maurice wees ook op het trashpicking initiatief van Tijmen Sissing uit Hengelo¬†dat ‚Äúviral‚Ä̬†ging, waardoor hij nu de wereld over reist om afval op te ruimen. Kortom een inspirerende avond.

Ellen Pot, regiosecretaris en fractielid

Algemene ledenvergadering en interactieve lezing

1 november 2019

Dinsdagavond 19 november houdt Water Natuurlijk Regio Oost (Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta) een korte Algemene Ledenvergadering (20.00 uur Р20.45 uur) met o.a. voordracht en benoeming van twee nieuwe bestuursleden en afscheid van twee bestuursleden.
Aansluitend, vanaf 20.45 uur is Maurice Beijk bereid gevonden een interactieve lezing te houden over: BLAUW + GROEN = DOEN over hoe we op praktische wijze gehoor kunnen geven aan de duurzaamheidsagenda. Bekijk hier meer informatie over Maurice Beijk.
Ook voor introducées toegankelijk!
We hopen u te mogen begroeten in het Waterschaphuis Vechtstromen (Kooikersweg 1 in Almelo).

PEILdag voor commissies

23 oktober 2019
Binnen het waterschap Vechtstromen wilde het algemeen bestuur bestuurlijk een meer duale structuur.¬†In navolging van De Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, wil het AB ook in het waterschap een duidelijkere scheidslijn tussen de volksvertegenwoordigers¬†(Algemeen Bestuurders) en portefeuillehouders (Dagelijks Bestuurders).¬†E√©n van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door … Lees "PEILdag voor commissies" verder

Binnen het waterschap Vechtstromen wilde het algemeen bestuur bestuurlijk een meer duale structuur. In navolging van De Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden, wil het AB ook in het waterschap een duidelijkere scheidslijn tussen de volksvertegenwoordigers (Algemeen Bestuurders) en portefeuillehouders (Dagelijks Bestuurders). Eén van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door AB-leden. Portefeuillehouders (DB-leden) wordt desgevraagd het woord gegeven. De commissies komen vijf keer per jaar, op de zogeheten PEILdagen, bij elkaar ter voorbereiding op de AB-vergaderingen. Ons waterschap kent nu vier commissies en als fractie hebben we ons verdeeld over de verschillende commissies:

 • Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie¬†| Jan Nicola√Į, Wim van de Griendt, Anieke Kranenburg
 • Klimaat¬†| Ellen Pot, Wouter Rozendaal, Jan Nicola√Į
 • Waterkwaliteit¬†| Anieke Kranenburg, Wouter Roozendaal, Myrte van Dijk
 • Financi√ęn en Beleidsuitvoering | Wim van de Griendt, Myrte van Dijk

Vanuit de fractie heeft Ellen gesolliciteerd als commissievoorzitter van de commissie DBO en zij is op 2 oktober voor die functie benoemd door het algemeen bestuur. Daar zijn wij als fractie erg blij mee en vooral na haar eerste zeer geslaagde vergadering.

Even voorstellen… Ellen Pot


Ellen Pot Commissievoorzitter

Uitvoerende en controlerende macht niet in dezelfde handen. Ik ben daar een groot voorstander van. Dat komt het democratische proces èn de resultaten ten goede. Eén van de genomen maatregelen is om de commissies voor te laten zitten door AB-leden. Een goed begin! Ik vind het een goede zaak dat ook AB-leden hierdoor het democratisch proces helpen bewaken. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij en heb daarom intern gesolliciteerd op de functie van commissievoorzitter.

Mijn ambitie en sollicitatie zijn op 2 oktober jl. gehonoreerd met een benoeming¬†tot voorzitter van¬†mijn voorkeurscommissie:¬†Duurzaamheid, Bestuur en Organisatie¬†(DBO) door¬†het Algemeen Bestuur. Ik ben daar heel blij mee.¬†Meteen¬†mocht ik aan de slag in m‚Äôn nieuwe functie. Daarbij kreeg ik de onmisbare en professionele¬†steun¬†van directielid Marianne Ottenvanger. Portefeuillehouders Stefan Kuks¬†(Bestuur en Organisatie), onze watergraaf,¬†en Hans van¬†Agteren¬†(Duurzaamheid)¬†waren paraat om de commissieleden van informatie te voorzien en hun vragen te beantwoorden.¬†Ik heb¬†als voorzitter¬†ingezet¬†op een ieders inbreng aan het ‚Äėgesprek‚Äô, zoveel mogelijk naar tevredenheid van alle leden van de commissie.¬†Uit de feedback die ik mocht ontvangen bleek dat dat aardig gelukt was.¬†Het aangenaam¬†en duaal¬†laten¬†verlopen van de onderlinge kennisoverdracht en discussies¬†is een blijvende uitdaging.¬†Houd mij scherp!¬†Dan houd ik jullie graag op de hoogte van de vorderingen van het dualiseringsproces binnen ons waterschap.

Naast commissievoorzitter van DBO, ben ik lid van de commissie Klimaat. Ook in die hoedanigheid zult u, via deze nieuwsbrief, ook via de sociale media, nog regelmatig van mij horen.

Ellen Pot

Nettie Aarnink heeft namens Water Natuurlijk zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen

10 juli 2019

foto Eric Brinkhorst

Portefeuille & relatieverantwoordelijkheid

 • Portefeuille: voldoende water, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Natura2000), internationale samenwerking
 • Accounthouder: Drents plateau, Dinkel
 • Eerste loco-watergraaf

Voordracht Nettie Aarnink als dagelijks bestuurslid Vechtstromen

8 mei 2019

Formateur Bart Krol heeft vorige week met vier partijen gesproken die uitvoering willen geven aan het bestuursakkoord dat op 24 april bijna unaniem is vastgesteld door het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Dit gesprek is positief verlopen en Nettie Aarnink (Water Natuurlijk), Wim Stegeman (CDA), Hans van Agteren (AWP niet politiek wel deskundig) en Erik Lievers (fractie Bedrijven) hebben aangegeven graag het nieuwe dagelijks bestuur te willen vormen.

Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen

De voorgestelde portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen als volgt:

 • Stefan Kuks: voorzitter;
 • Nettie Aarnink: watersysteem;
 • Wim Stegeman: watersysteem en financi√ęn;
 • Hans van Agteren: watersysteem en waterketen;
 • Erik Lievers: waterketen.

Op een nog te bepalen moment tussen 22 en 29 mei volgt het zogenoemde ‚Äėconstituerend beraad‚Äô. In dit overleg zal het nieuwe dagelijks bestuur gedetailleerde en nadere afspraken maken over onder meer de portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in overleggen.

In de komende periode wordt een risicoanalyse integriteit uitgevoerd naar de kandidaat dagelijks bestuursleden. Het algemeen bestuur besluit op 22 mei over het voorstel de kandidaat dagelijks bestuursleden te benoemen. In deze vergadering van het algemeen bestuur wordt ook afscheid genomen van de vertrekkende dagelijks bestuursleden.

Nettie Aarnink en Wim Stegeman hadden de afgelopen bestuursperiode zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hans van Agteren en Erik Lievers treden nieuw toe tot het dagelijks bestuur. Hans van Agteren is onder meer wethouder geweest van de gemeente Enschede. Erik Lievers was onder meer gedeputeerde van de provincie Overijssel, wethouder van de gemeente Hengelo en is op dit moment senior-consultant bij een adviesbureau.

 

Nieuwe bestuur Waterschap Vechtstromen kiest voor een blauwgroene koers ?‚ėėÔłŹ

25 april 2019

vlnr: Anieke Kranenburg, Myrte van Dijk, Jan Nicola√Į, informateur Bart Krol, Nettie Aarnink, Wim van de Griendt en Ellen Pot.

Nieuwe bestuur Waterschap Vechtstromen omarmt blauwgroene ?‚ėėÔłŹ koers en wil extra investeren in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, vergroening, duurzaamheid en een goede waterkwaliteit. Ook koos het bestuur voor een duurzaam financieel beleid en beperking van lastendrukstijging. Een mooi resultaat ‚ėėÔłŹ? van het nieuwe bestuur en onze informateur Bart Krol en zijn supportteam Marjolein Friele en Brenda Koopman. Hiermee kunnen we als Waterschap Vechtstromen samen met onze partners en inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke, veilige en gezonde leefomgeving.

1234567