Speerpunten Vechtstromen

 Vechtstromen, van Drenthe tot Twente. Land van zand, veen, bronnen, beken en kanalen. Waar we veilig wonen, werken en ontspannen. En een goede balans vinden tussen ecologie en economie. Dat is onze missie!

Mensen, dieren en planten leven van water. Water Natuurlijk is een groene waterschapspartij en is uw stem in het waterschap Vechtstromen. Wij staan voor wat u belangrijk vindt: gezond, mooi en natuurlijk water. Duurzaam waterbeheer met oog voor álle functies en gebruikers. Dat is hard nodig!

Veilig water
Een waterschap dat wateroverlast én verdroging voorkomt. Water ruimte geven waar dat kan, zo lang mogelijk vasthouden, opslaan en voorkomen dat laaggelegen woongebieden overstromen. Vasthouden, bergen en dan pas doorgeven!

Gezond water
We staan voor gezond water voor mens, plant en dier. Bron voor prima voedsel en een aantrekkelijke leefomgeving. Water doet leven!

Mooi water
Genieten van water in stad en veld, van kronkelende beken met een gezonde visstand en natuurlijke vriendelijke oevers met bloemen en vogels. Ruimte, rust en afkoeling. Water is cool!

Betaalbaar water

Efficiënt en effectief waterbeheer. Bewust investeren in de toekomst. Daar betaalt iedereen waterschapsbelasting voor. Goede dingen doen tegen laagst mogelijke kosten. Duurzaam waterbeheer loont!

Helder water
 Een betrokken bestuur en heldere communicatie. Inspraak voor duurzame inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem. B