Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Veen behoud

De fractie van Water Natuurlijk was gisteren in Aldeboarn om zo zelf te kunnen zien hoe we de verdwijning van het veen kunnen tegengaan. Fractievoorzitter Tieneke Clevering: “onderwaterdrainage is een dure maatregel maar noodzakelijk als we de CO2 uitstoot naar beneden willen brengen. Politiek Fryslân moet hier haar nek voor uitsteken en belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen wanneer dit zorgt voor behoud van het veen. Het veen behouden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid!”