Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Verzilting als Kans!

`Verzilting als probleem` dat was de titel van de  bijdrage aan deze website van fractielid Martin Dijkhof op 29 april 2017. Hij kondigde daar ook aan dat de fractie een bezoek zou brengen aan Texel.

Dit bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden op vrijdag 1 september jl. onder stralende weersomstandigheden.

Vertegenwoordigers van Water Natuurlijk, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, It Wetterskip en de PvdA bezochten toen Zilt Proefbedrijf op Texel. http://www.ziltproefbedrijf.nl/

Zilt Proefbedrijf Tested on Texel doet zo’n 10 jaar onderzoek naar de zouttolerantie van bestaande, gangbare landbouwgewassen. Gewassen die voor voedsel kunnen zorgen in verzilte gebieden. Denk daarbij aan onder meer aardappel, wortel, aardbeien en sla. Op het openlucht laboratorium wordt de zouttolerantie van gewassen nauwkeurig onderzocht. Via druppelirrigatie worden diverse veldjes geïrrigeerd met 7 verschillende zoutconcentraties, oplopend van zoet tot aan zeewater. Deze werkwijze is nieuw en vindt, voor zo ver bekend, niet elders in Nederland plaats.

Het was een zeer geslaagd werkbezoek, waar het enthousiasme en de betrokkenheid van Marc van Rijsselberghe in grote mate aan bij heeft gedragen.

Aan ons nu de opdracht om deze kansen te pakken als Water Natuurlijk Fryslân samen met onze partners.

Jelle Arjaans- Geborgde Natuur-Waternatuurlijk