Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Vier jaar vruchtbare kringloop in de Achterhoek

Vier jaar vruchtbare kringloop in de Achterhoek

Waterschap Rijn en IJssel werkt sinds 2013 samen met LTO Noord, ForFarmers, Vitens, FrieslandCampina en Rabobank aan het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek. Het is vooral gericht op de reguliere landbouw en bedoeld om bodemkwaliteit te verbeteren en uitspoeling van mineralen te verminderen. Een luchtige, koolstofrijke bodem kan veel water opnemen en minder uitspoeling leidt tot schoner water.

In vier jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is al aardig wat bereikt. Het is gelukt om de uitspoeling van fosfaat sterk te verminderen. Voor stikstof ligt er nog steeds wel een opgave. Ruim de helft van de deelnemers voldoet, gemiddeld over drie jaar, aan de uitspoelingsnorm voor het stikstofbodemoverschot. Het gemiddelde zandbedrijf rond 1990 had nog een stikstofoverschot van circa 400 kg N per ha. Nu is dat 190 kg N per ha. Maar de verschillen in stikstofoverschotten tussen de VKA-deelnemers zijn nog groot. Daar is dus nog veel te bereiken.

Onder grasland is de nitraatuitspoeling vrijwel nergens een probleem, maar bij maispercelen ligt dit anders. Dit blijkt uit meting van de stikstofvoorraad in de bodem in het najaar. De maisteelt zal op veel bedrijven echt anders moeten. Veel bedrijven laten al jaren zien dat het kan. Water Natuurlijk volgt de ontwikkelingen rondom nauwgezet: we zijn kritisch, maar zeker positief!