Call us Call Us (111) 234 - 5678

NL

Water inspiratie voor verkiezingsprogramma’s

Water in gemeentelijke verkiezingsprogramma’s

Inspiratie voor schrijvers verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2018
De landelijke verkiezingen zijn nog maar net achter de rug. Lokale afdelingen en partijen maken zich alweer op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Water Natuurlijk hoopt dat water een prominente plek krijgt in de verkiezingsprogramma’s en heeft concrete tips.

Schoon, gezond, aantrekkelijk water, dat wil iedereen: niet te veel, niet te weinig en van goede kwaliteit. Water is bepalend voor de kwaliteit van onze leefomgeving en is een belangrijke voorwaarde voor onze dagelijkse behoeften: gezond voedsel, een groene omgeving, aantrekkelijke wijken, recreatie, bedrijven en gevarieerde natuur.

Rol gemeenten belangrijk
Daarom is ruime aandacht voor water nodig. Die noodzaak wordt alleen maar groter met de toenemende druk op onze ruimte en klimaatverandering. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door water al vanaf het begin in de planvorming mee te nemen en ruimte te geven aan slimme koppelingen. Samen met andere overheden zoals de waterschappen, maar ook met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook kunnen gemeenten hun inwoners stimuleren om hun straat of wijk te vergroenen en zo klimaat bestendiger te maken.

Water Natuurlijk denkt mee
Om de schrijvers van de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s te inspireren, heeft de fractie van Water Natuurlijk in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een aantal praktische tips op een rijtje gezet. Maak er gebruik van en geef water een goede plek in de verkiezingsprogramma’s.

Je kunt hier het inspiratiedocument ten behoeve van de gemeentelijke verkiezings programma’s downloaden.

Wij hopen dat je er inspiratie uit kunt putten. Heb je vragen? Wil je meer gemeente-specifieke programmapunten? laat het ons weten: we denken graag verder mee.
Stuur een mailtje naar stichtserijnlanden@waternatuurlijk.nl