Coalitie WN, CDA en Geborgden

Water Natuurlijk, CDA en Geborgden hebben overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiĂ«le uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023 bepaald.

Men ziet grote opgaven om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico’s worden doorgeschoven naar de toekomst. De doelen zijn vastgelegd in een bestuursakkoord:

  • beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte;
  • bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten;
  • verbetering van de waterkwaliteit in Oost-Brabant voortvarend oppakken;
  • bevorderen van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten.

“Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we ‘waterbewust samen willen werken met water’. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte, landschap, water, bodem, milieu, natuur en recreatie”, aldus Ernest de Groot, DB-lid namens Water Natuurlijk.

Zie Waterschap Aa en Maas voor meer info.

Toon alle berichten in deze rubriek