In Memoriam Frans Swinkels (1957-2020)

Net na kerst bereikte ons het droevige bericht, dat dhr. Frans Swinkels 26 december is overleden. Frans is in het ziekenhuis te Helmond, in het bijzijn van zijn vrouw Truus overleden. Wij condoleren zijn familie, vrienden en collega’s van Werkgroep Behoud de Peel en de Brabantse Milieufederatie met zijn overlijden en wensen hen veel sterkte toe bij de verwerking van dit enorme verlies.

Wij danken Frans voor zijn enorme inzet op het terrein van water (m.n. verdrogingsbestrijding, waterconservering en wijstherstel), natuur (m.n. realisatie EHS/NNB en herstel Peelvenen), milieu en landbouw de afgelopen 25-30 jaar, zowel via de Werkgroep Behoud de Peel, het groene waterschapsoverleg, diverse reconstructiecommissies, het Wijst Netwerk en de Brabantse Milieufederatie.

Frans was een belangrijk onderdeel van onze steunfractie als kandidaat op onze kandidatenlijst, adviseur van de fractie en voormalig lid van de regiocommissie Boven-Aa. Namens Water Natuurlijk Aa en Maas zijn we Frans veel dank verschuldigd voor zijn kennis en kunde en zijn inzet.

Ernest de Groot (lid DB, loco dijkgraaf) en Suzanne de Zoeten (lid AB, fractievoorzitter)

Zie ook: Brabantse Milieufederatie en Eindhovens Dagblad.

Toon alle berichten in deze rubriek