Succesverhalen Aa en Maas

In de afgelopen jaren zijn voor de burger en de natuur de volgende  resultaten bereikt:

  • Herstel van 1.000 ha natte natuurparel, o.a. in de wijst gronden Uden, in de Bult en in de Groote Peel op de grens van Brabant en Limburg (herstel hoogveen)
  • 60 km beek hersteld samen met de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ), o.a. in het dynamisch beekdal, bij de Bakelse Aa, de Astense Aa en de Hooge Raam.
  • Pilot verwijdering medicijnresten RWZI Aarle-Rixtel om nieuwe (opkomende) stoffen, zoals medicijnresten en bioplastics uit het afvalwater te zuiveren.
IMG_8991
De Peel
  • Herstel van wijst in vijf deelgebieden en uitwerking herstel wijst in vijf nieuwe deelgebieden, benutten van breuken voor waterconservering, op naar een Geopark voor de Peelhorst.
  • Meer natuurvriendelijk dijkbeheer (hooiland), voor een kruidenrijke/stevige dijk
Punt 5: Wijstgronden Uden
Stuw wijstgronden Uden
  • 80 vispassages aangelegd t.b.v. de vismigratie, zowel grote als kleine, mede dankzij het clusterproject vismigratie.
  • 170 ha waterberging (ruimte voor water in beekdalen) gecreĂ«erd en waterberging Raamvallei komt er nu aan.
  • Subsidieregeling voor de (afkoppeling) van stedelijk water, de aanschaf van regentonnen en de vergroening van schoolpleinen.
  • Meer waterconservering op hogere zandgronden door streefpeilen van sloten te verhogen, breuken te benutten en door de GGOR Plus.
vispassage molenbeek
Vispassage nabij oude watermolen
Toon alle berichten in deze rubriek