Terugblik 2021 en nieuwjaarswens 2022

Water Natuurlijk is de meest groene waterschapspartij met hart voor blauw. Water Natuurlijk zet zich in voor water in relatie tot natuur, landschap, cultuurhistorie, educatie en recreatie. Dat doen we op het niveau van het waterschap, gebieden binnen het waterschap en ook bij u in de wijk/buurt.

Fractie WN Aa en Maas

Elke dag weer zetten al onze Water Natuurlijk bestuurders in Aa en Maas zich, samen met leden van ons waardevolle netwerk, in voor veilig, voldoende, schoon, gezond/natuurlijk en betaalbaar water. Samen met onze stakeholders werken we aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor mens, plant en dier.

Terugblik

Het jaar 2021 is door corona uiteindelijk weer een heel ander jaar geworden dan verwacht. Ondanks diverse lockdowns en vele beeldbel-bijeenkomsten op afstand zijn we gewoon doorgegaan met het behartigen van de blauw-groene belangen van onze achterbannen.

  • We hebben weer meer gebiedseigen water vast gehouden in Oost-Brabant. Op de Maashorst is de grondwaterstand 30 cm hoger dan een jaar geleden.
  • Samen met oud-dijkgraaf Lambert Verheijen hebben we een zwarte populier geplant in het dynamisch beekdal bij Kasteel Heeswijk.
  • Eind vorig jaar hebben we ons ambitieuze Waterbeheerplan vast gesteld voor de komende zes jaar (2022-2027) en ja, we willen die KRW doelen zoveel mogelijk halen.

Nieuwjaarswens

Wij wensen al onze partijleden, leden van ons netwerk en al onze volgers/fans op sociale media oprecht fijne feestdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2022 met veel verrassende ontmoetingen op/aan het water, in onze natte natuurparels of gewoon bij die poel/waterberging in uw eigen kern.

Laten we proberen duurzamer en groener uit deze stikstof- en coronacrisis te komen, “never waste a good crisis.”

Namens de gehele fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, Ernest de Groot en Suzanne de Zoeten

De vertegenwoordigers van Water Natuurlijk Aa en Maas in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas:

Ernest de Groot (Uden, DB, loco-dijkgraaf)
Suzanne de Zoeten (Escharen, AB, fractievoorzitter)
Klaas van de Laan (Schaijk, AB)
Judith Hendrickx (‘s-Hertogenbosch, AB)
Wouter-Jan Oosten (Veghel, AB)
Gerard Claassen (Lierop, AB)
Jacques van Geest (Gassel, AB)

Toon alle berichten in deze rubriek