Afwijzing nieuwe waterschapstarieven

Het financieringsstelsel van de nieuwe waterschapswet verplicht de waterschappen om een nieuwe ‘kostentoedelingsverordening’ op te stellen. Daarbij gaat het vooral om de verdeling van de lasten over de verschillende categorieën (bedrijven, landbouw, inwoners)

Het huidige bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden koos in september in meerderheid voor een verschuiving in de grondslag van de tarievenregeling, die een verdere verlaging van de tarieven voor de landbouw inhoudt. Voor de burgers betekent dit besluit vanaf 2009 aanzienlijke tariefstijgingen.

Water Natuurlijk wijst deze regeling af.
“Op deze manier gaan burgers de komende jaren meer betalen voor het waterschap en de boeren minder”, aldus lijsttrekker Jikkie van der Giessen.
“Wat ons vooral steekt is dat het besluit nu genomen is door het waterschapsbestuur, terwijl de uitvoering plaatsvindt nà de waterschapsverkiezingen. Dat kan natuurlijk niet. Water Natuurlijk zal het besluit daarom onmiddellijk ter discussie stelen na de verkiezingen. Liever hebben we natuurlijk dat er een goed besluit wordt genomen. Dat kan, want met de nieuwe waterschapswet in de hand en is het ook mogelijk om te kiezen voor een beperkte lastenverlichting voor de agrarische sector, bedrijven en voor huurders en een beperkte stijging voor huiseigenaren. Het besluit zoals nu is vastgesteld, pakt vooral nadelig uit voor éénpersoonshuishoudens: met de al voorgenomen algemene tariefsstijging van 3% gaan die volgend jaar ruim 205 meer betalen! Het gaat om maar liefst 30.000 huishoudens. ook huiseigenaren moeten zo’n 10% meer betalen.”

Water Natuurlijk is van mening dat over het graf heen regeren van het huidige bestuur niet past in de nieuwe stijl van het waterschapsbestuur. Jikkie roept daarom alle kiesgerechtigden op in ieder geval gebruik te maken van zijn/haar stemrecht bij de verkiezingen voor het nieuwe bestuur van het waterschap: “Ga vooral stemmen en maak het ons mogelijk om iets te doen aan deze onrechtvaardige verdeling van de waterschapslasten”.

Via het kieskompas kan iedereen bepalen of men zich het beste thuis voelt bij Water Natuurlijk of bij een andere partij. Water Natuurlijk wijst er wel op dat de bestuursleden Mol en Kodde (nu de nummers 1 en 3 op de lijst van het CDA) voor de nieuwe, oneerlijke, tariefregeling stemden. Een motie van Joop Roodenburg (nu kandidaat voor Water Natuurlijk) om de tarieven eerlijker te verdelen, werd afgestemd.

Toon alle berichten in deze rubriek