Temmen van brakke kwel in Horstermeer

De vragen die de fractie Water Natuurlijk stelde over het project ‘Temmen van de brakke kwel’ in de Horstermeer zijn door het dagelijks bestuur (DB) beantwoord (tekst zie Beantwoording vragen Brakke Kwel). Het temmen van de brakke kwel betreft een onderzoek om te kijken of het kwelwater met slechte kwaliteit dat in de Horstermeer naar bovenkomt, kan worden afgevangen en worden gebruikt als basis voor drinkwaterbereiding elders. Hierdoor zou het vieze kwelwater niet meer het bijzondere en kwetsbare water rondom de Horstermeer vervuilen. 

In de beantwoording zitten nogal wat tegenstrijdigheden. Zo wil de provincie Noord Holland in de polder 834.000 kubieke meter waterberging realiseren, terwijl het DB zegt dat er geen wateropgave is! Er wordt geen duidelijk antwoord gegeven op de politieke vraag hoe de plannen van het project Brakke kwel het standpunt van de provincie (en de daarbij behorende investeringsreserve van 21 miljoen) kunnen beïnvloeden. Immers, als het waterschap dit integrale probleem gaat oplossen, waarom zou de provincie dan nog bijdragen? In het antwoord van het DB staat dat beide zaken niets met elkaar te maken hebben en volledig wel of niet naast elkaar uitgevoerd worden. In de plannen van de Provincie staat echter dat ze het peil in een deel van de polder willen opzetten om de kwaliteit van het water en de natuur in de omgeving van de Horstermeer (de Vechtplassen) te verbeteren. Wie heeft er nu gelijk?

Gesteld wordt door het DB dat de huidige kosten voor de omgang met het brakke water in de Horstermeer laag zijn. De maatschappelijke kosten zijn echter niet concreet gemaakt. In één van de antwoorden wordt nu ook gezegd dat als het drinkwater uit de Horstermeer gewonnen wordt, het kwalitatief goede kwelwater uit de bestaande bron (Bethunepolder) gebruikt wordt om de Loosdrechtse plassen aan te vullen. Dit is geheel nieuw en ook niet eerder gemeld in de presentatie aan het algemeen bestuur. 

Best een heel ingewikkeld verhaal waarbij drinkwater en oppervlaktewater door elkaar spelen. Dit levert weer een flink aantal bestuurlijke vragen op, omdat drinkwaterbereiding geen taak is van het waterschap.
De fractie zal de beantwoording van de vragen aanmelden ter bespreking in de vergadering van april. Wordt vervolgd.

Toon alle berichten in deze rubriek