Windmolens havengebied: een oproep aan minister Kamp

De afgelopen weken is er een stevige (media-)discussie gaande tussen de provincie Noord-Holland aan de ene kant en de gemeente Amsterdam en het havenbedrijf Amsterdam aan de andere kant. Provinciale Staten wil slechts een vergunning afgeven voor het plaatsen van tien in plaats van 28 nieuwe windmolens in het havengebied. De gemeente Amsterdam denkt over een gang naar de rechter.

Van deze 28 windmolens zijn er zes een gezamenlijke investering tussen het havenbedrijf en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Die komen er nu zeer waarschijnlijk niet. Dit is niet alleen een verlies qua duurzaamheid voor de stad Amsterdam en de regio, maar zeker ook voor de duurzaamheidsdoelstellingen van heel Nederland, betoogt dagelijks bestuurder Wiegert Dulfer van waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek bungelt Nederland al jaren onderaan de lijst van landen binnen de EU wat betreft de inzet van duurzame energie. We zitten bijvoorbeeld ver onder de bijdrage van Kroatië, dat nu al voldoet aan hun doelstelling voor 2020, het jaar dat de EU-duurzaamheidsafspraken moeten ingaan. Voor Nederland ligt deze duurzaamheidsdoelstelling op veertien procent en we zijn nog niet op de helft. Verwacht wordt dat we in 2020 blijven steken op maximaal twaalf procent.

Je zou zeggen: ‘er is geen tijd meer te verliezen’.

Treuzelen met duurzaamheid betekent méér klimaatverandering en méér zeespiegelstijging, een grote zorg voor ons allemaal en zeker voor het waterschap. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil als eerste overheidsorganisatie in 2020 evenveel energie opwekken als we gebruiken. Of dit nu gebeurt door de inzet van windmolens, zonnepanelen, of het verstoken van zuiveringsslib.
Op dit moment zijn we voor ongeveer de helft energieneutraal. De andere helft willen we voor een groot deel echter gaan halen uit wind. Door de inzet van windmolens dus.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil samen met de gemeente Amsterdam in het havengebied duurzame energie opwekken en zo de klimaatverandering met bijbehorende zeespiegelstijging verminderen, de luchtvervuiling terugdringen en de energiedoelstelling dichter bij brengen. Dit alles betalen we uit eigen middelen, zonder subsidie. Verreweg de beste locatie hiervoor in het gebied van ons waterschap is op het terrein van onze rioolwaterzuivering in het Havengebied van Amsterdam.
De provincie Noord-Holland wil echter niet meer vergunningen uitgeven, dan als minimum is afgesproken met de Minister in 2013.

Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt dat bewoners geen bezwaren hebben tegen windmolens in een industriële omgeving, waarbij geen sprake is van horizonvervuiling of een beschermd dorpsgezicht. Dit is nu precies wat we in Amsterdam willen. Het Havengebied is immers een industriële omgeving, terwijl veel van de regels voor het gebruik van windmolens iets zeggen over een landelijk gebied. Maar de houding van de provincie Noord-Holland is niet bepaald behulpzaam, zoals blijkt uit de uitspraak van gedeputeerde Jack van der Hoek in het Parool van 27 september: “ik ben niet de gedeputeerde windenergie, maar ga slechts over duurzaamheid, de beslissing is aan de Provinciale Staten en ik zorg slechts voor de realisatie daarna”.
Hiermee ontneemt hij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de mogelijkheid om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan de landelijke klimaatopgave.

Daarom deze oproep aan u, minister Kamp.
Want u weet dat wij allen een groter gezamenlijk belang dienen.

De Nederlandse ambitie naar een duurzame energievoorziening leunt voor een groot deel op windmolens. En vooral de realisatie van windmolens op het vaste land stagneert. In het Amsterdamse Havengebied zijn gemeente, waterschap en bewoners enthousiast. De provincie Noord-Holland moet zich nu nog aansluiten.

Minister Kamp, als u hen helpt, helpen wij u!

Wiegert Dulfer, lid Dagelijks Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Toon alle berichten in deze rubriek