Brakke kwel in de Horstermeer

In de Commissie-vergadering van november bleek dat AGV uit het begrotingspotje “innovatie” al ruim 2 ton heeft uitgegeven aan onderzoek naar bestrijding van de brakke kwel in de Horstermeer. Door de natuurlijke kwel komen hier veel stoffen in het watersysteem die tot in de wijde omgeving een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De provincie heeft plannen om meer natte natuur in de polder te maken om zo de kwel en dus de vervuiling van de polder en zijn omgeving te verminderen. In de polder is hier nogal wat weerstand tegen vanuit de bewoners die bang zijn dat een verhoogd waterpeil hun woningen zal aantasten. Waternet is door middel van een pilot nu aan het onderzoeken of drinkwaterwinning in de Horstermeer mogelijk is. Hierdoor kan het peil van het brakke kwelwater worden verlaagd en komt het niet meer terecht in het watersysteem. Je moet dan wel “eeuwig“ met de waterwinning doorgaan, anders verval je in het oude systeem.

Hoewel dit op het eerste gezicht een sympathiek idee lijkt, is onze fractie is hier niet gelukkig mee. De Horstermeer is een diepe polder waarbij de negatieve gevolgen voor onder andere de waterkwaliteit vooral ook buiten de polder liggen, in het hele gebied ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal. Door dergelijk onderzoek wordt bij de bewoners van de polder de indruk gewekt dat daarin (definitieve) oplossingen zouden liggen en dat is niet het geval. Wij vinden drinkwaterwinning kostbaar en bovendien zeer risicovol. Je prikt nog meer in een zeer lekke bodem.

Een duurzame oplossing is op termijn alleen te bereiken door te kijken naar de functies van het gebied en de ruimtelijke ordening. Dat is een taak van de provincie. Ook de provincie moet niet de verkeerde indruk krijgen dat de problemen wel op een andere manier opgelost kunnen worden. De provincie heeft nu nog 10 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van natte natuur. Die zal ze niet gaan investeren als AGV besluit drinkwater te gaan winnen.

Onze fractie zal hier vragen over stellen. Voor commentaar en aanvullingen houden we ons aanbevolen!

Toon alle berichten in deze rubriek