Circulair Buiksloterham

En toen was er circulair Buiksloterham. Buiksloterham is een stukje Amsterdam Noord dat industriegebied was, en een gemengd woon/werkgebied moet worden. Tot zo ver niets nieuws onder zon. Dat gebeurt overal in Amsterdam en Nederland. Maar Buiksloterham is bijzonder. In maart 2015 sloegen 20 partijen de handen ineen om Buiksloterham te ontwikkelen volgens de principes van de circulaire economie: ze zetten hun handtekening onder het Manifest Circulair Buiksloterham.

Ook Waterschap Amstel Gooi en Vecht zette zijn handtekening. Niet voor niets, want circulair handelen – afval is grondstof, duurzame energie opwekken, afvalwater gebruiken en niet alleen maar zuiveren, woningen en wijken rainproof maken – is een enorme uitdaging voor waterschappen. Voor AGV is Circulair Buiksloterham een enorme kans om te leren hoe een waterschap moet handelen in een veranderende stedelijke omgeving, samen te werken met andere partijen om de circulaire economie te stimuleren en wat de beste maatregelen zijn om ook het waterbeheer circulair te maken.

Onlangs was daar dan de eerste Voortgangsrapportage Circulair Buiksloterham. Die loog er niet om. Er wordt veel gedaan en geleerd in Buiksloterham. Er zullen nieuwe vormen van sanitatie worden toegepast. Er worden rainproof ontwerpen voor woningen gemaakt. AGV “oefent” zijn nieuwe rollen en leert daarvan.

Er komen ook nieuwe vragen bovendrijven. Hoe werk je nou het beste samen met heel verschillende partners als gemeente, zelfbouwers, corporaties en lokale initiatieven aan hetzelfde project? Want het is daar dat nieuwe initiatieven en ideeën kunnen stranden; iedereen wil, maar iedereen heeft zijn eigen tempo, eigen mogelijkheden en onmogelijkheden en dat past lang niet altijd in een keer op elkaar. Een andere vraag is hoe je er nou voor zorgt dat de voor- en nadelen van nieuwe technieken goed verdeeld worden. We weten hoe we het deden en hoe daar de belangen lagen, maar nieuwe technieken laten de revenuen soms terecht komen bij partijen die geen enkel risico nemen, en de risico’s bij partijen die er niets wijzer van worden.

Er zit wel een grote adder onder het gras. Dat is de bouwwoede die zich meester maakt van Amsterdam. Die bouwwoede is terecht, en speelt niet alleen in Amsterdam. Mensen willen in de (rand)stad wonen, maar de woningen zijn op. Dus moeten er nieuwe komen. Circulaire initiatieven dreigen dan het kind van de rekening te worden. Want alles wat nieuw en anders is, en eigenlijk een plek moet krijgen in al die bouwplannen, houdt maar op.

De initiatieven die nu in Buiksloterham worden genomen, mag dat niet overkomen. Die moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te bewijzen. Dan maar iets kalmer aan met de woningbouw, of juist wat gedurfder. Want we kunnen het ons niet veroorloven ons te verdiepen in de kansen van de circulaire economie van de 21ste eeuw, en ondertussen woningen te bouwen die hooguit voldoen aan de eisen van de 20ste. En dat geldt niet alleen voor Buiksloterham, dat geldt voor alle woningen die gebouwd gaan worden de komende jaren. Water Natuurlijk riep het Dagelijks Bestuur van AGV dan ook op om bij gemeenten en projectontwikkelaars steeds de noodzaak van circulair bouwen en circulaire gebiedsontwikkeling naar voren te brengen.

Toon alle berichten in deze rubriek