De otter is weer gezien in AGV gebied!

Bij de natuurverbinding tussen de Ankeveense Plassen en het Naardermeer is voor het eerst een otter gesignaleerd. Het dier verscheen voor een cameraval van de zoogdiervereniging die bij de faunapassage staat, een grote verrassing voor de vrijwilligers die de beelden bekeken.

Graadmeter voor de natuur
De laatste otter in het Naardermeer werd bijna vijftig jaar geleden waargenomen. Daarna is hij vooral door een slechte waterkwaliteit verdwenen. Gelukkig is de waterkwaliteit de laatste jaren sterk verbeterd. In 2010 werd een otter gespot in de nabijgelegen Vechtplassen, maar dit dier werd enkele maanden later doodgereden. Jaarlijks overlijdt bijna een kwart van de otters in het verkeer; daarom zijn faunapassages van levensbelang. Het Naardermeer en de Ankeveense Plassen werden tot 2013 van elkaar gescheiden door de drukke provinciale weg N236. Waterschap AGV, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland bundelden hun krachten om beide natuurgebieden met elkaar te verbinden. Onder de weg liggen nu twee grote faunapassages van respectievelijk 60 en 80 meter breed. Deze vormen de breedste natte natuurverbinding van Nederland. Met deze natuurverbinding is weer een cruciale schakel tussen natuurgebieden in Nederland gerealiseerd. Een belangrijke schakel in de Natte As van Nederland die waterrijke gebieden met elkaar verbindt. Hierdoor worden gebieden groter en de natuur sterker en weerbaarder. Zo bied je dieren en planten in dit drukke land meer overlevingskansen. Deze verbinding haalt de gebieden uit hun isolement.

Het is heel erg goed nieuws en een pluim voor de inzet van Water Natuurlijk dat er nu weer een otter in ons gebied is opgedoken. De otter staat als roofdier aan de top van de voedselketen en is daarmee graadmeter voor de kwaliteit van de natuur. De passage draagt eraan bij dat de otter hier een veilige toekomst krijgt en zich kan verplaatsen tussen de twee moerasgebieden. De lichte komvorm van de passages en de natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat veel dieren er gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de ringslang, heikikker en rugstreeppad, maar ook reeën en egels kunnen nu de drukke weg veilig passeren. Dit geldt eigenlijk voor alle dieren die hier voorkomen. Ook de otter, die weer in de Vechtplassen gesignaleerd is, krijgt zo meer mogelijkheden. Door de trek van de dieren vergroot ook het leefgebied van de unieke planten die hier voorkomen.

Op de site van Natuurmonumenten staan foto’s en filmpjes van de otter en andere dieren die onder de faunapassage doorlopen.

Toon alle berichten in deze rubriek