Kiezen voor Water – symposium za 9 maart Amsterdam

Klimaatverandering maakt de waterschappen relevanter dan ooit. We staan voor urgente uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en kringloopeconomie. Waterschappen spelen daarin een cruciale rol. Zij gaan over praktische maatregelen voor een schone, klimaatslimme, groene en gezonde leefomgeving, op het platteland én in de stad. Door te kiezen voor water, maken we Nederland duurzaam. Op 9 maart bespreken we hoe we dit gaan doen. Water Natuurlijk organiseert een symposium met inspiratie van de doeners van nu en in debat met de politieke leiders van morgen. Kom ook, toegang is gratis!

AANMELDING

Meld je vóór 8 maart aan op de website van Water Natuurlijk: www.waternatuurlijk.nl/actueelnl/aanmelding-landelijk-symposium-9-maart/

LOCATIE
Kompaszaal – KNSM-Laan 311 – 1019 LE Amsterdam

PROGRAMMA

12.00 Inloop  
13.00 Welkom door dagvoorzitters Boris vd Ham

D66 en lijstduwer Water Natuurlijk

Julia Matser

voorzitter DWARS GroenLinkse jongeren

13.10 Inleiding ‘Kiezen voor Water’ Bart Jan Krouwel

voorzitter Water Natuurlijk

13.20 Kiezen voor een klimaatrobuust watersysteem Agnes van Zoelen

Hoogheemraad HHSK

13.45 Kiezen voor een klimaatslimme stad Cees-Anton van den Dool

Dakgraaf bij Metropolder Company

14.10 Kiezen voor stoppen bodemdaling Laura Bromet

GroenLinks Tweede Kamer

Tjeerd de Groot

D66 Tweede Kamer

14.35 Valt er wat te kiezen?

Gesproken column over waar de waterschapsverkiezingen over gaan (of zouden moeten gaan)

Chris Aalberts

Journalist & publicist

14.45 Pauze  
15.10 Kiezen voor aanpak plastic vervuiling Dr. Heather Leslie

Ecotoxicoloog VU Amsterdam

15.35 Kiezen voor versterken biodiversiteit Marieke Harteveld

Directeur Natuurbescherming WNF

16.00 Kiezen voor hergebruik grondstoffen Jacqueline Cramer Ambassadeur Circulaire Economie
16.25 Het moet, het kan én het is leuk!! Anabella Meijer

Auteur ‘Eerste Hulp bij Klimaatverandering’

16:45 En nu: actie!

 

Groepsgesprek

Bart-Jan Krouwel, Julia Matser, Boris van der Ham

17.00 Borrel  
18.00 Einde  
Toon alle berichten in deze rubriek