Kwijtschelding waterschapsbelasting voor AOW-ers over de jaren 2012-2015

Eind 2014 bleek dat de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting in een aantal gemeenten verschillend was uitgevoerd. Vanaf 2011 waren de bedragen voor AOW- en bijstand iets uit elkaar gaan lopen en het AOW-bedrag was iets hoger. In sommige gemeenten werd wel 100% van het AOW-bedrag aangehouden als kwijtscheldingsnorm (in Amsterdam, Hilversum, Bussum, Naarden en Wijdemeren), in andere niet.

In december 2014 besloot het AB van AGV dat de kwijtscheldingsnorm voor iedereen gelijk moest zijn, dus 100% van het AOW-bedrag. Tegelijkertijd vroeg het AB toen om dit te herstellen voor mensen die mogelijk buiten de boot zouden kunnen zijn gevallen over de voorgaande jaren. Er werd speciale aandacht gevraagd voor mensen die in de vorige jaren géén kwijtschelding hadden aangevraagd. Eind 2015 bleek hiermee nog steeds niets te zijn gebeurd. Water Natuurlijk had het liefst gezien dat er op de websites van AGV en Waternet aandacht aan zou worden besteed. Samen met de PvdA hebben we dit aan de orde gesteld en de uitkomst is dat de sociale loketten van de gemeenten over het probleem geïnformeerd zullen worden.

Wij schatten in dat het om ongeveer 80 mensen kan gaan. Bijvoorbeeld mensen die in de jaren 2011 -2015 voor het eerst AOW kregen en dus geen kwijtschelding over de voorgaande jaren hadden aangevraagd. Het met terugwerkende kracht verkrijgen van kwijtschelding is alleen van toepassing op ingezetenen die echt alleen maar AOW ontvangen en geen andere inkomsten hebben. De kwijtschelding moet bij Waternet worden aangevraagd.

Informatie bij Marjolein Quené m@quene.nl

Toon alle berichten in deze rubriek