Muskusratten: uitroeien of natuurlijk beheersen?

Op dinsdag 17 april vond een beeldvormende sessie plaats over de voorgenomen nieuwe muskusratten bestrijding strategie van de Unie van Waterschappen. Deze sessie is terug te zien op de website van het waterschap.

De fractie van Water Natuurlijk heeft ter voorbereiding op deze sessie een eigen notitie opgesteld die onze vragen en inzet duidt. Deze notitie is hier te vinden: Muskusratten – notitie WN AGV

De inzet van Water Natuurlijk is:

  1. Niet overgaan tot het landelijk uitroeien van de muskusrat, maar het laten bestaan van muskusrattenpopulaties in natuurgebieden en veenweide gebieden. Geen intensivering van de beheersstrategie in ons gebied, maar doorgaan met huidige aanpak waarmee we bewezen de populatie weten te beheersen.
  2. Eigen, gebied specifieke assessment van kwetsbare plekken vanuit dijkveiligheid en verkenning van mogelijkheden voor en effectiviteit van preventieve maatregelen. Ambitie om in toekomst bij bewezen effect van preventie de muskusrattenbestrijding te kunnen verminderen.
  3. Uitgebreid ecologisch onderzoek naar de rol van de muskusrat als alternatieve prooi voor predatoren van weidevogels en daarmee de rol van de muskusrat in het versterken van het voedselweb en het vergroten van de biodiversiteit alsmede het behoud van weidevogel populaties.
  4. Onderzoek en experiment met diervriendelijke vangstmethoden, waarbij muskusratten geen pijnlijke verdrinkingsdood sterven en er minder kans is op bijvangst.

Zie voor informatie over de huidige aanpak van muskusrattenbestrijding: https://muskusrattenbestrijding.nl/

Toon alle berichten in deze rubriek