Nieuwe kansen creëren voor otters

nieuwe kansen ottersWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, wil de otter terug hebben in onze provincie. Water Natuurlijk, dat wordt gesteund door GroenLinks en D66, lanceerde deze week het plan voor een Otternetwerk Noord-Holland dat kansrijke leefgebieden met elkaar moet verbinden.

In 2010 werd voor het laatst een otter in Noord-Holland gezien. Het dier werd gezien door een cameraval bij Kortenhoef, maar werd kort daarna doodgereden aangetroffen. Ter gelegenheid van de waterschapsverkiezingen hangt inmiddels de provincie vol met otterposters. De waterschapspartij Water Natuurlijk heeft de otter als mascotte gekozen omdat het dier hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving en dus een indicator is voor effectief waterbeheer en natuurbeleid. Terugkeer van de otter zou volgens de partij hét bewijs zijn dat het natuurbeleid en waterbeleid effectief is.

Water Natuurlijk wil daarom nieuwe kansen creëren voor de otter in Noord Holland. Volgens Sander Mager, kandidaat waterschapsbestuurder, vraagt dat om slimme maatregelen en goede samenwerking tussen organisaties. Water Natuurlijk stelt voor dat o.a. het waterschap, de provincie en terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten de handen ineen slaan om het Otternetwerk Noord-Holland te realiseren. Mager wil dat dit Otternetwerk zowel een samenhangend pakket van maatregelen wordt, als ook kennisnetwerk en een ruimtelijk netwerk van ottergebieden. ‘Het waterschap kan zorgen voor betere waterkwaliteit en meer natuurlijke oevers, de provincie kan zorgen voor meer faunapassages en voor ottervriendelijke verkeersinfrastructuur, en organisaties als Natuurmonumenten kunnen hun natuurbeheer verder afstemmen op de otter. Maar vooral moeten de organisaties kennis uitwisselen en maatregelen goed op elkaar afstemmen. Ik weet zeker dat we dan binnenkort de eerste otters weer kunnen verwelkomen in de Vechtplassen en het Naardermeer.’

Suzanne Klaassen, kandidaat statenlid voor D66 steunt het idee van Water Natuurlijk: ‘De otter hoort natuurlijk gewoon in Noord-Holland. Maar de natuur in Nederland is nu vaak te klein en te versnipperd. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden en zo te vergroten zorgen we dat dieren als de otter zich kunnen verspreiden. Dan ontstaat er een netwerk dat functioneert als één groot natuurgebied: het Nationaal Natuur Netwerk; ooit gestart en beter bekend als de Ecologische Hoofdstructuur. D66 wil dit het Nationaal Natuur Netwerk in Noord-Holland volledig realiseren. Daarmee levert de provincie een belangrijke bijdrage aan het Otternetwerk Noord-Holland van Water Natuurlijk en kunnen we de otter zijn natuurlijke plek in het Noord-Hollandse landschap weer teruggeven.’

Toon alle berichten in deze rubriek