Reactie Water Natuurlijk op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs’

Onze kandidaat Bart Vink en onze landelijk voorzitter Bart-Jan Krouwel reageren in NRC op artikel ‘Woedend water smeekt om ingenieurs‘ waarin Jaffe Vink stelt dat om de waterschappen te leiden alleen ingenieurs nodig zouden zijn. Jaffe Vink vreest een goede uitslag voor Water Natuurlijk wat volgens hem zou leiden tot een ‘knalgroene infiltratie van het bestuur van de waterschappen, een aanval op de ingenieursmentaliteit die vanouds de kracht uitmaakt van dit unieke instituut’. Lees hieronder de reactie van onze Water Natuurlijk bestuurders.

Afgelopen zaterdag maakte Jaffe Vink in het NRC duidelijk dat er binnenkort waterschapsverkiezingen zijn én dat er daarbij iets te kiezen valt. Hoe wij omgaan met water bepaalt namelijk nog steeds hoe we kunnen wonen, werken en leven in dit natte, laaggelegen land. In zijn artikel laat hij blijken dat de aloude ingenieurskennis nog steeds een rol van betekenis speelt. Tegelijkertijd vergeet hij dat de opgaven van vandaag wezenlijk anders zijn dan die van de vorige eeuw, toen ingenieurs de Afsluitdijk, de Deltawerken en vele lokale en regionale waterwerken ontwierpen.

Ingenieurs voorzagen de stijging van de zeespiegel niet voldoende. Hetzelfde geldt voor de veel grotere regenbuien waarmee we tegenwoordig te maken hebben. En ook voor het tegenovergestelde, namelijk watertekorten en droogte. Afgelopen zomer liet al zien dat we met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Steeds hogere, bredere dijken en nieuwe gemalen zijn niet langer het antwoord waarmee we Nederland leefbaar kunnen houden. Zeker niet als we op de aloude manier blijven doorgaan met het omlaag pompen van het grondwater voor de boeren, waardoor de bodem steeds verder daalt en het probleem dus in feite alleen maar toeneemt.

Jaffe Vink illustreert treffend het denken van de vorige eeuw. En nee, die insteek helpt ons niet om de opgaven van vandaag op te pakken. Hij laat ook zien dat er in heel Nederland daadwerkelijk iets te kiezen valt bij de waterschapsverkiezingen. Kiezen we voor nog meer brede dijken die waardevol landschap hun karakteristieke erfgoed ontnemen? Of bouwen we mèt de natuur en geven we, waar dat kan, ruimte aan de rivier? Kiezen we voor een monotoon agrarisch productielandschap of voor een landelijk gebied dat plaats biedt aan natuur, recreanten en (kringloop)landbouw? Blijven we met bestrijdingsmiddelen spuiten of zorgen we voor alternatieven en voor veilig zwemwater voor iedereen? Laten we het bij afvalwater zuiveren of gaan we ook schaarse en waardevolle stoffen, zoals fosfaten terugwinnen en daarmee importen uit verre buitenlanden voorkomen? Ja, technische kennis is nodig, maar juist bij dit soort keuzes gaat het om veel meer dan dat. Het gaat namelijk meer dan ooit om schoon water en een duurzaam land. Met dank aan Jaffe Vink weet u dat u daarvoor bij de waterschapspartij Water Natuurlijk moet zijn! 

Bart Vink & Bart-Jan Krouwel

Landelijk Bestuur Water Natuurlijk

Toon alle berichten in deze rubriek