Rioolwaterzuiveringsinstallaties

De afgelopen maanden zijn er in het AB kredieten gevraagd voor verschillende rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Het betrof Amstelveen, een rioolgemaal bij Weesp/Muiden, Horstermeer en Amsterdam-West. Soms betrof het ook kredieten achteraf, omdat er wegens storingen al met spoed geïnvesteerd moest worden. Onze fractie heeft om een Masterplan RWZI’s gevraagd. Ten eerste om niet telkens met dergelijke ad-hoc kredieten geconfronteerd te worden, maar vooral ook om een duurzaam beleid met de RWZI’s te kunnen plannen. Denk daarbij aan het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen (methaan) bij de RWZI’s, het energiezuinig zijn van de RWZI’s en het terugwinnen van energie en grondstoffen uit het rioolslib. Dit Masterplan is toegezegd.

Voor de RWZI West werd goedkeuring gevraagd voor de voorbereiding van een groengasinstallatie. Dit lijkt een goed idee, want groengas zou duurzamer kunnen zijn dan het rioolgas wat nu voor warmte en elektriciteit (WKK) gebruikt wordt. Maar er zijn ook wel vragen bij: waar gaat het waterschap dan zijn elektriciteit voor deze RWZI inkopen? Als het groengas aan de transportsector verkocht wordt, kan en mag je het niet ook als een duurzame prestatie voor het waterschap meetellen. En is groengas voor de transportsector wel een duurzame en/of financieel verstandige investering? De WKK wordt nu ook al na 8-10 jaar afgeschreven. En als het voor het waterschap niet de beste keuze is, is het misschien maatschappelijk wel een goede oplossing? Wij hebben gevraagd om een tweede anker: ook een plan om de WKK uit te breiden en te verbeteren. Zodat er een keuze mogelijk is als de voor- en nadelen op tafel liggen.

Bovendien hebben we gevraagd om een plan Energieneutraal 20-20, zodat individuele investeringen kunnen passen binnen een algemeen beleid van het waterschap wat betreft de energievoorziening. Dit is voor begin 2016 toegezegd.

Commentaar en meedenken over de RWZI’s is erg welkom! Contactpersoon is Marjolein Quené (m@quene.nl)

Toon alle berichten in deze rubriek