RLV Noord-West 22 november 2018

Hierbij nodigt het Regiobestuur van Noord-West u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk Regio Noord West, op donderdag 22 november 2018 vanaf 20:00 te Amsterdam. Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s van AGV en HHNK voor de waterschaps-verkiezingen van 2019 vastgesteld. De volledige agenda en alle stukken treft u aan in de mail.

Belangrijk

In verband met de locatie moeten wij op uiterlijk 20 november de namen van de aanwezigen doorgeven. U heeft daarom tot 20 november 12:00 de tijd om u via de regiosecretaris aan te melden als aanwezig op de ALV. Daarnaast is het van belang dat u uw legitimatie mee neemt.

Locatie

De aanvang is om 20.00 uur. De ALV vindt plaat in vergaderzaal B10.10 van het kantoorgebouw van AGV|Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam.

De locatie is goed met het OV te bereiken. Het kantoorgebouw ligt tussen trein- en metrostation Amsterdam Amstel en metrostation Spaklerweg. Daarnaast is Amsterdam Amstel een eindstation van meerdere regionale busverbindingen.

Uw route kunt u nader bepalen via: https://www.waternet.nl/over-ons/adressen/

Toelichting op de procedure

Tijdens de ALV worden de kieslijsten en verkiezingsprogramma’s voor AGV en HHNK vastgesteld. U heeft tot en met 21 november om amendementen op deze stukken in te dienen van het sjabloon (Stuk naam). Tijden de ALV kunnen moties op alle stukken worden ingediend. Het staat kandidaten vrij om zich voor, tijdens of na de ALV terug te trekken van de lijst. De kieslijsten worden, na mogelijke wijzigingen, in hun geheel vastgesteld.

Alle leden die in de regio wonen en die minstens 1 maand lid zijn hebben stemrecht. AGV en HHNK vormen samen één regio van Water Natuurlijk, alle leden van zowel AGV en HHNK hebben tijdens de ALV bij alle punten dezelfde rechten. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Zo nodig wordt er in de vergadering per kieslijst een stemcommissie ingesteld met onafhankelijke leden.

Vragen kunt u mailen naar: waternatuurlijk.noordwest@gmail.com

Toon alle berichten in deze rubriek