RLV Noord-West 7 april 2018

Het regiobestuur van Water Natuurlijk Noord-West nodigt jullie uit voor de regionale ledenvergadering met lunch en excursie op 7 april 2018. De vergadering vindt plaats in restaurant de Hofjes, Poelweg 1 Wormer. Een routebeschrijving is bijgevoegd. De locatie is slecht bereikbaar met OV. Vanaf NS station Wormerveer verzorgen vijf leden van Water Natuurlijk een pendeldienst naar de Hofjes tussen 9.50 -10.20 uur.

Agenda:

10.00 uur Ontvangst.

10.30-+/-12.00 uur Formele ledenvergadering .

12.00 uur Lunch met korte presentatie om ongeveer 12.30 uur door Kees de Wildt “Visie op veenweiden”:

“Nu de provincie NH beleid en geld heeft om de bodemdaling in veenweiden tegen te gaan is het aan de waterschappen om hier een concrete invulling aan te geven. Is er inderdaad Ă©Ă©n oplossing voor CO2 uitstoot /bodemdaling /veiligheid /verzilting /waterkwaliteit en natuur?”

13.00 uur Start vaarexcursie door veenweidengebied tot ongeveer 14.15 uur

Toon alle berichten in deze rubriek