Tuinbouwgif in water Amstel

bestrijdingsmiddelenUit onderzoek van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat in de Amstel te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen worden gemeten. De bestrijdingsmiddelen zijn afkomstig uit de kassen in de Noorder Legmeerpolder (tussen Amstelveen en Uithoorn) en de Zuider Legmeerpolder (tussen Uithoorn en Kudelstaart). Water Natuurlijk, de grootste partij in het waterschapsbestuur, dringt aan op maatregelen om milieu- en gezondheidsschade te voorkomen.

Het waterschap schrijft In een recente notitie dat in de Amstel verhoogde concentraties aan microverontreinigingen zijn aangetroffen. Het onderzoek is uitgevoerd op plekken waar ecologische risico’s door microverontreinigingen naar verwachting het hoogst zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat sprake is van verontreiniging met bestrijdingsmiddelen als gevolg van de glastuinbouw in de Noorder- en Zuiderlegmeer.

De verontreiniging van het water met bestrijdingsmiddelen is daarom voor de waterschapspartij Water Natuurlijk aanleiding om te pleiten voor stevige maatregelen. Sander Mager, kandidaat van Water Natuurlijk: ‘Gewasbeschermingsmiddelen vormen een van de grootste problemen voor de waterkwaliteit. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, gezond water voor mens, dier en natuur. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de verontreiniging van onze sloten, rivieren en plassen met gewasbeschermingsmiddelen het gevolg is van het agrarisch gebruik van deze stoffen. Het andere grote probleem is de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, zoals RoundUp. In Amstelveen spelen nu beide problemen. De gemeente gebruikt helaas nog steeds RoundUp, en in de kassen blijken nu soms ook veel te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden.’

Recent bleek bovendien uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat tuinders ook nog vaak middelen gebruiken die bij wet verboden zijn. Dit kan grote risico’s met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. Mager: ‘In de kassen moeten de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veel beter nageleefd worden. Daar moet ook meer op gecontroleerd worden. Water Natuurlijk wil dat tuinders maatregelen gaan nemen om water in de kassen zelf te zuiveren, zodat lozing van bestrijdingsmiddelen in de sloten niet meer voorkomt. Om te zorgen voor schoon water kunnen we vervuiling beter bij de bron aanpakken, dan via vaak dure zuiveringstechnieken waar inwoners via de waterschapsbelasting voor moeten betalen.’ Water Natuurlijk is daarom tegen het plan om de glastuinbouw uitstel te geven voor verplichte waterzuivering op het bedrijf zelf. Dit zou eerst in 2016 verplicht worden, maar PvdA staatssecretaris Mansveld overweegt nu onder druk van met name VVD en CDA om dit uit te stellen.

Bronnen:

Notitie waterschap AGV ‘Stand van zaken microverontreingingen https://agv.waterschapsinformatie.nl/document/1813426/1

Nieuwsbericht NVWA ‘Gebruik gewasbeschermingsmiddelen akkerbouwers en siertelers moet beter’ https://www.vwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/gewasbescherming/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/2060001/gebruik-gewasbeschermingsmiddelen-akkerbouwers-en-siertelers-moet-beter

Helpdesk Water – Gewasbescherming https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/landbouw-veeteelt/item_1050/

Toon alle berichten in deze rubriek