Verkiezingsprogramma 2015 – Water? Natuurlijk!

verkiezingsprogramma WN2STEM NATUURLIJK OP 18 MAART – STEM WATER NATUURLIJK!

Water Natuurlijk staat voor duurzaam waterbeheer, zodat we ook in de toekomst kunnen rekenen op schoon en gezond water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Wij brengen daarbij de belangen van veiligheid, natuur, milieu, landschap, recreatie en landbouw met elkaar in verband en in evenwicht. Stem dus 18 maart Water Natuurlijk

In 2008 nam Water Natuurlijk voor de eerste maal deel aan de waterschapsverkiezingen. De kandidaten hebben een verschillende achtergrond zoals recreatie, visserij, natuur en landschap en zijn gesteund door die politieke organisaties die groen en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Met succes – ook in het waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft Water Natuurlijk een goede vertegenwoordiging in het bestuur. Daardoor is er vaker gekozen voor duurzame oplossingen.

In 2015 wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, waarvoor wij weer uw steun nodig hebben. Wij willen water de noodzakelijke ruimte geven en zorgen voor veiligheid en waterbeheer, gestoeld op nieuwe duurzame principes. Wij zetten ons in voor behoud van landschap en natuur. Wij willen een meer efficiënte benutting van het water door gebruikers, bijvoorbeeld in de recreatie, drinkwater winning, landbouw en natuur.

Stem 18 maart 2015: Lijst 1 – Water Natuurlijk!

Download hier het Verkiezingsprogramma Water Natuurlijk – Amstel, Gooi en Vecht 2015 (in PDF) (web)

Bekijk ook hier de kandidatenlijst Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015 verkiezingen voor Water Natuurlijk

Toon alle berichten in deze rubriek