Visvriendelijk!

Glasramen worden gewogen
Glasalen worden gewogen

45.000 vissen in een week

Vismigratie is van groot belang voor gezond water. Daarom streeft Water Natuurlijk naar passeerbare gemalen. Op dit moment zijn veel gemalen niet passeerbaar voor vissen, en vormen grote barrières voor een natuurlijk watersysteem. De Vispassage die Rijnland in 2012 heeft gebouwd in Halfweg is een mooi voorbeeld van een modern gemaal waar vissen vrijwel geen last van hebben. Om te weten hoeveel vis er passeert, wordt er enkele weken bepaald hoeveel vis de passage passeert. De passage blijkt erg succesvol: in slechts één week tijd migreerden hier al ruim 45.000 trekvissen, zoals glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering naar de ringvaart van de Haarlemmermeer.

Onderzoek naar de visintrek

De vispassages zorgen ervoor dat trekvissen langs boezem- en poldergemalen kunnen zwemmen. Om te bepalen hoe veel vis er passeert én of het gemaal en de sluizen een barrière voor de vissen vormen, onderzoekt Rijnland dit voorjaar opnieuw de visintrek. Onderzoek is nodig om te bepalen of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden om de vissentrek te vergemakkelijken. Het onderzoek is een samenwerking tussen Sportvisserij MidWest Nederland, enkele waterschappen waaronder Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de Visstandbeheercommissies, gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam.

Noodzaak?

Hans Schouffoer van Water Natuurlijk verwoordt de nut en noodzaak kort en bondig: “Vissen zijn onderdeel van het ecosysteem en zorgen er -samen met andere dieren en planten- voor dat het water schoon en gezond blijft. Gezonde ecosystemen zijn beter bestand tegen verstoring of vervuiling. Daarom is het zo goed dat zoveel mensen samen met Rijnland aan een goede visstand werken!”

Meer weten en of zien?

Iedereen die meer wil weten over boezemgemaal Halfweg, de vispassage, vismigratie en vismonitoring, is a.s. zaterdag 24 mei tussen 12.00-16.00 uur welkom op de open dag die Rijnland bij boezemgemaal Halfweg (Amsterdam). Meer informatie en de juiste routebeschrijving: www.rijnland.net/24mei2014.

Toon alle berichten in deze rubriek