Wandel mee met Water Natuurlijk: Dijkverbetering Het Gein

Wandel Mee - GeinWater Natuurlijk, de grootste waterschapspartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, organiseert op zondagmiddag 1 maart een wandeling langs het Gein. De partij zal tijdens deze wandeling stil staan bij de uitdaging om dijkverbetering op een landschappelijke mooie wijze uit te voeren. De wandeling begint om 14.00 uur vanaf restaurant Anna Haen in Abcoude en deelname is gratis.

Het Gein is een riviertje tussen Driemond en Abcoude. Het ligt in een schilderachtig gebied met monumentale boerderijen die vroeger veelal in eigendom waren van de Amsterdamse adel. In opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt gewerkt aan de dijkverbetering van de dijken Gein Noord en Gein Zuid. De dijkverbetering is nodig om de dijken en het achterliggende gebied weer veilig te maken. Uit onderzoek aan het Gein blijkt dat de dijken op sommige stukken nu niet hoog genoeg zijn. Dit komt doordat de grond, waaruit de dijk is opgebouwd, zakt. Daarnaast zijn de dijken op sommige stukken niet sterk genoeg.

Maar er spelen niet alleen waterbelangen in dit unieke gebied. Naast verbetering van de waterkerende functie, vragen de landschappelijke, natuur- en culturele waarden om bijzondere aandacht. Ook de bewoners rond het Gein is er veel aan gelegen hun fraaie woon- en werkomgeving in stand te houden. De opgave is dan ook hoe je de dijkverbetering in een cultuurhistorisch zeer waardevol kleinschalig landschap moet uitvoeren. Water Natuurlijk staat voor een duurzaam waterbeheer dat nieuw kansen creëert voor natuur en recreatie. Er is de partij dan ook veel aan gelegen dat het waterschap geen saaie, grijze, geasfalteerde dijken aanlegt, maar juist de combinatie zoekt tussen waterveiligheid en landschappelijke kwaliteit. Lijsttrekker Wiegert Dulfer van Water Natuurlijk: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat we ervoor zorgen dat bij deze dijkverbetering de bijzondere landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Geingebied beschermd en ontwikkeld worden. Zo kunnen natuur, landschap, recreatie en waterveiligheid echt hand in hand gaan.’

De wandeling staat onder leiding van Tjebbe de Boer, voorzitter van de vereniging Spaar het Gein. Ook zijn kandidaten van Water Natuurlijk aanwezig. De wandeling start om 14.00 uur bij Restaurant Anna Haen, Gein Zuid 23, 1391 JE Abcoude (www.annahaen.nl). Deelname staat open voor een ieder en is gratis.

Toon alle berichten in deze rubriek