Water Natuurlijk wil verdere democratisering waterschap

Waterschapspartij Water Natuurlijk is een groot voorstander van een verdere democratisering van het waterschap. Maar de Waterschapswet bepaalt op dit moment nog dat in ieder waterschap tenminste 7 en maximaal 9 zetels zijn gereserveerd voor de zogeheten ‘geborgde categorieën’. In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden 7 van de in totaal 30 zetels toegewezen. Drie zijn er gereserveerd voor bedrijven, drie voor boeren en één voor natuurterreinbeheerders.

De Algemene Ledenvergadering van Water Natuurlijk heeft al in 2015 besloten dat we af willen van deze geborgde zetels. Het blijkt dat de categorieën die de geborgden vertegenwoordigen zich prima kunnen organiseren binnen reguliere partijen, met name in het CDA en de VVD. Zo hebben de agrariërs en het bedrijfsleven als het ware dubbele stemmen in het waterschap.

Overigens werken we als Water Natuurlijk, zeker ook in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, prima samen met de collega’s van de geborgde zetels. Maar het principe van aanwijzen van zetels voor specifieke groepen, buiten democratische verkiezingen om, vinden we niet meer van deze tijd. Helaas gaan de waterschappen niet zelf over afschaffing van de geborgde zetels; dat is aan de Tweede Kamer.

Lees ook de column hierover van journalist Chris Aalberts ‘Waterschapsverkiezingen lijken democratisch, maar er zit altijd een boer op de bestuurdersstoel’. Hij stelt: ‘Boeren en bedrijven trekken met hun boerenagenda dus wederom aan het langste end. In geen enkel waterschap zit er momenteel iemand puur en alleen namens de natuurterreinen in het dagelijks bestuur. Alle geborgde dagelijks bestuurders zitten er namens boeren, namens bedrijven of namens een combinatie van die twee. We weten wat dat voor het beleid betekent: het waterschap loopt boeren niet voor de voeten en de bodemdaling gaat gewoon door.’

Toon alle berichten in deze rubriek