Waterschap AGV steunt Deltaplan Biodiversiteit

Op initiatief van Water Natuurlijk heeft het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht besloten zich aan te melden als partner in het Deltaplan Biodiversiteit. Water Natuurlijk is verheugd over deze stap omdat het waterschap veel kan betekenen voor de herstel van onze biodiversiteit, zowel in als langs het water. Water Natuurlijk wil dat daarom extra geïnvesteerd wordt in maatregelen voor biodiversiteit.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart. Helaas is de realiteit dat op dit moment de biodiversiteit achteruit gaat. Met name insecten en weidevogels hebben het daarbij zwaar. De deelnemende partijen van het Deltaplan Biodiversiteit slaan daarom de handen ineen om samen te werken aan een concrete aanpak die wél het verschil gaat maken.

In antwoord op de schriftelijke vragen die Water Natuurlijk stelde over het Deltaplan Biodiversiteit antwoord het dagelijks bestuur dat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich aan zal melden als deelnemers in het Deltaplan. Ook stelt het bestuur dat het waterschap méér kan doen door in al haar plannen de belangen van biodiversiteit en natuurherstel mee te nemen. Water Natuurlijk pleit daarom onder andere voor:

  • verbetering waterkwaliteit
  • meer natuurvriendelijke oevers
  • aanleg bloemrijke dijken
  • vispassages bij stuwen en gemalen
  • verbinding tussen natuurgebieden
  • actieplan weidevogels
  • visverbod op paling
  • ecologisch beheer.
Toon alle berichten in deze rubriek