Zin en onzin van praktijkpeilen

peilstok

Op voorstel van ons AB-lid Jan Hoek gaat het waterschap Amstel, Gooi en Vecht afwijkende peilen inventariseren. Daar is aanleiding toe, nu blijkt dat in de praktijk wateren soms een ander peil hebben dan door het waterschap is vastgesteld. En dat is (vaak) niet de bedoeling.

Peilen worden niet voor niets vastgesteld. Daar zijn een hoop, vaak tegenstrijdige belangen bij betrokken. Natuur wil graag een wat hoger peil, de recreatie ziet het peil graag wat lager, bijvoorbeeld omdat je dan lekker onder de brug door kunt varen. In de modder is boeren best lastig, dus het agrariasch belang ziet graag een lager peil dan nodig is als je bodemdaling wilt tegen gaan. De keuze voor een bepaald peil is dus een keuze voor of tegen minstens één van de betrokken belangen.

Een peil wordt dan ook niet lichtzinnig vastgesteld. Daar gaat onderzoek aan vooraf. In het veld, in de boeken en in de enorme databank van AGV. En een zorgvuldig proces van overleg met alle betrokkenen, inspraakprocedures en uiteindelijk een expliciete belangenafweging in het bestuur van het waterschap.

En toch. Nog maar nauwelijks geïnstalleerd, heeft het AB van AGV inmiddels vier documenten behandeld die gingen over waterpeilen, zogenoemde watergebiedsplannen. En of het nou een startnotitie was, of een concep, steeds bleek dat er in het gebied dat aan de orde was, sprake was van praktijkpeilen.

Praktijkpeilen zijn nou precies wat je niet wilt. Doe je al die moeite om zorgvuldig een peil vast te stellen, blijkt het in de praktijk heel anders te worden. Dat kan tal van oorzaken hebben, maar de bedoeling is het natuurlijk niet.

Daarom diende Water Natuurlijk – samen met de VVD, 50Plus en Natuurterreinen – in de laatste AB vergadering voor de zomervakantie een motie in, met de opdracht aan het DB om de praktijkpeilen in het beheersgebied van AGV te inventariseren. Om uit te zoeken of de afwijkingen het noodzakelijk maken om het betreffende watergebiedsplan versneld te herzien. En ook om er voortaan snel melding van te maken, wanneer de praktijk een ander peil te zien geeft, dan vastgesteld.

Unaniem was het AB niet. Want het DB wist te melden dat zo’n onderzoek nog best eens kostbaar zou kunnen zijn, en de motie ontraadde. En ook bij dat standpunt bleef, toen Water Natuurlijk namens de indieners meldde dat als het echt te gek zou worden, het DB maar in overleg moest treden met het AB. Enfin, uiteindelijk werd de motie met een nipte meerderheid aangenomen.

Toon alle berichten in deze rubriek