Fractie Brabantse Delta

De onderstaande bestuursleden van Brabantse Delta vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Wieke Bonthuis
Algemeen Bestuurslid en Fractievoorzitter

Ik woon in Breda, dichtbij de rivier de Mark, maar ook dichtbij de ‘vierde bergboezem’, het overloopgebied voor het water uit de Mark. Prachtig om zoveel groene en blauwe natuur om mij heen te hebben! Ik heb een eigen adviesbureau in Duurzame Ontwikkeling (projecten i.r.t. natuur, klimaat, voeding, duurzaamheid).

Water is overal en vormt een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Ik wil me inzetten voor de kwaliteit van dat water; vooral schoon en ‘mooier’ water, met meer natuur en recreatie-mogelijkheden vind ik waardevol. Tegelijkertijd hebben we in Nederland door de klimaatverandering steeds vaker te maken met grote hoeveelheden water die in korte tijd veilig afgevoerd moeten worden. Denk aan de heftige regenbuien in de zomer. Belangrijk dat we daar geen natte voeten aan over houden. Maar vaker hebben we ook te weinig water (droogte). Het goede van de waterschappen vind ik dat hun werk zo gedaan kan worden dat te nat en te droog worden aangepakt, maar dat ook de natuur er beter van wordt! Bij alle inrichtings- en beheerplannen van het waterschap moet ruimte worden gemaakt voor natuur én voor recreatie. Prachtig voor bewoners en recreanten. En het is nog efficiënt ook.

Wat ik wil verbeteren:
Ik wil veel meer betrokkenheid van inwoners bij alles wat er met water en herinrichting van gebieden te maken heeft. Ik zet in op communicatie, maar ook op stimuleren van groene initiatieven. Ik wil ook veel meer inzetten op innovatie en duurzaamheid. Benut alle beschikbare kennis om duurzame energie op te wekken en volledig energieneutraal te gaan werken op termijn. Dat is nog eens een grote stap vooruit. Bespaart ook flink op de kosten! ​

Karin van de Berg
Algemeen Bestuurslid

Ik droom van een natuurlijk en sociaal Nederland. Waar we samen kunnen genieten van mens en dier in een mooie natuurrijke omgeving. Om dit te bereiken heb ik me in het waterrijke Nederland kandidaat gesteld voor Water Natuurlijk en, gezien het gebied waar ik woon, voor Brabantse Delta.

De komende periode wil ik me inzetten om “Water” en alles wat hier mee gemoeid gaat dichter bij de inwoners te brengen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend maar er moet veel werk worden verricht om voor schoon en natuurlijk ingericht water voor iedereen te behouden. We willen kunnen genieten van kronkelende beken, van natuurrijke oevers, van goed in stand gehouden cultuurhistorische elementen in een mooi landschap. We willen ruimte en rust en sport- en recreatiemogelijkheden vinden op of rond het water en het betaalbaar houden voor iedereen.

Uitdagingen genoeg dus! Ik ben Karin van den Berg, planoloog, werkzaam bij de gemeente Tilburg en ik woon in Hooge Zwaluwe op het breukvlak tussen zand en klei, met mooie natuur en veel water.

Tiny Arts
Algemeen Bestuurslid

De kosten gaan voor de baten uit, maar als geïnvesteerd wordt in duurzame oplossingen loont dat op termijn. Natuurlijk ingerichte beekdalen zijn duurzame watersystemen. Natuurbeheer moet integraal onderdeel zijn van het waterbeheer. Zo zijn natuurterreinen bij uitstek geschikt als waterbuffers, om het neerslagwater langer vast te houden en daarmee wateroverlast te voorkomen. Waterbergingsgebieden kunnen gecombineerde functies krijgen: waterberging, natuur en recreatie en ja, daar is ook ruimte voor landbouw.

In Brabant trekt de karavaan van het Brabant Mozaïek voorbij. Duidelijk is dat de relatie stad – platteland belangrijk is. Gemeenten moeten onderling niet concurrerend zijn als het gaat om bepaalde functies. Gemeenten moeten vooral complementair zijn: elkaar in functies en diensten aanvullen. Het platteland is voor de mensen uit de stedelijke omgeving belangrijk om er te kunnen recreëren, om een frisse neus te halen. Tegelijk is het ook belangrijk dat die mensen in hun directe leefomgeving groen hebben. De combinatie van water en groen ligt dan voor de hand. Waterschappen moeten hun kennis en kunde beschikbaar stellen om water en groen te beheren. Juist in de bebouwde omgeving kunnen de waterschappen beter zichtbaar zijn!

Water en groen in de leefomgeving draagt bij aan de klimaatbestendigheid van steden. Ook in warme periodes is het daar goed vertoeven.

Toon alle berichten in deze rubriek