Brussel: Nederlandse waterkwaliteit zorgwekkend door overbemesting

De concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting moet worden aangepakt. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid.

Door intensivering van de veehouderij na het vervallen van de melkquotaregeling is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd. Het evaluatierapport over Nederland stelt: ‘Nederland heeft met Europa afgesproken dat de fosfaatproductie het niveau van 2002 (172,9 miljoen kg) niet zou overschrijden. Als gevolg van de recent groei van de veeteelt hebben de fosfaatconcentraties de bovenvermelde grenzen toch overschreden. Dat leidt tot extra bezorgdheid over het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen en heeft de Europese Commissie ertoe aangezet om een onderzoek te openen.’

Nederland heeft een aantal specifieke aanbevelingen gekregen om de waterkwaliteit te verbeteren. Er moet allereerst een duidelijkere strategie komen  om met heldere maatregelen de vervuiling uit de landbouw aan te pakken. Dit zou in nauwe samenwerking met de agrarische sector moeten gebeuren, om zo meer draagvlak te creëren.

Ook moet Nederland in zijn plannen beter aangeven hoe het de Europese waterkwaliteitsdoelen wil gaan halen. Tenslotte benadrukt de Europese Commissie nogmaals dat Nederland voor teveel waterlichamen uitzonderingen heeft aangevraagd zonder geldige verklaring. Dit aantal moet naar beneden.

Toon alle berichten in deze rubriek