Activiteiten

Woensdag 20 maart 2019 waren de verkiezingen voor Provinciale staten en Waterschapsbesturen. Water Natuurlijk De Dommel blijft actief met het doorontwikkelen van de strategische agenda en het uitvoeren van acties.

Bestuursleden en een deel van de actieve achterban van Water Natuurlijk de Dommel.
Waterschapsbestuur

In 2020 komt het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 5 keer in besluitvormende vergadering bijeen. Bestuursbijeenkomsten vinden doorgaans plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.00 uur.  Alle agendastukken zijn te lezen via www.dommel.nl.

In functionele commissies worden voorstellen besproken en adviseert het Dagelijks Bestuur over die voorstellen voordat ze in het Algemeen Bestuur komen. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Cie Watersysteem (WS), vergadert van 9-11.30 uur
2.    Die Waterketen en schoon water (WK), vergadert van 12-14 uur
3.¬†¬† ¬†Cie Bestuur, Communicatie en Financi√ęn (BCF), vergadert van 14.30-16.30 uur

Daarnaast zijn er vijf beeldvormende gecombineerde commissievergaderingen gepland (’s avonds).Hierbij worden vaak ook externe deskundigen uitgenodigd.

Commissie- en AB-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de afdeling bestuursondersteuning, (0411) 618 682.

Ge√Įnteresseerd in onze fractievergaderingen? Laat het ons weten via¬†dedommel@waternatuurlijk.nl.

Toon alle berichten in deze rubriek