Algemene Ledenvergadering 17-12-2019

Dinsdag 17 december houdt Water Natuurlijk Brabant haar Algemene Ledenvergadering  in het Natuurmuseum te Tilburg. De vergadering begint om 20.00 uur. Inloop om 19.30 uur.

Agenda:

 • Vaststellen Jaarverslag 2018
 • Vaststellen jaarrekening 2018
 • Vaststellen begroting 2019
 • Kennis nemen van indicatieve begroting 2020
 • Benoemen nieuwe bestuursleden Femke Dingemans en Peter Muller
 • Situatie grondwater, aanvulling en winningen, beregening met de volgende lezingen:  
   • Jac Hendriks (waterschap De Dommel): Recente maatregelen om de droogte tegen te gaan in Noord-Brabant
   • Roelof Stuurman (Deltares): Studie DHV naar Draagkracht grondwater in Noord-Brabant (2017) en aanvullend onderzoek in opdracht van de natuurorganisaties naar de waterbehoefte van natuur.
   • Discussie
Bestuursleden en een deel van de actieve achterban van Water Natuurlijk de Dommel.
Toon alle berichten in deze rubriek