Bestuursvergaderingen waterschap

In 2020 komt het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 5 keer in een besluitvormende vergadering bijeen; 19 februari, 22 april, 8 juli, 30 september en 25 november. Bestuursbijeenkomsten vinden plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.

Het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel vergadert in principe van 14.00 tot circa 16.30 uur.  Alle agendastukken zijn te lezen via www.dommel.nl.

Twee weken voor de AB-vergadering worden voorstellen in functionele commissies besproken en adviseert het Dagelijks Bestuur over die voorstellen. Waterschap De Dommel kent de volgende functionele commissies:

1.    Cie Watersysteem (WS), vergadert van 9-11.30 uur
2.    Die Waterketen en schoon water (WK), vergadert van 12-14 uur
3.    Cie Bestuur, Communicatie en Financiën (BCF), vergadert van 14.30-16.30 uur

Daarnaast zijn er vijf beeldvormende gecombineerde commissievergaderingen gepland (’s avonds); 30 januari, 5 maart, 14 mei, 8 oktober, 10 december. Hierbij worden vaak ook externe deskundigen uitgenodigd.

Commissie- en AB-vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, neem dan contact op met de afdeling bestuursondersteuning, (0411) 618 682. De jaarkalender van de bestuursvergadering vindt u hier.

Geïnteresseerd in onze fractievergaderingen? Laat het ons weten via dedommel@waternatuurlijk.nl.

Toon alle berichten in deze rubriek