Meer inzicht in grondwateronttrekking

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben het belang van een goed grondwaterbeheer als ondersteuning en misschien wel “fundament” voor het oppervlaktewaterbeheer zeer duidelijk gemaakt.

Inmiddels is er al weer aardig wat regen gevallen. Toch is het grondwater nog niet overal aangevuld tot een peil dat men normaal gesproken op het eind van de winter mag verwachten. Zie de actuele grondwaterstanden t.o.v. afgelopen 10 jaar.

Voorbeeld van grondwaterstand ergens in Waterschap De Dommel van 2018 tot januari 2020

Vasthouden en bergen van water en een verantwoord en spaarzaam gebruik van grond- en oppervlaktewater is wenselijk zo niet noodzakelijk. Een balans tussen onttrekking en aanvulling is van belang om schade aan functies te voorkomen.

Het Algemeen Bestuur heeft al verschillende malen gesproken over grondwaterbeheer, de verschillende gebruikers en belanghebbende, globale gebruikscijfers, en de bijzondere taakverdeling waterschap- provincie rondom grondwaterbeheer.

Water Natuurlijk De Dommel heeft eind januari 2020 het Dagelijks Bestuur gevraagd om concrete gegevens over de waterbalans, met name ook om onttrekkingsgegevens. Dit levert meer inzicht en besef over de relatie grondwater en oppervlaktewater en is daarmee een bouwsteen voor het nieuwe Waterbeheerplan. De vragen aan en antwoorden van het Dagelijks Bestuur kun je hier lezen.

Toon alle berichten in deze rubriek