Nieuwe watergraaf én dagelijks bestuur

Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft 9 mei Erik de Ridder voor 6 jaar beëdigd als watergraaf bij De Dommel. Het Algemeen Bestuur  heeft diezelfde dag het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ vastgesteld en de nieuwe dagelijks bestuursleden benoemd. 

V.l.n.r. Martijn Tholen, Erik de Ridder, Mado Ruijs, Jan Verhoeven, Vincent Lokin en Antje Dekker (secretaris).

Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat, naast watergraaf Erik de Ridder en secretaris Antje Dekker uit  Martijn Tholen (Ongebouwd), Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Jan Verhoeven (VVD) en Vincent Lokin (Natuurterreinen). Portefeuilles en meer info. 

Het bestuursprogramma ‘Bruggen bouwen met water voor nu en later’ is een visiedocument met vijf thema’s voor focus en omslag in denken en doen. Water Natuurlijk is trots op de ingezette vernieuwing zowel qua programma als Dagelijks bestuur.

Toon alle berichten in deze rubriek