Subsidie voor klimaatbuffers

Waterschap De Dommel gaat met een subsidieregeling de aanleg van klimaatbuffers stimuleren.

De nieuwe regeling is bedoeld voor gemeente, bedrijven en woningcorporaties die klimaatbuffers van enige omvang aanleggen. Gedacht kan worden aan wadi’s, ondergrondse infiltratiebuffers, waterpasserende verhardingen en zaklopen, en wijziging van verbeterd gescheiden rioolstelsels (VGS). Door zo’n buffer kan regenwater infiltreren in de grond en wordt bij een heftige regenbui wateroverlast voorkomen. Deze subsidieregeling is een aanvulling op de regeling voor inwoners wanneer zij regenwater afkoppelen.

Water Natuurlijk De Dommel is erg blij met deze subsidieregeling die past bij haar standpunt over klimaatadaptatie. Zie daarvoor ook  Thema Waterbeheer en het standpunt over droogte.

Globale voorwaarden:

  • Voor organisaties, inwoners en samenwerkingsverbanden die investeren in de realisatie van een buffer, uitgezonderd plankosten;
  • Subsidie voor maximaal 50 procent van de kosten met jaarlijks subsidieplafond van een miljoen euro in 2020 en 2021;
  • Binnen drie jaar gereed en wordt minstens tien jaar in stand gehouden.

Meer informatie en aanvraagformulier

Toon alle berichten in deze rubriek