Water en burger

Water Natuurlijk vindt klimaatbestendige dorpen en steden belangrijk. Meer water in de grond te laten zakken gaat de droogte in tuinen en plantsoenen tegen en helpt mee om de grondwaterstand te verhogen. En dat is hard nodig want we hebben nog steeds te maken met droogte en te lage grondwaterstand.

Het waterschap heeft in juli 2019 een stimuleringsregeling de ‘Afkoppel-Verdubbelaar’ ingesteld: het waterschap verdubbelt het budget van gemeenten aan inwoners die een regenwater-vriendelijke tuin aanleggen door bv regenwater van het riool af te koppelen, groen dak aanleggen of te ontstenen. De stimuleringsbijdrage sluit aan bij de gemeentelijke regelingen. Hiermee beogen we meer particulieren mee te laten doen en dat meer gemeenten gemotiveerd worden een regeling ervoor op te stellen. In 2019 doen 7 gemeenten mee. We hopen en verwachten dat dit meer worden in 2020.

De ‘Afkoppel Verdubbelaar’ is ingesteld naar aanleiding van besluitvorming in het Algemeen Bestuur over een amendement van Water Natuurlijk (nov 2018). Dit past bij de doelen voor een klimaatbestendige dorpen en steden en herstel van de sponswerking van de bodem. Zie ook dit bericht of filmpje van ons DB-lid Mado Ruys op Facebook.

Toon alle berichten in deze rubriek