Waterschapsbegroting 2020 vastgesteld

De Beleidsbegroting voor 2020 is in het Algemeen Bestuur op 27 november vastgesteld. Een stevig programma om door te werken aan:

  • een klimaatrobuuste en natuurlijke inrichting van beken en sloten;
  • bestrijding van de droogte;
  • realisatie van aaneengesloten natuurgebieden en verbindingszones;
  • verbetering van de biodiversiteit;
  • extra zuivering van afvalwater om lastige stoffen zoals medicijnen er beter uit te halen;
  • terugwinnen van meer ‘groen’ biogas voor de energietransitie in de energiecentrale van Tilburg.

Hiermee blijven we programma’s en plannen maken voor de vele uitdagingen: verder herstellen van eco- en watersystemen, klimaatadaptatie samen met dorpen en steden, landbouwtransitie in samenhang met de stikstofproblematiek, verbeteren van de waterkwaliteit, doorpakken in de energietransitie en vergroten van waterbewustzijn bij bewoners. Zie ook de informatie van  Waterschap De Dommel.

De waterschapsbelasting neemt met deze begroting voor een gemiddeld gezin neemt licht toe (2,25%).

 

Toon alle berichten in deze rubriek