900 jaar georganiseerd waterbeheer met Water Natuurlijk HDSR

In 1122, in 2022 900 jaar geleden, werd de toekomst van water en bodem in ons ons gebied bepaald. Veel van de onderwerpen waar we in 2022 extra aandacht aan besteden zoals verstedelijking, droogte, bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit zijn het gevolg van hetgeen in 1122 gebeurde.

Het jaar 1122 waarin de toenmalige hoofdstroomgebied van de Oude Rijn werd afgedamd bij Wijk bij Duurstede, zorgde ervoor dat de hoofdstroom van de Oude Rijn door de huidige Lek verder naar Katwijk stroomde.  Vanwege het feit dat de Lek veel meer water te verwerken kreeg dan voor 1122, moesten er dijken worden gebouwd om het lager gelegen achterland, te beschermen. De samenwerking die nodig was voor de financiering van de dijkenbouw betekende het prille begin van het georganiseerd waterbeheer dat een kleine eeuw later leidde tot daadwerkelijke waterschappen. HDSR viert in 2022 900 jaar georganiseerd waterbeheer en grijpt dat aan voor het stimuleren van meer waterbewust leven en werken dat hard nodig is in onze huidige tijd van snelle klimaatverandering. Er zullen vele evenementen plaatsvinden die allemaal terug te vinden zijn op de speciale pagina op de website van HDSR over 900 jaar georganiseerd waterbeheer.

Door de afdamming van de Oude Rijn bij Wijk bij Duurstede was de stad Utrecht niet meer bereikbaar via schepen van en naar het Duitse achterland. Dat leidde tot een opstand tussen de toenmalige middenstand in de stad Utrecht tegen de heerser, bisschop Godebald. Utrecht en het huidige Nederland was een een onderdeel van het gigantische Heilige Roomse Rijk en het toeval wil dat keizer Hendrik V in 1122 een bezoek bracht aan Utrecht. De keizer bepaalde dat de Vaartse Rijn versneld zou moeten worden gegraven als (betere) alternatief voor het transport tussen de Lek en de stad Utrecht. Tegelijkertijd kregen de burgers, de handelaren en gilden van Utrecht, stadsrechten waardoor de stad ommuurd kon worden, de verdediging van de stad in eigen handen van burgers kon komen en tol kon worden geheven voor allerlei goederen en waren die in de stad verhandeld werden. Dat was op 2 juni 1122. Volgend jaar viert de stad Utrecht daarom haar 900’ste verjaardag. Ook de gemeente Utrecht heeft daarvoor een speciale webpagina.

Water Natuurlijk zal u via nieuwsbrieven en op onze website zoveel als mogelijk is informeren over alle activiteiten die in het HDSR-gebied plaatsvinden. Mocht u activiteiten willen melden, laat het ons dan weten via fractie.waternatuurlijkhdsr@gmail.com

 

 

 

Toon alle berichten in deze rubriek